Paulus Jansen

Weblog
Paulus Jansen

Wethouder wonen, ruimtelijke ordening, sport, dierenwelzijn en vastgoed in de gemeente Utrecht

vrijdag 24 oktober 2008, 10.12 uur – paulus
Categorie: Kamervragen, energie & klimaat

Meterellende zonnepaneelhouders (bijna) ten einde?

Afgelopen half jaar kregen we veel klachten binnen van mensen die gebruik maken van de Stimuleringsregeling Duurzame Energie (SDE) om wat zonnepanelen op hun dak te leggen. Ze worden geconfronteerd met Kafka-bureaucratie. Maar die wordt (langzaam) opgeruimd.


Afbeelding: Zonnestroompanelen in Nederland

Een van de klachten is dat de eigenaar van het zonnepaneel een extra elektriciteitmeter moet laten installeren om de hoeveelheid geproduceerde zonnestroom te meten. Dat is nodig in verband met het berekenen van de subsidie.

Maar daarnaast moesten mensen ook nog eens -uiteraard op kosten van de klant- hun algemene elektriciteitsmeter laten vervangen. En dat terwijl de gewone (Ferraris)elektriciteitsmeter, met het draaiende wieltje, keurig de aan het net teruggeleverde stroom aftrekt van de stroom die door het energiebedrijf geleverd is.

Vandaag kwamen de antwoorden binnen van minister Van der Hoeven op recente vragen van mijn collega Samsom over dit probleem. De minister belooft dit bureaucratisch gedrocht op korte termijn te slopen. Wat mij betreft moeten ook de lopende aanvragen, voor zover er nog geen nieuwe meters geplaatst zijn, van deze verandering kunnen profiteren. De antwoorden van de minister op dat punt zijn niet helemaal duidelijk. Daar ga ik dus nog achteraan.

Lees hier de complete antwoorden:

Antwoorden op vragen van lid Samsom d.d. 10 september 2008 over bemetering van zonnestroominstallaties in de SDE.

1. Bent u ervan op de hoogte dat particulieren die met ondersteuning van de SDE-regeling een zonne-energiesysteem wil laten installeren, door de netbeheerders worden verplicht om zowel een brutoproductiemeter te laten installeren als ook hun Ferrarismeter (draaistroommeter) te laten vervangen door een nieuwe (teruglever)meter?
Ja, ik heb begrepen dat de meeste netbeheerders dit eisen.

2. Bent u ervan op de hoogte dat particulieren mede daardoor met maar liefst 5 instanties (energieleverancier, SenterNovem, Certiq, netbeheerder, PV-installateur) te maken krijgen bij het regelen van de Stimuleringsmaatregel Duurzame Energie (SDE)?
Ja.

3. Zou het niet verstandiger zijn om bij particulieren voorlopig de administratie en kosten te verminderen door af te zien van een exacte vaststelling van de teruggeleverde stroom, zoals Eneco nu al doet – en door SenterNovem de contacten met Certiq te laten afhandelen aangezien dat een vervanging van een meter, met bijbehorende kosten en administratie scheelt?
Ik ben het daar mee eens en heb daarom aan Holland Solar en de netbeheerders gevraagd of zij kunnen bezien of de draaistroommeter kan worden gehandhaafd. Ik begrijp van hen dat dit mogelijk is en heb daarom de regeling garanties van oorsprong voor duurzame elektriciteit aangepast. Deze aanpassing maakt het mogelijk dat particulieren hun draaistroommeter behouden als ze SDE-subsidie willen voor een zonnestroominstallatie.
De wijziging van de regeling garanties van oorsprong voor duurzame elektriciteit heb ik gelijktijdig met het verzenden van deze antwoorden naar de Staatscourant gestuurd. De wijzigingsregeling zal binnenkort in de Staatscourant worden gepubliceerd en is dan twee dagen na plaatsing van kracht.
Ik wil hierbij het volgende verduidelijken. Zodra de wijzigingsregeling in werking treedt hoeven particulieren de huidige draaistroommeter ten behoeve van de SDE-subsidie dus niet meer laten te vervangen. Particulieren dienen ten behoeve van de SDE-subsidie nog wel een brutoproductiemeter te laten installeren die de productie van de zonnestroominstallatie meet. Deze meetwaarde is namelijk de basis voor het verstrekken van subsidie.

4. Zo ja, bent u bereid dit op korte termijn te organiseren zodat de eerste groep particulieren die zonnepanelen aanschaft hier al van kan profiteren?
Zie het antwoord op vraag 3. Zoals aangegeven heb ik de regeling aangepast en verzonden naar de Staatscourant. De nieuwe situatie is van kracht, twee dagen nadat de regeling in de Staatscourant is gepubliceerd.

