Paulus Jansen

Weblog
Paulus Jansen

Wethouder wonen, ruimtelijke ordening, sport, dierenwelzijn en vastgoed in de gemeente Utrecht

zaterdag 25 oktober 2008, 12.15 uur – paulus
Categorie: Algemeen, wonen

Citaat van de dag

“Toen ontstond er een nieuw vak, dat van ‘onafhankelijk taxateur’. Die waren inmiddels ook voor zichzelf begonnen en deden wat de tussenpersoon van hen verlangde. Hoeveel moet het huis waard zijn om die lening van jou erdoor te krijgen bij de bank? 125 duizend? Maar het huis is maar 120 duizend waard. Ja, als je zo gaat zitten zeuren, ga ik wel naar een andere taxateur zei de tussenpersoon dan. En zo ging het.”

Tom van Erp, gepensioneerd verkoper van subprime-hypotheken in de VS, in de Volkskrant van 25 oktober 2008.

Wie denkt dat dit soort praktijken alleen in de VS voorkomt, vergist zich deerlijk. Zie bijvoorbeeld de schriftelijke vragen die ik begin dit jaar stelde over de kwaliteit van woningtaxaties (en de miserabele antwoorden van EZ-minister Maria van der Hoeven). De laatste maanden komen ook steeds meer schandalen met taxatiefraude in combinatie met hypotheekfraude in de regio’s Haaglanden, Rijnmond en Limburg aan het licht.

Om deze reden pleit ik ervoor dat makelaars-taxateurs weer vergunningplichtig worden. De huidige ellende is voor 100% veroorzaakt door de domme neoliberale dereguleringsdrift van de afgelopen vijftien jaar. In dat kader is makelaarsmarkt geliberaliseerd en zijn de wettelijke titelbescherming en beëdiging afgeschaft. Het wetsvoorstel MDW Makelaars (26667) is door iedereen gesteund, behalve door de SP.

Lees hier de stemverklaring van Jan de Wit, uit de Handelingen van 4 april 2000: “Mevrouw de voorzitter! De bestaande voorschriften met betrekking het beroep van makelaar hebben een tweeledig doel: in de eerste plaats het waarborgen van de kwaliteit van dat beroep en in de tweede plaats de bescherming van de consument. Het voorstel zoals het er nu ligt, het zoveelste MDW-project, betekent zowel het afschaffen van de bescherming van de titel, alsook het afschaffen van de beëdiging. Naar de mening van de SP-fractie houdt dat het risico in van wildgroei met betrekking tot het beroep van makelaar, alsook van ondeskundigheid. In de derde plaats houdt het een aantasting van de bescherming van de consumentenbelangen in. Wat ons betreft geldt dat de certificering zoals die voorgenomen is in het wetsvoorstel, er nog niet is en dat deze onvoldoende waarborgen biedt om voor dit wetsvoorstel te stemmen; vandaar dat de SP-fractie tegen zal stemmen.”
Uiteraard werd de SP destijds verweten fundamentalistisch voorstander van overheidsbemoeienis te zijn. Ik ben trots dat Jan de Wit zijn rug recht hield.
Inmiddels houden de voorstemmers van toen zich muisstil en probeert PvdA-kamerlid Staf Depla de gevolgschade -in de vorm van taxatiefraude- aan te pakken, waarbij hij de echte oorzaak helaas vergeet.

Het zou aardig zijn als media eens wat onderzoek doen naar het stemgedrag van partijen in het recente verleden op het gebied van dereguleren, outsourcen, bonussen, hedgefondsen. Dat plaatst het actuele hypocriete geroep om meer toezicht in de juiste context.

Reageren? »

Reageren?

RSS-feed voor reacties op dit bericht. TrackBack URI

Geef een reactie

www.sp.nl