Paulus Jansen

Weblog
Paulus Jansen

Wethouder wonen, ruimtelijke ordening, sport, dierenwelzijn en vastgoed in de gemeente Utrecht

zaterdag 6 december 2008, 10.08 uur – paulus
Categorie: wonen

Ondermaats presteren

Bij de tweede termijn van de begroting heb ik een motie ingediend om rijke corporaties in de Vogelaarwijken die ondermaatspresteren uit te sluiten van projectsteun en vrijstelling van de wijkenheffing.

De wijkenheffing blijkt een nieuwe variant op de woekerpolis

Acht corporaties in de Vogelaarwijken presteren volgens het Centraal Fonds voor de Volkshuisvesting “niet naar vermogen”. Het zijn: Woonstad Rotterdam (Rotterdam), Eigen Haard (Amsterdam), Trudo (Eindhoven), Woonbron (Rotterdam) (…..!!), De Voorzorg (Hoensbroek), Talis (Nijmegen), WoonGenoot (Nijmegen) en Tradinova (Eindhoven).

Het Centraal Fonds voor de Volkshuisvesting (CFV), de financiële waakhond van de woningcorporaties, heeft alle corporaties op 1 december een openbare rapportage corporatie in perspectief gestuurd. Zeer interessante leesvoer voor bewonerscommissies en huurders!

Per 1 januari 2008 heeft voormalig minister Vogelaar een wijkenheffing ingevoerd. Alle corporaties die geen woningen hebben in de veertig Vogelaarwijken betalen aan die heffing mee, of ze nu rijk zijn of straatarm. De corporaties in de veertig wijken zijn vrijgesteld, ook als ze schatrijk zijn en hun maatschappelijk vermogen ondermaats aanwenden. Acht van de vijftig Vogelaarcorporaties blijken dus in de categorie Lui & Vadsig te vallen. Het lijkt me logisch dat die niet ook nog eens vetgemest worden door de verplichte solidariteitsbijdrage van veel armere corporaties elders in Nederland.

Overigens blijken er in de Vogelaarwijken ook nog veertig corporaties te zitten die financieel zo gezond zijn dat ze hun investeringen op eigen kracht kunnen financieren. Slechts twéé corporaties zijn arm en hebben dus hulp nodig. Buiten de Vogelaarwijken zijn ruim veertig corporaties zo arm dat ze wellicht financiële steun nodig hebben om hun kerntaak goed te kunnen uitvoeren.

Mijn conclusie is dan ook dat de wijkenheffing-Vogelaar-stijl volkomen asociaal uitpakt, niets met solidariteit te maken heeft en dus zo snel mogelijk in deze vorm van tafel moet.

UPDATE

Lees hier de motie:
wwi-20081204-mot-wijkenheffing

De motie is in stemming gebracht op 9 december, gesteund door SP, VVD, PVV en Partij voor de Dieren, en daarmee verworpen.

Reageren? »

Reageren?

RSS-feed voor reacties op dit bericht. TrackBack URI

Geef een reactie

www.sp.nl