Paulus Jansen

Weblog
Paulus Jansen

Wethouder wonen, ruimtelijke ordening, sport, dierenwelzijn en vastgoed in de gemeente Utrecht

donderdag 9 oktober 2008, 15.01 uur – paulus
Categorie: in de media, wonen

Rekenkamer kritisch over wijkenbeleid Vogelaar

De Algemene Rekenkamer is erg kritisch over het 40-wijkenbeleid van minister Vogelaar. De Rekenkamer deed onderzoek naar de effectiviteit van het beleid en de verantwoording die de minister hierover kan afleggen. Ik ben erg blij het onderzoek. Het bewijst dat de Tweede Kamer erg moeilijk kan controleren of het beleid deugt. Maar daarnaast merkt de Rekenkamer nog een aantal andere zaken op die mij erg bekend voorkomen….

Allereerst zegt de Rekenkamer dat het erg raar is dat woningcorporaties met woningen in de 40 wijken met voldoende financiele middelen, wel in aanmerking komen voor financiele steun. Dit punt heb ik ook meerdere malen in de verschillende debatten aangestipt, want het is natuurlijk absurd dat een woningcorporatie in Rotterdam die voldoende financiele armslag heeft om recent nog een cruiseschip te kunnen kopen, via Vogelaar extra geld krijgt dat mede is opgebracht door een arme woningcorporatie in Oost-Groningen die zelf ook voor grote investeringen staat.

Het ligt dus voor de hand om deze ‘Vogelaarheffing’ zo snel mogelijk in te ruilen voor een Nationaal Wijkenfonds, waar corporaties naar draagkracht aan afdragen en waaruit goede projecten in álle wijken in Nederland kunnen worden gefinancierd. Met dien verstande dat deze projecten wel raakvlakken hebben met de kerntaken van corporaties.

Het Rekenkameronderzoek signaleert ook dat “woningcorporaties meer en meer de grenzen van de wet opzoeken en zelfs dreigen te overschrijden”. Ook een terecht punt. Vogelaar vindt het maar prima dat corporaties investeren in inburgeringscursussen en schoolconciërges, maar zij vergeet dat de huurders hiervoor opdraaien, terwijl dit voorheen altijd gedragen werd door alle belastingbetalers. Huurders én kopers dus.

Het is wel jammer dat de Rekenkamer niet heeft onderzocht welke gevolgen de focus op de veertig wijken heeft voor andere wijken met problemen in Nederland. Zeker nu de signalen over een grote bezuiniging op het grotestedenbeleid steeds serieuzer worden, lijkt het erop dat dit kabinet zich alleen maar richt op zijn veertig paradepaardjes en de rest van de wijken laat stikken. Zo hebben we straks de problemen in veertig wijken opgelost en er vierhonderd met problemen gemaakt.

Ik reageerde vandaag op Radio 1. De reportage kan je hier terug luisteren.

Reageren? »

Reageren?

RSS-feed voor reacties op dit bericht. TrackBack URI

Geef een reactie

www.sp.nl