Paulus Jansen

Weblog
Paulus Jansen

Wethouder wonen, ruimtelijke ordening, sport, dierenwelzijn en vastgoed in de gemeente Utrecht

dinsdag 27 januari 2009, 17.37 uur – paulus
Categorie: energie & klimaat

Milieueffecterapportage CO2-opslag Barendrecht gereed

Shell wil een leeg gasveld onder Barendrecht (ZH) gebruiken voor de opslag van CO2. Voor zo’n project moet een Milieu Effect Rapportage (MER) gemaakt worden. Die is vandaag gepubliceerd. De samenvatting van de MER kan je hier lezen.


een nuttige toepassing van CO2 uit de Shell raffinaderij in Pernis in de kassenteelt rond Bleiswijk/Westland.

Ik ben zeer kritisch over CO2-afvang en opslag (CCS). In tegenstelling tot investeringen in energieefficiency en duurzame energie heeft CCS geen economische inverdieneffecten. Het is een vorm van water naar de zee dragen. Ook de bevolking loopt er niet warm voor: zie het onderzoek van het Rathenau Instituut. Volgens Wouter Schatborn, oud-directeur van ECN lijkt CCS vooral bedoeld om de geesten rijp te maken voor de komst van extra kolencentrales.

Toch is er één economische toepassing van CO2 die wel economische meerwaarde heeft: als groeigas in gesloten kassen. Je zou in die kassen bv. snelgroeiende planten kunnen kweken die weer als biomassa ingezet kunnen worden, als vervanging van fossiele brandstoffen. Wat mij betreft zou de R&D daarop gericht moeten worden in plaats van in peperdure en energievretende opslagtechnieken.

UPDATE 5februari, 20:00
Vandaag in PM-Magazine (blad voor de overheid):

Expert geeft negatief advies voor CO2-opslag Barendrecht

De kans dat de gemeente Barendrecht ja zegt tegen het voorstel van Shell en de Nederlandse Aardoliemaatschappij (NAM) om in de gemeente een proef te houden met Carbon Capture and Storage (CCS), de afvang en ondergrondse opslag van CO2 uit industriële installaties als kolencentrales en raffinaderijen, wordt steeds kleiner. In het morgen te verschijnen nummer van PM, het magazine voor de rijksoverheid, blijkt dat de politieke en wetenschappelijke oppositie tegen het plan steeds groter wordt.

Emeritus hoogleraar hydrologie Cees van den Akker van de Technische Universiteit Delft, die door het gemeentebestuur in de armen is genomen als adviseur, verklaart tegenover PM dat er wetenschappelijk te veel onzekerheden zijn. Hij wijst erop dat in een twee jaar geleden gepubliceerde Algemene Milieu Effecten Studie CO2 Opslag (AMESCO), geschreven in opdracht van diverse provincies en de rijksoverheid en grote partijen uit de energiesector, juist werd geadviseerd dat de proef met CCS niet moet worden gehouden in een dichtbevolkt gebied met veel infrastructuur. Hij acht de veiligheid dan ook niet gewaarborgd.

Van den Akker: ‘Natuurlijk, CO2 zit gewoon in de atmosfeer, voor 0,04 procent, maar als dat 5 procent is, geeft dat ernstige gezondheidsproblemen en bij 10 procent is het dodelijk. Het had, zeker gegeven de aanbevelingen zoals gedaan in de AMESCO, veel meer voor de hand gelegen een locatie te zoeken met een lagere bevolkingsdichtheid en minder infrastructuur. Shell mag dan wel de hele tijd verkondigen dat het hier gaat om een bewezen technologie, feit is dat het op veel gebieden gissen blijft. Zo weten we niets van de bodemkundige gevolgen van CO2-opslag onder een laag kleisteen, wat in Barendrecht het geval zou zijn.’

Ook in de gemeenteraad is er veel oppositie tegen het plan, dat onlangs door minister Cramer van Milieu werd gehonoreerd met een subsidie van 30 miljoen euro, mits de veiligheid van de omwonenden kon worden gegarandeerd. De Barendrechtse CDA-fractievoorzitter Corrie Righolt-Dam vindt dat de risico’s van het project door Shell worden ‘gebagatelliseerd’ en beklaagt zich over de ‘Jip & Janneke-taal’ waarmee vertegenwoordigers van de oliemaatschappij hun plannen aan de Barendrechtse raad proberen te verkopen. Righolt-Dam: ‘In Barendrecht wonen bijna 50.000 mensen, in het naburige Rotterdam-Zuid vele malen meer. Ik heb in de gemeenteraad al een keer gezegd dat er 100.000 mensen zouden kunnen sterven als er onverhoopt iets mis zou gaan bij de opslag en er grote hoeveelheden ontsnappen. Bovendien wordt het gas hier in principe voor eeuwig opgeslagen. Mijn vrees is dat we, als dit project doorgaat, helemaal niets oplossen en ons nageslacht opzadelen met een levensgevaarlijke erfenis in de vorm van een potentiële CO2-bom vlakbij een woonwijk.’

