Paulus Jansen

Weblog
Paulus Jansen

Wethouder wonen, ruimtelijke ordening, sport, dierenwelzijn en vastgoed in de gemeente Utrecht

woensdag 3 september 2008, 15.11 uur – paulus
Categorie: water

Maak van Deltawet een bredere klimaatwet!

Vandaag presenteerde oud-minister Cees Veerman het langverwachte en op veel onderdelen al lang uitgelekte rapport van de tweede Deltacommissie. De commissie stelt onder andere voor een nieuwe Deltawet te maken, om het hoofd te kunnen bieden aan de zeespiegelstijging. Wat mij betreft moet deze wet worden verbreed tot een algemene Klimaatwet, zodat we ons niet alleen aanpassen aan het veranderende klimaat, maar er ook iets tegen proberen te doen.


Hansje Brinker met zijn vinger in de dijk in Madurodam. Bron: Wikipedia

Wat mij betreft ligt het dus voor de hand dat in de Deltawet ook meteen werk wordt gemaakt van het terugdringen van de uitstoot van broeikasgas en het verminderen van de afhankelijkheid van fossiele energiebronnen.

Daarnaast vind ik dat de Deltacommissie uitermate slap oordeelt over het ruimtelijk beleid. In de afgelopen periode zijn in Nederland plekken volgebouwd die daar uit het oogpunt van waterhuishouding en waterveiligheid minder geschikt voor zijn. Dat komt omdat lagere overheden als puntje bij paaltje komt altijd gaan voor korte termijn doelstellingen, zoals extra grondopbrengst, werkgelegenheid of meer inwoners, óók als dat op langere termijn een probleem veroorzaakt. Het zou daarom voor de hand liggen als de ruimtelijke regie van de rijksoverheid op dit punt versterkt wordt.

Tenslotte vindt ik dat het kabinet tempo moet maken met het regelen van de financiering voor de kosten die gemaakt moeten worden in het kader van de waterveiligheid voor de lange termijn. Die financiering zou uiterlijk bij de begroting van 2010 door de Kamer vastgesteld moeten worden, bij voorkeur in combinatie met de Klimaatwet.

Meer lezen?
zie dossier Nationaal Waterplan/Deltacommissie

1 reactie »

  1. Ik ben het eens met uw punten hierboven genoemd. Graag wilde ik weten hoe u en de SP tegen het plan van Van Oord en Royal Haskoning voor een kustverbreding van 3 km aankijken. Bovendien ben ik benieuwd wat u van het markermeer denkt…mijns inziens liggen daar nog veel mogelijkheden wanneer het tot markerwaard wordt omgevormd…

    Reactie door Wilco — oktober 2, 2008 @ 7:16 pm

RSS-feed voor reacties op dit bericht. TrackBack URI

Geef een reactie

www.sp.nl