Paulus Jansen

Weblog
Paulus Jansen

Wethouder wonen, ruimtelijke ordening, sport, dierenwelzijn en vastgoed in de gemeente Utrecht

dinsdag 9 december 2008, 20.54 uur – paulus
Categorie: water

PvdA pleegt opnieuw kiezersbedrog

Er zijn al heel wat woorden gewijd aan het breken van de verkiezingsbeloften van de PvdA over een onderzoek naar de oorlog in Irak en een tweede referendum over de herziene tekst voor het Europese grondwettelijke verdrag.
Vandaag ging opnieuw een verkiezingsbelofte bij het grof vuil: de PvdA stemde tegen een SP-motie over het opheffen van de waterschappen als zelfstandig bestuurlijk orgaan.


inspiratiebron voor het stemgedrag van de PvdA

De motie die Emile Roemer en ondergetekende indienden bij de begroting Verkeer en Waterstaat (31700-XII nr.20) “…. verzoekt de regering bij de evaluatie van de waterschapsverkiezingen de variant mee te nemen waarbij de waterschappen worden opgeheven en de uitvoeringsorganisatie onder de bestuurlijke verantwoordelijkheid komt van de provincies.”

Het was dus nog een hele voorzichtige motie, die alleen maar vraagt om een eerste stapje: onderzoek. De PvdA ging in zijn verkiezingsprogramma veel verder:

“De pijlers van het binnenlands bestuur zijn het rijk en de gemeenten. Tussen het rijk en de gemeente bevinden zich nog veel teveel bestuurslagen (regio, waterschap, provincie en landsdeel). Dat willen we terugbrengen tot een simpel, afgeslankt middenbestuur van maximaal twee lagen tussen rijk en gemeenten. Ook de taken van het waterschappen zullen in dat vernieuwde middenbestuur worden ondergebracht.”
(uit: Samen Sterker, verkiezingsprogramma PvdA Tweede-Kamerverkiezingen 2006, pag.114)

O ja, voor ik het vergeet: de PvdA boekte voor het opdoeken van de waterschappen als bestuurslaag ook een opbrengst in van €250 miljoen.
(CPB: Keuzes in Kaart, pag.50)

Onze motie werd vanmiddag gesteund door SP, GroenLinks, D66, PVV en Partij voor de Dieren. Mét de steun van de PvdA had dit een meerderheid opgeleverd en had de PvdA een onderdeel van zijn verkiezingsprogramma kunnen realiseren.

Werd de partij misschien tegengehouden door het regeerakkoord? Welnee, het woord “waterschap” komt daar niet eens in voor. Of zou dit zijn opgenomen in de sideletter met geheime afspraken tussen de coalitiepartners? De enige conclusie die overblijft is dat de PvdA opnieuw lak heeft aan zijn verkiezingsprogramma en zijn kiezers.

1 reactie »

  1. Tjah, we zijn niet anders gewend van de PvdA. http://www.nujij.nl/pvda-tegen-minimuloon-mensen-moeten-maar-onder.4247149.lynkx Alleen wat ik echt het ergste vind is dat de PvdA tegen het minimumloon is. Of anders gezegd: dat de PvdA toelaat dat mensen onder het minimumloon werken. Dat maakt ze nagenoeg tot een soort partij voor de slavernij! Dit kan toch niet zijn wat Pieter Jelles ooit bedoeld had!

    Reactie door Sjaak — december 10, 2008 @ 9:21 am

RSS-feed voor reacties op dit bericht. TrackBack URI

Geef een reactie

www.sp.nl