Paulus Jansen

Weblog
Paulus Jansen

Wethouder wonen, ruimtelijke ordening, sport, dierenwelzijn en vastgoed in de gemeente Utrecht

dinsdag 24 maart 2009, 18.40 uur – paulus
Categorie: energie & klimaat, op pad, water, wonen

Op bezoek in de Delta: buitendijks bouwen

Dordrecht en Rotterdam willen ondanks de zeespiegelstijging zwaar inzetten op buitendijks bouwen. Die bebouwing moet dan bestand zijn tegen incidentele overstroming, door de betreffende ambtenaren aangeduid als “wateroverlast”. Het doet me denken aan de Hamburgse aanpak, maar erg overtuigend vind ik de argumentatie niet. Hij lijkt me vooral ingegeven door de lobby van projectontwikkelaars met eurotekens in de ogen.

buitendijks

Op dit moment loopt er een groot investeringsprogramma met de naam Ruimte voor de rivier, waarbij op allerlei plekken dijken worden teruggelegd en overloopgebieden worden aangelegd. Het is dan niet erg logisch om het rivierbed een paar kilometer verderop juist verder in te snoeren.

De provincie Zuid-Holland heeft de pretentie dat zij een coördinerende taak op dit terrein heeft in de richting van de gemeenten. Het zou wel aardig zijn als de provincie dan ook duidelijke piketpaaltjes slaat waar de waterveiligheid en ecologie prioriteit krijgen boven de bouwplannen van lokale overheden en hun vrienden. Die piketpaaltjes kan ik nog nergens bespeuren.

Meer lezen?
zie dossier Nationaal Waterplan/Deltacommissie

Reageren? »

Reageren?

RSS-feed voor reacties op dit bericht. TrackBack URI

Geef een reactie

www.sp.nl