Paulus Jansen

Weblog
Paulus Jansen

Wethouder wonen, ruimtelijke ordening, sport, dierenwelzijn en vastgoed in de gemeente Utrecht

dinsdag 9 december 2008, 22.02 uur – paulus
Categorie: water, wetgeving

Jatwerk

Behalve met kiezersbedrog houden de coalitiepartijen zich ook graag bezig met een ander populair tijdverdrijf in de Kamer: jatwerk. Vandaag werd een motie aangenomen van CDA-waterwoordvoerder Ad Koppejan over een verplichte benchmark voor de waterschappen, die in aanmerking komt voor een ereplaats in de galerij van de intellectuele diefstal. Wanneer kan ik mijn copyrights bijschrijven Ad?

Voor de behandeling van de Waterwet diende ik op 12 februari 2008 een amendement (30818 nr.13) in dat een verplichte benchmark voor de afvalwaterketen regelt, inclusief een zeer ruime overgangsperiode voor de invoering ervan. Ook bij de schriftelijke inbreng hadden wij al gepleit voor een benchmark. De gedachte daarachter is dat het op deze manier eenvoudiger wordt voor volksvertegenwoordigers die waterschappen en gemeenten controleren om vast te stellen of deze publieke monopolisten een beetje efficient werken.

Koppejan vond het noch bij de schriftelijke inbreng, noch bij de plenaire behandeling nodig om het woord benchmark in de mond te nemen. Dat vormde geen belemmering voor de coalitiepartijen om en block tegen ons voorstel te stemmen. Ondanks steun van SP, VVD, GroenLinks en de Partij voor de Dieren haalde het amendement het niet. Finito benchmark. Dacht ik.

Nee dus. Ruim een half jaar later denkt luie Ad bij gelegenheid van de behandeling van de Begroting Verkeer en Waterstaat dat het tijd is voor iets nieuws: een verplichte benchmark!
In zijn motie (31700-XII nr.23) verzoekt Koppejan “… de regering om een verplichte benchmark in te stellen voor waterschappen, waarin een duidelijke relatie wordt gelegd tussen de hoogte van de waterschapsheffingen en de prestaties en kosten die de verschillende waterschappen maken voor vergelijkbare taken.”

Opmerkelijk genoeg treffen we onder de motie ook de handtekeningen aan van de leden Boelhouwer (PvdA), Cramer (Christenunie) en Van der Ham (D66), die allen een half jaar geleden de verplichte benchmark nog onzin vonden. En ook die van Neppérus (VVD), maar dat is de enige van de ondertekenaars die consistent is: zij steunde destijds ook al het amendement.

Maar al met al mogen we weer een succes bijschrijven op het conto van de SP: de verplichte benchmark komt er!

Lees hier het SP-amendement: 20080212-amd-30818-13-jansen-benchmark

Reageren? »

Reageren?

RSS-feed voor reacties op dit bericht. TrackBack URI

Geef een reactie

www.sp.nl