Paulus Jansen

Weblog
Paulus Jansen

Wethouder wonen, ruimtelijke ordening, sport, dierenwelzijn en vastgoed in de gemeente Utrecht

vrijdag 19 december 2008, 10.37 uur – paulus
Categorie: wonen

NHG: CDA en PvdA zien het nu ook…

Vorige week stemden slechts SP en D66 tegen een motie van het VVD-kamerlid Van der Burg, die voorstelde om de maximale grens voor de Nationale Hypotheek Garantie op te trekken van € 265.000 naar € 350.000. CDA en PvdA wilden graag een wit voetje halen bij de aspirant-kopers. De SP waarschuwde dat dan eerst het lijk in de kast bij de bestaande regeling moet worden opgeruimd. En zie: ook het CDA en de PvdA zijn nu wakker geworden.

Natuurlijk was Brigitte van der Burg er als de kippen bij om een debat aan te vragen over de kabinetsreactie en de daarop volgende terugtrekkende beweging van de coalitiepartijen.
Tijdens dat debat zei minister Van der Laan echter toe dat hij wel degelijk gaat kijken naar de verruiming van de NHG. Behalve naar het optrekken van de maximale grens -vooral interessant voor de achterban van de VVD- kijkt hij ook naar de verruiming van de woonlastenfaciliteit, waardoor eigen-woningbezitters die in de problemen komen door een plotselinge inkomensdaling iets meer lucht krijgen om hun probleem op te lossen. Goede gedachte, wat mij betreft.

Van der Laan wil echter een maand de tijd nemen om in samenspraak met de gemeenten, die uit de NHG dreigen te stappen, een oplossing met draagvlak te bedenken. En zo kreeg de SP een week na dato alsnog gelijk.

Een interessante discussie ontspon zich nog rond de vraag wat de achtervang van de rijksoverheid voor de NHG nu eigenlijk kost. Volgens van der Burg was dat: 0,0. Ze kon namelijk in de rijksbegroting nergens een post “kosten NHG” ontdekken. Dat valt me wat tegen van de economisch toch aardig onderlegde VVD.

Het Rijk en de gemeenten hebben ervoor gekozen om hun risico ten gevolge van de borgstelling niet her te verzekeren, maar dit risico voor eigen rekening te nemen. Een commerciële verzekeraar zou -bij een verzekerde portefeuille van meer dan honderd miljard euro- zeker een flink deel van het risico herverzekeren. De premie die je daarbij betaalt is de contant gemaakte waarde van het risico van de achtervang.

Hoe groot zou dat bedrag op dit moment zijn voor Rijk en gemeenten? Ik denk een stuk meer dan de 40 miljoen waar Wouter Bos het over had in relatie tot de motie Van der Brug. De komende weken zal er wel meer duidelijkheid ontstaan op dit punt.

Reageren? »

Reageren?

RSS-feed voor reacties op dit bericht. TrackBack URI

Geef een reactie

www.sp.nl