5. Deelt u de mening dat op middellange termijn particulieren die een PV-systeem aanschaffen onmiddellijk een volwaardige slimme meter moeten krijgen aangeboden, waarbij de brutoproductiemeterstanden én teruglevering automatisch worden doorgegeven aan de netbeheerder en alle extra meterkosten en dubbele meters worden vermeden?
Op dit moment wordt het wetsvoorstel ter verbetering van de werking van de elektriciteits- en gasmarkt (31 374) in de Eerste Kamer behandeld. De introductie van de slimme meter hoort daar bij. Vanuit deze slimme meter kunnen op afstand meterstanden worden opgenomen, zowel betreffende verbruik als teruglevering.
Deze slimme meter is niet standaard verplicht voorzien van de functionaliteit om ook de productie van bijvoorbeeld een zonnestroominstallatie te meten. Ik acht het niet logisch een slimme meter uit te rusten met extra opties die de meter voor alle consumenten duurder zou maken, terwijl maar een deel van de consumenten gebruik zal maken van deze extra opties.
Wat in de toekomst wel mogelijk wordt, is dat de slimme meter wordt gebruikt voor de communicatie van productiewaarden van bijvoorbeeld een zonnestroominstallatie. Dit heb ik uw Kamer eerder ook gemeld in mijn brief van 2 juni 2008 (31 374, nr. 15). Dat betekent dat het mogelijk zal zijn dat meetwaarden van de separate productiemeter van de zonnestroominstallatie via de communicatiepoort van de slimme meter worden doorgegeven aan de meetverantwoordelijke.

Op dit moment zijn er bij mij nog geen productiemeters op de markt bekend die reeds hun signaal kunnen versturen aan de slimme meter, maar ik heb er vertrouwen in dat de markt deze wel zal ontwikkelen.

6. Zo ja, op welke termijn denkt u deze structurelere oplossing te kunnen realiseren?
De uitrol van de slimme meters gaat in een aantal stappen:
• De komende twee jaar is een proefperiode (deze start naar verwachting op 1 april 2009) waarbij een slimme meter alleen verplicht is in wettelijk voorgeschreven situaties. Dit betreft nieuwbouw, grootschalige renovatie en “Meer met Minder” projecten. Een zonnestroomproducent die niet binnen deze projecten valt kan aan zijn netbeheerder of aan zijn leverancier vragen of hij met voorrang een slimme meter kan krijgen.
• Na afloop van de evaluatie van de proefperiode wordt de regelgeving en de eisen aan de meetinrichting zo nodig bijgesteld en dan wordt een besluit genomen over de grootschalige uitrol voor iedere kleinverbruiker.

(w.g.) Maria J.A. van der Hoeven

11 reacties »

 1. Krijgt nog wel een vervolg, want er zijn vele, vele pitfalls in de dikke (voor simpele “beschikte” SDE zielen onleesbare) pakken papier over deze materie, maar eindelijk weer eens een lichtpuntje in de SDE.

  Complimenten voor Diederik, Paulus, maar met name ook de niet genoemde mensen die zich op de achtergrond helemaal het ongans hebben gewerkt, gezweet, en getypt om Kafka zijn ambtelijke stoelpoten door te zagen.

  Wordt vervolgd en: tel elke dag uw knopen. Dit is immers Nederland. Reken op weinig, dan kan het nog meevallen.

  Reactie door peter segaar — oktober 24, 2008 @ 1:30 pm

 2. Ook ik heb me in april dit jaar aangemeld voor subsidie, nadat ik zonnepanelen bij NUON had besteld (twv. €3300), die bij geen subsidie konden worden afbesteld. Senter Novem heeft er precies 2x 13 weken minus 2 dagen overgedaan om afgelopen zaterdag de beschikking bij me in de bus te laten vallen. Dus ik zit nu midden in de malle meter-molen, NUON-> Continuon-> meetbedrijf(?)-> CertiQ en wat er nog allemaal gaat volgen.
  Je wordt er horendol van en als ik het goed berekend heb, gaat het om ca. €170 subsidie per jaar, waarvan CertiQ als beheerder van jouw certificaten snel weer €30 contributie op snoept.
  Tel uit de winst van de idealist.

  Reactie door Ruud van der Kroft — oktober 24, 2008 @ 1:44 pm

 3. Aanvulling: ik heb inmiddels antwoord gehad van het ministerie van EZ over de terugwerkende kracht van de wijziging. Gesteld wordt dat voor alle lopende aanvragen waar de bestaande Ferrarismeter nog niet vervangen is deze kan blijven hangen. Precies wat we willen dus!

