Paulus Jansen

Weblog
Paulus Jansen

Wethouder wonen, ruimtelijke ordening, sport, dierenwelzijn en vastgoed in de gemeente Utrecht

woensdag 17 december 2008, 10.18 uur – paulus
Categorie: water, wetgeving

Onderzoek SP: Waterschapslasten fors omhoog in 2009

Door een nieuw belastingsysteem zal vrijwel ieder huishouden vanaf 1 januari fors meer gaan betalen aan waterschapsbelastingen. Dit blijkt uit een inventarisatie die wij bij elf willekeurige waterschappen hebben gedaan. Volgens staatssecretaris Huizinga zou iedereen volgend jaar ongeveer 13 euro meer gaan betalen, maar volgens ons onderzoek is dit in sommige waterschappen het dubbele. De staatssecretaris moet wat mij betreft ingrijpen om deze explosie in waterschapslasten te beteugelen.

Door invoering van de nieuwe waterschapsbelastingen gaan boeren, bedrijven en natuurbeheerorganisaties zoals Natuurmonumenten per 1 januari minder betalen. Dit gaat ten koste van huizenbezitters en huurders. Vooral in de regio’s Den Haag en Amsterdam stijgen de lasten voor hen fors. Zo gaat een gezin met een huurwoning in Den Haag volgend jaar 13 procent meer betalen en een alleenstaande met een koopwoning in Amsterdam 31 procent. Dit komt in beide gevallen neer op ruim 30 euro per jaar.

Daarnaast stijgen de lasten voor alleenstaanden in vrijwel alle waterschappen veel sterker dan voor gezinnen en hebben eigenaren van dure koopwoningen voordeel ten opzichte van eigenaren van goedkopere woningen. Doordat het vaste tarief stijgt en het variabele tarief – dat wordt gebaseerd op de waarde van de woning – daalt, pakken deze nieuwe belastingen ook nog asociaal uit. De zwakste schouders gaan de zwaarste lasten dragen.

Vanavond om 20:00 uur debatteert de Twerede Kamer met staatssecretaris Huizinga over de Waterschapswet. Ik zal haar dan tot de orde roepen. Zij moet wat mij betreft maatregelen treffen als in een waterschap de belastingen onacceptabel stijgen.

UPDATE
Driekwart van de Nederlanders weet niet wat de waterschappen eigenlijk doen. Dat blijkt uit een onderzoek van TNS-NIPO in opdracht van de Waterbond. Zie bijgaand artikel in Elsevier.
Kijk vanavond hier naar het debat.

Reageren? »

Reageren?

RSS-feed voor reacties op dit bericht. TrackBack URI

Geef een reactie

www.sp.nl