Shell Nederland Raffinaderij, NAM en het samenwerkingsverband van Linde en Visser & Smit Hanab willen in de lege gasvelden van eerst het Barendrechtse Vaanpark en vervolgens Barendrecht-Ziedewij zuiver CO2, afkomstig van de Shell-raffinaderij in het naburige Pernis, opslaan in de diepe ondergrond van een leeggepompt gasveld. De nieuwbouwwijk Carnisseland staat zeer dicht op dit veld.

4 reacties »

 1. Over “peperduur” gesproken. Biomassateelt in KASSEN, beste Paulus? Wat zal de “EROEI” daarvan wel niet zijn? En hoeveel gaat dat opleveren? Lijkt me beslist niet de goede weg. Tenzij je de helft van Nederland vol biomassa producerende kassen wil laten zetten, uit der aard.

  CCS is gewoon de kolenstokers een belachelijke, ook nog eens door Brussel te subsidiëren uitweg bieden om nog langer hun wurggreep op ons arme land te verstevigen. Het is geen water naar de zee dragen. Het is ons met hele roestige spijkers vastnagelen op een fossiel kolenbedje. En dan moeten we zeker nog dansen en springen van vreugde omdat de ongewenste rommel bij o.a. de Barendrechters in de kelder gepropt “mag” worden?

  Reactie door peter segaar — januari 28, 2009 @ 12:34 am

 2. @1 Segaar.

  En toch is de insteek van Paulus in deze een goede.

  Als we nog centrales nodig hebben van het conventionele type, en dat heeft verder niets te maken of dat een excuus voor kolencentrales zou kunnen betekenene, dan is deze vorm van CO2 binding zeer aan te bevelen en de kringloop meer sluitend maken dat voorheen. Het opslaan is de kringloop nog verder verstoren en dat zou uit ons denken verdwenen moeten zijn, zeker bij een dame die eens directeur was van “Natuur en Milieu”.

  Verder zou restwarmte voor die kassen de kringloop nog eens verder sluiten of, even buiten beschouwing latend dat jij frustraties hebt bij een soort wurgcontracten en de daarbij toegepaste tarief stelling, toepassing voor verwarming van utiliteitsgebouwen en woningen en bij de infrastructuur van de Randstad lijkt me dat een verstandige optie.

  ( Even ter zijde, de Ijsbaan in Biddinghuizen, dat is in deze tijden een echte aanfluiting, elke Ijsbaan die de restwarmte niet fatsoenlijk kan aanbieden voor verwarming waar dan ook, zou per direct verboden moeten worden, bij wel aanbieden is er opeens een super efficiënte vorm van warmte winning (warmtepomp) voor utiliteitsgebouwen en woningen beschikbaar. Zoiets is in Assen, Provinciehuis, gerealiseerd naar ik meen te weten).

  Roelf

  Reactie door R van Bergen — januari 30, 2009 @ 5:24 pm

 3. Het is heel goed om buitengewoon kritisch te kijken naar zin en onzin, voordeel en gevaren van CO2 -opvang, -transport en -opslag (CCS).
  Meestal is de informatie slecht toegankelijk én propaganda van de voorstanders. Zo ook deze flut-MER. Het gaat hier wél om de aanzet voor het binnenhalen en onder de zoden schoffelen van 100 miljoen TON zuivere CO2 uit geheel N-W-Europa. CCS is het schaamlapje van de industrie met als verdieners de transporteurs (boot, vrachtwagen, trein en leidingleggers).
  Toegankelijke publieks-informatie ( een beetje TEGEN-GAS) is te vinden op het CO2 web-log OVERDRACHTELIJK.

  Reactie door Henk Veenstra — februari 2, 2009 @ 5:20 pm

 4. biddinghuizen…

  Weblog Paulus Jansen » Milieueffecterapportage CO2-opslag Barendrecht gereed…

  Trackback door biddinghuizen — maart 9, 2015 @ 12:07 pm

RSS-feed voor reacties op dit bericht. TrackBack URI

Geef een reactie

www.sp.nl