Paulus Jansen

Weblog
Paulus Jansen

Wethouder wonen, ruimtelijke ordening, sport, dierenwelzijn en vastgoed in de gemeente Utrecht

woensdag 3 december 2008, 12.20 uur – paulus
Categorie: Algemeen

Fritsma heeft lak aan rechtsgelijkheid

Kamerleden zijn immuun voor strafvervolging voor alles wat zij in de Kamer zeggen. Je kan dus naar hartelust beledigen en discrimineren zonder dat je daarvoor vervolgd kan worden.
Het kamerlid Fritsma van de PVV heeft deze aanpak tot een ware kunst verheven. Een nieuw dieptepunt daarvan beleefden we gisteravond bij de behandeling van de Begroting Wonen, Wijken en Integratie.

Het recht in alle beschaafde landen is gebaseerd op een aantal breed aanvaarde morele uitgangspunten, waaronder het beginsel van de rechtsgelijkheid. Het spreekwoord zegt al “Gij zult niet met twee maten meten.”
Fritsma heeft echter lak aan dit beginsel, zodra er iemand van allochtone afkomst in beeld komt. Simpelweg komt zijn stelling hier op neer: Als een allochtone jongere voor de tweede keer een misdrijf pleegt moeten ook de ouders de gevangenis in. Bij autochtone ouders is dit in dezelfde situatie niet nodig.

De PVV-er zet met dit standpunt allereerst het beginsel van de individuele strafrechtelijke aansprakelijkheid bij het grofvuil. Dat standpunt houdt in dat iemand nooit veroordeeld kan worden voor andermans daden. Maar dat is geen nieuws, want het standpunt van Fritsma is onderdeel van het eerder gelanceerde driestappenplan van de PVV.

Nieuw was dat Fritsma naar aanleiding van enkele interrupties van mijn kant zonder blikken of blozen verklaarde dat het vastzetten van de ouders van een criminele jongere niet aan de orde is zodra deze van autochtone komaf zijn.

Ik geef hieronder het letterlijk verslag van dit deel van het debat.

De heer Fritsma (PVV): De overlast, criminaliteit en straatterreur moeten keihard worden aangepakt. Je kunt dit niet laten dooretteren, zoals dit kabinet doet. Je moet er gewoon hard tegen optreden. De PVV wil dit doen met het volgende, welbekende driestappenplan: de raddraaiers moeten veel zwaarder gestraft worden. Bij de tweede misstap van minderjarige allochtone straatterroristen moet ook aan de ouders een gevangenisstraf worden gegeven. Als ook dit niet helpt, moeten de allochtone criminelen uit Nederland worden verwijderd, na intrekking van de Nederlandse nationaliteit, wanneer het personen betreft met een dubbele nationaliteit en inclusief de ouders, wanneer het om minderjarigen gaat. Is de minister bereid om deze noodzakelijke oplossingen over te nemen?

(….)

De heer Jansen (SP): Ik constateer dat de heer Fritsma met een innovatie van het strafrecht komt, waarbij derden die niets met een misdrijf te maken hebben, daar toch voor gestraft kunnen worden. Ik dacht dat hooguit medeplichtigheid bestraft kan worden, en dat lijkt mij in dit soort gevallen vrij moeilijk te bewijzen. Hoe ziet de heer Fritsma het bij Nederlandse ouders? Er lopen toch behoorlijk wat Nederlandse jongeren rond die problemen veroorzaken en misdrijven plegen? Gaat voor hen dezelfde maatstaf gelden?

De heer Fritsma (PVV): Nee, want je moet problemen aanpakken waar deze zijn. Geweldsdelicten, delicten als diefstal met geweld, worden 25 maal vaker gepleegd door Marokkaanse jongeren dan door autochtone jongeren. Het is dus duidelijk dat daar de problemen liggen en dat die daar moeten worden aangepakt.

De heer Jansen (SP): Een Nederlandse ouder met een crimineel kind wordt dus niet door de heer Fritsma in de gevangenis gegooid en een Marokkaanse ouder met een crimineel kind wel? Vindt hij dat logisch?

De heer Fritsma (PVV): Je moet de problemen aanpakken waar zij zijn.

De heer Jansen (SP): Ik gaf zojuist al het voorbeeld een Nederlandse ouder met een crimineel kind. De heer Fritsma zegt dat dit 25 maal zo weinig voorkomt. Dat wil ik dan nog wel geloven. Maar het komt dus voor. Gelden voor die ouders een andere maatstaf dan voor Marokkaanse ouders met een crimineel Marokkaans kind?

De heer Fritsma (PVV): Ja, omdat de zware oververtegenwoordiging van bijvoorbeeld Marokkanen, maar ook andere groepen allochtonen, alleen maar kan leiden tot een specifieke aanpak. Ook het denaturaliseren laten wij natuurlijk niet voor Nederlanders gelden, maar wel voor mensen met een dubbele nationaliteit. Wij doen dat ten eerste omdat je mensen niet staatloos kunt maken, maar ten tweede ook omdat je ongelijke gevallen niet gelijk hoeft te behandelen. Het hebben van een dubbele nationaliteit is niet te vergelijken met het hebben van een enkelvoudige nationaliteit en dus is het te rechtvaardigen dat je dit soort maatregelen wel neemt bij mensen met een dubbele nationaliteit en niet bij mensen met een enkelvoudige nationaliteit. Nogmaals, je moet de problemen aanpakken waar zij zijn.

De heer Jansen (SP): Ik constateer dat de innovatie van het strafrecht door de PVV nog verder gaat dan ik al dacht en dat de heer Van der Ham er met zijn conclusie niet erg ver naast zat.

(Boris van der Ham had bij een eerdere interruptie van Fritsma geconcludeerd: “U bent gewoon echt helemaal niet goed wijs.”)

3 reacties »

 1. Ik ben blij dat je dit soort dingen aan de kaak stelt, Paulus. Ik vind het erg verontrustend dat de PVV dus blijkbaar vindt dat mensen voor de wet anders behandeld moeten worden omdat ze tot een andere groep behoren. Dat heet discriminatie, als ik me niet vergis en ik hoop van harte dat het zo ver niet gaat komen. Dat hebben we uitgeprobeerd in landen als Zuid-Afrika en Israël, en dat werkt niet.

  Overigens moet ik zeggen: petje af voor de keurige en onderkoelde manier waarop je Fritsma op zijn nummer zette.

  Reactie door Anne-Marie Mineur — december 3, 2008 @ 1:23 pm

 2. Ik snap niet dat je nog met de man in discussie gaat. Zonde van de energie.

  Reactie door ruurd — december 3, 2008 @ 1:59 pm

 3. @2 Ruurd.

  Ja in het “gewone”leven heb je gelijk. Echter Fritsma is “volksvertegenwoordiger” een cordon sanitair werkt averechts, dat hebben we hier al enige malen eerder gezien ( Janmaat, Koekoek) en dat weten ze in België ook.

  Je moet deze mensen steeds weer en steeds weer te kijk zetten in het debat. Als je ze negeert krijgen ze het niet verdiende voordeel van de “underdog” van het electoraat.

  Paulus je bent een kei.

  Roelf

  Reactie door R van Bergen — december 3, 2008 @ 8:58 pm

RSS-feed voor reacties op dit bericht. TrackBack URI

Geef een reactie

www.sp.nl