  Reactie door paulus — oktober 24, 2008 @ 1:57 pm

 4. Mooi, beste Paulus. Volgend akkefietje: de mensen die al zo’n meter gedwongen is aangesmeerd door de netbeheerders dienen hun geld terug te krijgen. Je weet wel: “unlevel playing field” en zo. Houden ze toch niet zo van bij EZ?

  Succes en bedankt!!!!

  Reactie door peter segaar — oktober 24, 2008 @ 2:57 pm

 5. ministerie een Mallemolen? Je gaat het wel denken. Wat de slimme meter betreft hebben een aantal nederlandse bedrijven zoals Essent en Noun al geruime tijd ervaring opgedaan met deze meter. Dus is bekent wat de voordelen zijn. Nee zegt het miniserie WIJ gaan per 1 april 2009 een proefperiode instellen. Over arogantie (of onwil) gesproken. Weet het miniserie ook dat in Italië bijna alle kleinverbruikewrs reeds een slimme meter hebben? Waarvoor hebben wij dan een europeese unie als dit niet bij het ministerie bekent is? Of zitten de ambtenaren, die naar ik steeds meer gaat geloven Nederland besturen en niet de regering en de tweede kamer als controlerende instantie, te slapen?
  De slimme meter heeft ook voor de consument vele voordelen.Één daarvan is dat het mogelijk wordt om per maand aan de energieleverancier te betalen wat verbruikt is en er geen voorschot meer behoeft te worden betaald. Bij vele die na de jaarrekening geld terug ontvangen is niet het besef aanwezig dat zij de energieleverancier geld geleend hebben maar er geen rente van krijgen. Er zijn nog meer voordelen te noemen.

  Reactie door Duurzame Energie Nederland — november 2, 2008 @ 8:22 pm

 6. Het betreffende besluit dat de ferrarismeter mag blijven hangen in een SDE configuratie is zojuist gepubliceerd in de Staatscourant
  (http://eb.sdu.nl/eb/show.do?key=SC88114&type=op)
  Overigens ben ik de oorspronkelijke auteur van het plaatje met de teruglopende meter (geanimeerd door een serie plaatjes te nemen van de ferrarismeter in mijn eigen meterkast en daarop een rode markering van links naar rechts over het ‘wieltje’ te projecteren.) Het origineel is te bewonderen op mijn eigen website, pagina ‘meten is weten’. Het plaatje is door menigeen gepikt, in het begin (2003) met bronvermelding, en zoals ik nu zie, ook door jou met verandering van bestandsnaam. Bronvermelding had ik op prijs gesteld, zeker van een Tweede Kamerlid.

  Reactie door Floris Wouterlood — november 5, 2008 @ 8:29 pm

 7. @ Floris,

  Ik heb het waarschijnlijk ook weer ‘gepikt’ van één van die mensen die het plaatje weer van jou hadden gepikt. Bronvermelding is vanzelfsprekend toegevoegd!

  Paulus

  Reactie door paulus — november 5, 2008 @ 8:40 pm

 8. Nuon heeft bij ons een paar jaar geleden een nieuwe meter geplaatst. Een met verschillende functies. Digitaal waarbij op knopje gedrukt moet worden om uit te lezen. Functie I en II tarief laag en hoog. Functie 5 teruggeleverde energie.
  Heb nooit iets aangevraagd. Was wel gebeld over verrassende verschillen in mijn stroomverbruik over voorgaande jaren. Dus kosten van een dergelijke meter zullen wel meevallen.
  Duidelijk is in ieder geval dat de electa bedrijven met de hakken in het zand staan waar het de decentale opwekking van stroom betreft.

  Reactie door W. Hoogkamer — november 6, 2008 @ 11:26 am

 9. Ik ben van plan zonnepanelen te plaatsen (2000Wp). Ik heb een schlumberger G16XD dubbele meter met wieltje uit 1981. Draait deze ook terug bij meer productie dan gebruik, of doen alle meters met een wieltje dit. Heb ergens gelezen dat er ook meters met een terugloopblokkering zijn.

  Reactie door Kees Westdorp — februari 16, 2010 @ 7:06 pm

 10. Vraag voor Kees Westdorp.

  Hallo, heeft u de Schlimberger G16XD nog.
  Weet u inmiddels al of deze terug kan draaien?
  Hoor graag van u.
  Ben ook bezig met zonnepanelen en sta voor dezelfde vraag.

  M.vr.g Lenard

  Reactie door Lenard — maart 10, 2014 @ 9:54 pm

 11. Schlumberger G16Xd draait terug, ook het telwerk!
  Dubbel telwerk model 1991.

  M.vr.gr, Henk

  Reactie door Henk — juli 1, 2014 @ 2:38 pm

RSS-feed voor reacties op dit bericht. TrackBack URI

Geef een reactie

www.sp.nl