Paulus Jansen

Weblog
Paulus Jansen

Wethouder wonen, ruimtelijke ordening, sport, dierenwelzijn en vastgoed in de gemeente Utrecht

woensdag 24 september 2008, 9.10 uur – paulus
Categorie: op pad, wonen

Priemus op dreef

Gisteravond nam ik deel aan het jaarlijkse begrotingsdebat van het Nederlandse Instituut voor Ruimtelijke Ordening en Volkshuisvesting NIROV. Hugo Priemus, de oervader van de Nederlandse wonen-onderzoekers, hield er een inleiding die niet alleen geestig was maar ook bijzonder scherp. Minister Vogelaar zat erbij en vond het ook leuk: hopelijk heeft ze ook écht geluisterd naar zijn adviezen.

Priemus hield een vurig pleidooi om nu eindelijk eens het maatschappelijk debat te starten over de financiële bemoeienis van de overheid met de volkshuisvesting. Dan heb je het dus over: het huurbeleid, het woningwaarderingsstelsel, de hypotheekaftrek, de overdrachtsbelasting, eigenwoningforfait en huurtoeslag. En dat alles in samenhang.

Dat debat –en daarmee de woningmarkt- zit op slot, nadat CDA en PvdA in het regeerakkoord de bevriezing van hypotheekaftrek en huurbeleid tegen elkaar uitruilden. Vorig jaar kwam de VROM-jaar met haar advies Tijd voor keuzes, dat een prima aanzet geeft voor een stelsel dat een einde maakt aan de oversubsidiëring van de rijken in paleizen en aan de andere kant de betaalbaarheid van een fatsoenlijke woning voor iedereen veilig stelt. Bij de behandeling van de begroting WWI in november 2007 heb ik voorgesteld om het debat over het advies van de VROM-raad snel te starten. Helaas werd dat geblokkeerd door de coalitiepartijen. Gisteravond bleken met name CDA en VVD nog absoluut niet van zins om zelfs maar te praten over de hypotheekaftrek.

Priemus had nog een paar andere rake adviezen aan de minister. Zo pleitte hij ervoor om snel de Woningwet te herzien, zodat het uitstappen van woningcorporaties onaantrekkelijk gemaakt wordt. Vorige week hadden wij hetzelfde advies aan minister Vogelaar. Maar de minister steekt haar kop in het zand en vertrouwt erop dat ze de rechtzaken tegen de muitende corporaties gaat winnen.

Verder pleitte Priemus ervoor om de 40-wijken-aanpak zo snel mogelijk te verbreden naar een beleid dat betrekking heeft op alle wijken die zich in een neerwaardse spiraal bevinden, dan wel in de gevarenzone. Helemaal mee eens. De SP heeft vanaf het eerste debat over het regeerakkoord gewezen op het grote risico als alle aandacht naar 40 wijken gaat. Zo los je –hopelijk- 40 problemen op, maar tegelijkertijd ontstaan er 400 nieuwe!

Een laatste advies gaf Priemus over de maatschappelijke inkadering van de woningcorporaties. Er moet snel duidelijkheid komen over de kerntaak van woningcorporaties. Doe je dat niet, dan ontstaat er een wildgroei van nevenactiviteiten, waardoor maatschappelijk kapitaal niet optimaal wordt ingezet. Een treffend voorbeeld daarvan is volgens Priemus de aankoop van de s.s. Rotterdam door de Rotterdamse corporatie Woonbron.
Ook dat advies zou minister Vogelaar aan het denken moeten zetten. Voorlopig heeft ze op herhaalde vragen van de SP laten weten dat ze het een prima project vindt, dus geen reden om in te grijpen in de bedrijfsvoering van deze corporatie.

Naarmate je ouder wordt (ik ben nu 54) heb je de neiging om je méér te identificeren met het spreekwoord “het verstand komt met de jaren”. Voor Priemus geldt in ieder geval dat zijn scherpe blik nog niets heeft ingeboet sinds zijn pensionering.

2 reacties »

  1. Mee eens, Paulus. Hugo was en is nog steeds bijzonder betrokken, wijs en zeer to the point! Jammer dat hij én André Thomsen uit ‘actieve dienst’ zijn. Gelukkig laten ze regelmatig nog iets van zich horen en altijd puntig en heel erg waar!

    Reactie door Lydia — september 25, 2008 @ 10:50 am

  2. amitriptyline acyclovir atarax crestor tablets buy lisinopril online

    Reactie door asbuptz9u0z3 — juli 27, 2016 @ 9:36 am

RSS-feed voor reacties op dit bericht. TrackBack URI

Geef een reactie

www.sp.nl