Paulus Jansen

Weblog
Paulus Jansen

Wethouder wonen, ruimtelijke ordening, sport, dierenwelzijn en vastgoed in de gemeente Utrecht

dinsdag 24 maart 2009, 16.17 uur – paulus
Categorie: Algemeen, op pad, water

Op bezoek in de Delta

deltaDe vaste commissie verkeer en waterstaat legde gisteren het eerste van vijf werkbezoeken af in het kader van het advies van de Deltacommissie en het ontwerp Nationaal Waterplan. We bezochten de zuidwestelijke delta en spraken –ik was er al bang voor- voornamelijk met gedeputeerden, dijkgraven, burgemeesters en wethouders.

Dat gaat echter veranderen. Ook de andere commissieleden vinden deze opzet niet voor herhaling vatbaar. Waarschijnlijk wordt er vanaf de volgende keer (Noord Holland: 6 april) een oproep in de regionale media gedaan om te komen inspreken, waarna er een hoorzitting op locatie wordt belegd. Dat zou in belangrijke mate tegemoet komen aan mijn bezwaren.

Wat ook nog beter kan is het écht bekijken van de knelpunten. Gisteren reden we achtereenvolgens langs Dordrecht (buitendijks bouwen), Ooltgensplaat (blauwalg), Bruinisse (Grevelingen), Tholen (blauwalg Volkerak/Zoommeer) en Bergen op Zoom (Markiezaatmeer, verbinding met Schelde). Maar vervolgens moesten we toch weer vooral in zaaltjes naar veel sprekers luisteren, met weinig gelegenheid voor vragen en debat. Ik geef er de voorkeur aan om tijdens een rondleiding op locatie vragen te kunnen stellen aan uitvoerende mensen die betrokken zijn bij een project.

Meer lezen?
zie dossier Nationaal Waterplan/Deltacommissie

Reageren? »

Reageren?

RSS-feed voor reacties op dit bericht. TrackBack URI

Geef een reactie

www.sp.nl