Paulus Jansen

Weblog
Paulus Jansen

Wethouder wonen, ruimtelijke ordening, sport, dierenwelzijn en vastgoed in de gemeente Utrecht

dinsdag 24 maart 2009, 18.36 uur – paulus
Categorie: op pad, water

Op bezoek in de Delta: blauwalg

Tijdens het bezoek van afgelopen maandag aan de Zuidwestelijke Delta kwam ook de blauwalg-overlast in het Volkerak-Zoommeer-Markiezaatmeer aan de orde. Het probleem is een jaar of tien geleden ontstaan en een direct gevolg van de aanleg van de deltawerken. Een groot deel van de voormalige zeearmen is hierdoor zoet binnenwater geworden, met weinig of geen doorstroming. Daardoor ontstaat ’s zomers een groene soep, die enorm stinkt. Omwonenden hebben er last van en het toerisme blijft erdoor weg.

blauwalg

De afgelopen tien jaar hebben tientallen deskundigen alle mogelijk oplossingen bekeken. Uiteindelijk kwamen ze tot de conclusie dat de oplossing ligt in het verzilten van een groot deel van de Zeeuws-Brabantse Delta, in combinatie met het terugbrengen van het getijdeverschil zou dat de blauwalg verdrijven en ook de econoligische kwaliteit in brede zin ten goede komen.

Er ontstaan dan wel een waterprobleem op de eilanden. De landbouw is de afgelopen 25 jaar op grote schaal overgeschakeld naar gewassen (of bollenteelt) die veel water nodig hebben met een laag chloridegehalte. Dat zou nu een probleem worden, want de natuurlijke watervoorraad van de eilanden is te klein om dergelijke grootverbruikers te accommoderen. Landbouworganisatie ZLTO timmert overigens aardig aan de weg met waterzuinige teeltmethoden. Maar dat is niet genoeg. Na lang studeren dachten de deskundigen er uit te zijn met een alternatieve aanvoerroute van zoet water vanuit West-Brabant. Maar toen dook om 5 voor 12 een nieuw probleem op: door de verzilting van het Volkerak zullen een aantal waterinnamepunten voor de provincie Zuid-Holland gaan verzilten. Met name het Westland zou daar veel last van krijgen. Dus zijn de deskundigen weer terug bij af. Minimale vertraging een half jaar.

Meer lezen?
zie dossier Nationaal Waterplan/Deltacommissie

Reageren? »

Reageren?

RSS-feed voor reacties op dit bericht. TrackBack URI

Geef een reactie

www.sp.nl