Paulus Jansen

Weblog
Paulus Jansen

Wethouder wonen, ruimtelijke ordening, sport, dierenwelzijn en vastgoed in de gemeente Utrecht

dinsdag 9 september 2008, 21.08 uur – paulus
Categorie: op pad

Wijkaanpak in Deventer

Met SP-kamerleden gaan we regelmatig buurten-in-de-buurt. Maar ook de kamercommissie wonen, wijken en integratie gaat af en toe de buurt in. Gisteren bezochten we de wijken Driebergen en Rivierenwijk in Deventer. Bijzonder aan de Deventer aanpak is dat de gemeente de uitvoering volledig heeft uitbesteed aan de woningcorporatie Rentree.

Het aardigste onderdeel vond ik het bezoek aan Rivierenwijk. Daar was ik vorig jaar al eens op uitnodiging van de lokale SP op bezoek tijdens een bewonersavond over stadsverwarming. Een groot deel van de wijk klaagde steen en been over een krakkemikkige installatie die eigendom is van Essent: veel betalen en weinig comfort. Inmiddels hebben de ketelhuizen een onderhoudsbeurt gehad en hebben bewoners een deel van hun stookkosten terug betaald gekregen.

De wijkaanpak in rivierenwijk bestaat uit een mix van bouwkundige en stedebouwkundige ingrepen, het verbeteren en concentreren van voorzieningen, programma’s voor scholing, toeleiding naar werk en veiligheid. Ook wordt een drukke verkeersader verdiept aangelegd en half overkluisd met nieuwe bebouwing.

De bewoners zijn georganiseerd rond een aantal thema’s als groen en speelvoorzieningen, veiligheid en het basisonderwijs. Een van de successen van de bewonersorganisatie is het behoud van een aantal groen- en speelvoorzieningen, die aanvankelijk bestemd waren als bouwlocatie.

Een discussiepunten tijdens de bijeenkomst met de wijkbewoners was het plan om drie scholen, twee wijkcentra, peuteropvang, een centrum voor jeugd en gezin en een aantal winkelvoorzieningen, die nu verspreid zijn over de buurt, onder te brengen in één Wijk Voorzieningen Centrum. Op grond van de ervaringen elders kan je je afvragen of dat de beste keus is. Grote accommodaties zijn ingewikkeld te beheren, dat houdt het risico in dat de drempel voor de gebruikers groter wordt. De meeste bewoners die ik sprak waren ook sceptisch over het concentratieplan.

Een deel van de Rivierenwijk is de Deltabuurt, waar de afgelopen twintig jaar veel beleggershuurwoningen verkocht zijn. Die blijken voor een flink deel in handen gekomen te zijn van huisjesmelkers, die niets willen investeren in hun woning en deze per kamer tegen woekerprijzen verhuren. Inmiddels is Rentree begonnen met een opkoopactie om het tij te keren. Het geeft aan hoe groot het risico is als ondoordacht huurwoningen aan de onderkant van de markt verkocht worden. Verenigingen van Eigenaren hebben op dit moment nog te weinig mogelijkheden om af te dwingen dat noodzakelijke investeringen en onderhoud ook echt gedaan kunnen worden. Dat gaat binnenkort verbeteren, maar ook daarna denk ik dat het beheer van kleine VvE’s problematisch blijft. Woningcorporaties zouden daar goed werk kunnen doen.

Tijdens het werkbezoek vertelde directeur Rinie Teuben van Rentree dat hij plannen heeft om de uitvoerende taken binnenkort te gaan uitbesteden. De corporatie zou zich dan gaan concentreren op het strategisch beleid, voorraadbeheer, wijkaanpak en projectontwikkeling.
Dat klinkt me in de oren alsof de Rabobank aankondigt dat ze hun kantorennet voortaan gaan uitbesteden. Woningcorporaties moeten volgens mij beleid en uitvoering niet uit elkaar trekken, zodat de kennis van hun uitvoerende medewerkers gebruikt kan worden om betere dienstverlening te ontwikkelen.
Helaas was er geen tijd om daarover de discussie aan te gaan, dus daar moeten we nog een keer voor terug naar Deventer.

,

1 reactie »

  1. Zo’n 6 mnd geleden heb ik in een bewonerspanel gezeten voor Rentree-wonen te Deventer. Hier kwam duidelijk uit dat Rentree een misstap heeft gemaakt, in onze visie, door het beheer en onderhoud van de woningen uit te besteden aan derden.
    Aangezien u nog maar het puntje van de ijsberg, in Deventer, heeft gezien. Wil ik u van harte uitnodigen om eens te komen kijken in onze wijk, Het Rode Dorp. Sinds 1 jaar hebben wij een bewonerscommissie. Dit omdat het beheer en onderhoud van de woningen erg slecht is.

    Reactie door Eugene Kelder — september 15, 2008 @ 6:45 am

RSS-feed voor reacties op dit bericht. TrackBack URI

Geef een reactie

www.sp.nl