Paulus Jansen

Weblog
Paulus Jansen

Wethouder wonen, ruimtelijke ordening, sport, dierenwelzijn en vastgoed in de gemeente Utrecht

zondag 1 februari 2009, 11.37 uur – paulus
Categorie: wonen

Verkoop sociale huurwoningen

Deze week kregen we opnieuw een signaal dat corporaties moeten uitkijken bij het verkopen van sociale huurwoningen. Zeker in de gestapelde bouw. De corporaties De Key en Ymere stoppen voorlopig met het verkopen van huurwoningen in Venserpolder (Amsterdam ZO), omdat de nieuwe eigenaren er (te) vaak een zootje van maken en criminelen aan de haal gaan met de buit.


de Venserpolder

Ik heb geen principiële bezwaren tegen de verkoop van sociale huurwoningen, anders dan politieke tegenstanders beweren. Een harde voorwaarde is wat mij betreft dat de verkoop elders gecompenseerd wordt door nieuwe betaalbare huur. Verder waarschuwt de SP al vanaf 1996 -het moment waarop Adri Duivesteijn zijn initiatiefwet Bevordering Eigen Woningbezit indiende- tegen de risico’s van de verkoop aan mensen met lage inkomens. Die komen sneller in de problemen als hun inkomen ook maar iets achteruitgaat door ontslag, arbeids-ongeschiktheid of echtscheiding. Ook is bij een laag inkomen de verleiding groot om je schaarse geld niet opzij te leggen voor noodzakelijk onderhoud aan de woning, maar consumptief te besteden. Zo kan een wijk met voormalige sociale huurwoningen in een negatieve spiraal terecht komen.

Corporaties kunnen dat risico beperken door verantwoordelijkheid te blijven nemen voor het beheer van complexen die gedeeltelijk verkocht zijn. Dat kan door niet meer dan 49% te verkopen. Verder zou in het koopcontract -ook bij laagbouw- lidmaatschap van een Vereniging van Eigenaren verplicht gesteld moeten worden, terwijl ook een maandelijks te betalen bijdrage aan het onderhoudsfonds contractueel geregeld moet zijn. Verder zouden er in dergelijke gemengde complexen bewonerscommissies moeten komen die bestaan uit huurders én kopers, zodat er geen tegenstelling ontstaat tussen beide groepen.

Er is nog een tweede risico bij verkoop van sociale huur. Dat is dat de woningen in handen komen van aso’s en criminelen. Dat risico ligt op de loer bij naoorlogse flatcomplexen die voor een appel en een ei verkocht worden. In de Utrechtse wijk Overvecht stak het drie jaar geleden de kop op en ook in een deel van de rivierenwijk in Deventer speelt dit probleem. En nu dus in Venserpolder.

Venserpolder is gebouwd na 1980 en bestaat vooral uit vierhoog portiekflats. De wijk telt 4.400 woningen, waarvan slechts 16% koop (landelijk gemiddelde: 55%). Tot medio 2008 zijn ruim 600 voormalige huurwoningen verkocht om een toename van de economische draagkracht van de wijk te realiseren. Deze doelstelling is niet behaald. Er zijn signalen dat een aantal verkochte huurwoningen onrechtmatig wordt gebruikt: voor huisjesmelkerij, wietplantages e.d. De Key en Ymere zijn daarom voorlopig gestopt met de verkoop van voormalige huurwoningen.
Ook aan de aso-problematiek valt contractueel wel het nodige te doen: je kan contractueel onderverhuur verbieden, behoudens toestemming van de VvE. Natuurlijk moet er in de statuten van de VvE verankerd zijn dat die toestemming alleen met redelijke argumenten geweigerd kan worden.

Al met al vind ik het verstandig dat Ymere en De Key een pas op de plaats maken met de verkoop. Minister Van der Laan zou er goed aan doen om landelijk uit te zoeken wat de effecten zijn van het uitponden van de sociale huurvoorraad. Het eerder onderzoekje van zijn voorgangster was ver onder de maat.

2 reacties »

 1. Paulus,
  Ik woon in de Venserpolder, ben deelraadslid in de stadsdeelraad en werk bij de Key.
  Het onderwerp raakt me dus drie keer.
  De wethouder van het stadsdeel MW. Verdonk bagatelliseerd de problemen en vindt het een broodje aap verhaal. Maar in de praktijk bestaat het probleem wel degelijk. De overheid heeft de regie uit handen gegeven aan de corporaties. Die verkopen de woningen via makalaars die geen screening doen bij de adspirant kopers. die makelaars willen zoveel mogelijk provisie cashen.
  Volgens mij moet de overheid de regie in handen nemen door weer woonvergunningen verplicht te stellen. Zo voorkom je dat criminelen meer dan 1 woning kunnen kopen, en heb je een wettig middel om doorverhuur aan ongewenste personen (bijvoorbeeld illegalen) te voorkomen.

  Reactie door evert hartog — februari 2, 2009 @ 9:09 am

 2. VERKOOP SOCIALE HUURWONINGEN AMSTEL 288-298 ONRECHTMATIG

  In complex Amstel 288-298 verkoopt Rochdale sociale huurwoningen met minder dan 141 WWS-punten aan ‘derden’(niet aan zittende huurders). Dit is in strijd met de ministeriële Circulaire 2013-02.

  Dit is in 2014 gebeurd, in 2015 probeert Rochdale de sociale huurwoningen Amstel 288-E, Amstel 292-K en 298-E te verkopen. Zonder toestemming van de minister.

  Vragen hierover per internet aan de SP-wethouder werden ambtelijk afgedaan met 1) de mondelinge mededeling: “ik ga u niet afpoeieren”, echter gevolgd door 2) de verbazende mededeling per e-mail: “deze woning is nu eenmaal verkocht, dus daar is niets meer aan te doen.”

  Dit laatste over woning Amstel 288-L, die ook nog in strijd met de gemeentelijke norm langer dan 1 jaar (nl. 2 jaar) onverhuurd had gestaan.

  In de verkochte woningen wordt door de kopers ook nog gesloopt/verbouwd,ZONDER BOUWVERGUNNING – deze vergunning is echter verplicht in de gehele binnenstad.

  Bovendien bevatten deze sociale huurwoningen ASBEST – wat hiermee gebeurt bij het illegale slopen/verbouwen is onduidelijk.

  Zie ook http://rudolfmisset.wordpress.com/2013/05/29.

  Reactie door Rudolf het Grachtengordeldier — juni 26, 2015 @ 12:38 pm

RSS-feed voor reacties op dit bericht. TrackBack URI

Geef een reactie

www.sp.nl