Paulus Jansen

Weblog
Paulus Jansen

Wethouder wonen, ruimtelijke ordening, sport, dierenwelzijn en vastgoed in de gemeente Utrecht

woensdag 31 december 2008, 7.17 uur – paulus
Categorie: Kamervragen, wonen

Citaat van de dag

“Eind 2007 voldeden 41 WSW deelnemers (9%) aan monitorprofiel 3 voor hun kredietwaardigheid: dit profiel duidt op een negatieve operationele kasstroom gedurende tien prognosejaren en verhoogd markt- of organisatierisico.
Op basis van de aangeleverde informatie geldt voor maar liefst 153 corporaties (eenderde van alle WSW-deelnemers) een negatieve operationele kasstroom in de prognose voor de eerste vijf jaar, inclusief 2% aflossingsfictie.”

Cijfermatig perspectief woningcorporaties, Waarborgfonds Sociale Woningbouw, december 2008.

Hallo: bent u er nog??

Het Waarborgfonds munt niet uit in helder taalgebruik. Dat is jammer. Want in normaal Nederlands melden ze dat steeds meer corporaties hun vaste lasten niet meer kunnen betalen uit hun vaste inkomsten. Die vaste inkomsten bestaan vooral uit de huren.

Het gevolg is dat corporaties gedwongen zijn om huizen te verkopen om hun boekhouding sluitend te krijgen. Dat is een buitengewoon slechte ontwikkeling. Als belangrijke oorzaak noemt het WSW de invoering van de venootschapsbelasting over de sociale activiteiten per 1 januari 2008.

Eberhard van der Laan zei bij zijn aantreden dat de Vennootschapsbelasting “… de potentie heeft om averechts te werken.” Mij lijkt dat nu is aangetoond dat er geen sprake is van potentie, maar van werkelijkheid.

UPDATE
ik heb inmiddels schriftelijke vragen gesteld over het jaarverslag van het WSW.
Lees ze hier: vh-20090103-sv-jaarverslag-wsw

1 reactie »

  1. De huren zijn hoog goedkoop wonen dat is tegenwoordig onder de 600 euro. Hoe kan het nou dat inkomsten te laag zijn. Te veel management dure directeuren. Een huis gekocht in de jaren zestig zou nu afbetaald zijn, maar in de huursector wordt dat huis alleen maar duurder. Ergens is er dus iets goed fout.

    Reactie door Harry Sangers — december 31, 2008 @ 2:26 pm

RSS-feed voor reacties op dit bericht. TrackBack URI

Geef een reactie

www.sp.nl