Paulus Jansen

Weblog
Paulus Jansen

Wethouder wonen, ruimtelijke ordening, sport, dierenwelzijn en vastgoed in de gemeente Utrecht

woensdag 10 september 2008, 19.11 uur – paulus
Categorie: energie & klimaat

SP wil snelle behandeling Kernenergiewet

Vanmorgen meldde het Financieele Dagblad dat het Zeeuwse energiebedrijf Delta op korte termijn een vergunningaanvraag wil doen voor de bouw van een nieuwe kerncentrale. Delta/EPZ is ook de eigenaar van de enige operationele Nederlandse kerncentrale in Borssele.

Ik heb vanmiddag in de Kamer gevraagd om een brief van de ministers Cramer (VROM) en Van der Hoeven (EZ) over hun beoordeling van deze ontwikkeling en de gevolgen voor de behandeling van het wetsvoorstel over de Kernenergiewet, dat al meer dan een jaar op de plank ligt. In dat wetsvoorstel worden de eisen voor nieuwe kerncentrales aangescherpt. De behandeling is -op verzoek van het kabinet en met steun van een kamermeerderheid minus SP en GL- uitgesteld. Nu dreigt echter de vergunningaanvraag voor een nieuwe centrale getoetst te worden aan een oude, rammelende wet.

Minister Cramer zei daarover na een vraag van mij op 19 maart jl.: “Ik ben voor aanscherping van de randvoorwaarden voor de bouw van een kerncentrale, maar ziet geen noodzaak om dat in deze kabinetsperiode te doen. Er hebben zich immers nog geen energiebedrijven gemeld met de vraag om een centrale te mogen bouwen.” Tja, het kan verkeren.

De SP wil de Tweede Kamer het laatste woord geven over de vergunningafgifte voor een nieuwe kerncentrale. Wat ons betreft wordt er nu tempo gemaakt met de behandeling van het wetsvoorstel, met inbegrip van onze wijzigingsvoorstellen.

UPDATE: in een extra procedurevergadering op 11 september heeft de commissie VROM besloten om het kabinet opheldering te vragen over het wetsvoorstel tot wijziging van de Kernenergiewet. Minister Cramer schreef de Kamer op 11-9 dat ze nog niet wist of ze de behandeling van het wetsvoorstel zou doorzetten en zo ja: of ze nog veranderingen in het voorstel zou aanbrengen. Daar zou ze de Kamer “op korte termijn” over berichten. Die korte termijn is nu een zeer korte termijn geworden, want we willen de opheldering uiterlijk op prinsjesdag ontvangen.

Meer over dit onderwerp in het dossier kernenergie

2 reacties »

 1. Goed zo, Paulus!!!
  Ik ben benieuwd hoe de regering reageert, ook tegen de achtergrond van het volgende:
  Er was een nota uit 2006 van de vorige regering over de eisen waar kernenergie aan moet voldoen. Maar Van der Hoeven en Cramer van de huidige regering hadden ruzie over kernenergie. Daarom besloten de ministers even niet over kernenergie te willen hebben. Eerst zou het Energierapport 2008 moeten verschijnen. Dat is in juni j.l. gebeurd. De discussie in de Tweede Kamer kon dus beginnen. Een reden temeer om de nota van de vorige regering van 2006 er nog eens erbij te halen. In die nota stelt de regering dat binnen tien jaar (dus uiterlijk 2016) “een besluit genomen moet zijn omtrent de eindbestemming voor het radioactief afval”, maar het kan ook vroeger, als “Europese regelgeving tot een besluit op een eerdere datum verplicht.” Als de huidige regering dit overneemt, komen de Noordelijke zoutkoepels (Pieterburen, Onstwedde, Winschoten, Hooghalen, Gasselte, Schoonlo, Anloo, Ternaard) weer duidelijk in beeld. De kwestie van opslag van kernafval in zoutkoepels speelt al 30 jaar, maar kan dus weer flink actueel worden.

  Reactie door Herman Damveld — september 11, 2008 @ 1:06 pm

 2. Het einde van alle inspanningen op het gebied van (werkelijk) duurzame elektriciteit als dit doorgaat.

  Boerma kan er ook al mee wegkomen dat hij door kippenstront voor subsidie te verbranden “duurzaam” bezig is. Dus daar kunnen straks 4 gigawatt aan kerncentrale ook nog wel “duurzaam” bij.

  Ik kokhals van dit soort praktijken.

  Ik zit te denken om te gaan emigreren. Het heeft allemaal geen enkele zin in dit land. De (CDA-gedomineerde) lobby is te sterk, en de tegenkrachten te zwak.

  Braindrain, wordt dat ook wel genoemd…

  Nederland dreigt de status te gaan verkrijgen van wat vroeger “ontwikkelingsland” heette te zijn…

  Reactie door peter segaar — september 11, 2008 @ 1:25 pm

RSS-feed voor reacties op dit bericht. TrackBack URI

Geef een reactie

www.sp.nl