Paulus Jansen

Weblog
Paulus Jansen

Wethouder wonen, ruimtelijke ordening, sport, dierenwelzijn en vastgoed in de gemeente Utrecht

dinsdag 24 maart 2009, 19.52 uur – paulus
Categorie: Algemeen

evaluatie KNMI-wet

weerstationIn 2002 is de KNMI-wet van kracht geworden, die regelt welke meteorologische taken publiek zijn en wat er aan de markt wordt overgelaten. In de wet is vastgelegd dat iedere vijf jaar geëvalueerd of de wet nog beantwoord aan de behoefte van alle betrokken partijen: de afnemers van weerinformatie, het KNMI en commerciële meteobedrijven. Vandaag debatteerde de Kamer met staatssecretaris Huizinga over haar conclusies naar aanleiding van de evaluatie.

Ter voorbereiding van het debat heeft de commissie Verkeer & Waterstaat in februari een hoorzitting georganiseerd. Daarna ben ik nog op werkbezoek geweest bij MeteoConsult en de luchtvaartmeteo van het KNMI op Schiphol. Met name de toedeling van de luchtvaartmeteo is het hete hangijzer en ook voor de SP was het geen uitgemaakte zaak dat die tot het publieke domein moet blijven behoren. Maar na de werkbezoeken is de conclusie toch dat dit voor de komende periode de beste optie is. Een belangrijke overweging daarbij is dat de afnemers van luchtvaart- (en trouwens ook scheepvaart-)meteo tevreden tot zeer tevreden zijn over het KNMI.

Huizinga deed tijdens het debat een aantal toezeggingen. Bij de evaluatie zal de volgende keer meer rekening gehouden worden met de inbreng van de commerciële meteobedrijven. De beschikbaarstelling van weergegevens van het KNMI zal goedkoper en uiteindelijk gratis worden. Dat was ook een wens van de SP. En bij de behandeling van het wetsvoorstel tot wijziging van de KNMI-wet dat later dit jaar wordt ingediend kunnen we aan de hand van nadere informatie eventueel nog wat schuiven in het takenpakket van het KNMI.

Lees hier mijn volledige inbreng bij het debat: vw-20090324-ao-evaluatie-knmi

1 reactie »

  1. Geachte heer Jansen,

    Graag spreek ik mijn waardering uit over de wijze waarop u zich in de afgelopen weken hebt willen laten informeren over het onderwerp Evaluatie KNMI-wet en de bereidheid die u heeft laten zien op basis van die informatie tot een aanpassing in uw opstelling te komen. Door uw kennis van zaken had u -los van de uiteindelijke conclusies- een voorsprong in het debat en dat bleek m.i. van doorslaggevende invloed op de uitkomst.

    Met vriendelijke groet,

    Bram Anker

    Reactie door Bram Anker — maart 25, 2009 @ 1:43 pm

RSS-feed voor reacties op dit bericht. TrackBack URI

Geef een reactie

www.sp.nl