Paulus Jansen

Weblog
Paulus Jansen

Wethouder wonen, ruimtelijke ordening, sport, dierenwelzijn en vastgoed in de gemeente Utrecht

donderdag 19 februari 2009, 20.26 uur – paulus
Categorie: energie & klimaat

Milieuraad

waakhondMinister Cramer neemt morgen deel aan de EU-Milieuraad, met een topzware agenda waar de kamercommissie Milieu vanmiddag vier uur lang over debatteerde.

Hoofdonderwerp op de Europese agenda is nog steeds energie en klimaat. In december a.s. zal tijdens de klimaatconferentie in Kopenhagen de opvolger van het Kyoto-verdrag vastgesteld moeten worden. De opstelling van de Europese Unie zal -samen met die van de VS- cruciaal zijn voor succes of mislukking van Kopenhagen.
Grootste struikelblok lijkt de verdeling van de kosten voor klimaatadaptatie te worden. Wereldwijd zal er naar schatting €175 miljard/jaar extra nodig zijn voor de bestrijding van de gevolgen van zeespiegelstijging, verdroging, verzilting, piekregens en wat er nog meer kan gebeuren als gevolg van de stijgende temperatuur. Ontwikkelingslanden vinden -wat mij betreft terecht- dat de klimaatverandering vrijwel geheel veroorzaakt is door de rijke landen, dat die daarom ook het grootste deel van de gevolgkosten moeten dragen, óók buiten hun eigen grondgebied. Er wordt nu onderhandeld over de verdeling van de kosten. Dat schiet nog niet erg op.

Een ander onderwerp was de nucleaire veiligheid. De Europese Commissie komt met een herziening van de richtlijn nucleaire veiligheid gebaseerd op een gemeenschappelijke basiskwaliteit. Wat mij betreft zou voor nieuwe kerncentrales het kwaliteitsniveau gebaseerd moeten zijn op het principe ‘best beschikbare kwaliteit’. De minister vindt dat niet nodig, dus komt er vanavond een motie van mij in stemming die dit uitspreekt.

Veel Europese milieuvoorschriften zien er op papier mooi uit, maar stellen in de praktijk een stuk minder voor, omdat de controle op de naleving aan de lidstaten wordt overgelaten, die er met regelmaat een potje van maken. De SP dringt er sinds 1994 op aan dat handhaving centraler komt te staan. Dat vindt Cramer ook en inmiddels loopt er een Impell programma, om de kwaliteit van de handhaving te verbeteren. Binnenkort horen we er meer over.

Tijdens de vorige milieuraad is een compromis bereikt over de vermindering van de CO2 emissies van personenauto’s. Bijkomend voordeel is dat ze dan ook zuiniger worden in brandstofverbruik. De SP heeft er afgelopen jaren op aangedrongen dat er ook eisen gesteld worden aan landbouw- en bouwvoertuigen en stationaire toestellen, zoals generatoren. Volgens minister Cramer zal de Europese Commissie nog in 2009 met een voorstel komen om dit te regelen.

Op het gebied van Genetisch Gemodificeerde Organismen (GGO) is de koers van de Nederlandse regering in Europa dubieus. In november werd een motie van mijn collega Polderman aangenomen die de Nederlandse regering verbood om in te stemmen met de toelating van drie nieuwe GGO’s op de Europese markt, omdat het toelatingsonderzoek niet deugde. Minister Verburg (CDA) van landbouw weigerde hem uit te voeren, waarna voorstemmers PvdA en CU overstag gingen.
Cramer verklaarde vanmiddag dat Nederland nu het standpunt zal innemen dat lidstaten zelf moeten beoordelen of ze de teelt van GGO’s op hun grondgebied willen toelaten.

1 reactie »

  1. Lager geboortencijfer is nodig
    De allerbelangrijkste milieumaatregel voor de lange termijn en zeer lange termijn is vermindering van het geboortencijfer. In Nederland en daarbuiten.

    Want kinderen krijgen later zelf ook weer kinderen, enz… Dus elk kind zorgt voor enorm veel nakomelingen, gezien over bijvoorbeeld duizend jaar.

    Maar veel mensen zien niet dat er een verband is tussen milieuvervuiling en aantal kinderen. Daarom is uitgebreide mediavoorlichting nodig over geboortenregeling, waarbij ook de link met milieubehoud wordt gelegd.

    Reactie door Jaap Veldkamp — februari 19, 2009 @ 10:42 pm

RSS-feed voor reacties op dit bericht. TrackBack URI

Geef een reactie

www.sp.nl