Paulus Jansen

Weblog
Paulus Jansen

Wethouder wonen, ruimtelijke ordening, sport, dierenwelzijn en vastgoed in de gemeente Utrecht

woensdag 27 augustus 2008, 9.07 uur – paulus
Categorie: wetgeving, wonen

Kraken aanpakken door woningnood op te lossen

Eerst was er de woningnood. Die hebben alleen woningzoekenden met een modaal of lager inkomen, als ze op zoek zijn naar een huis in regio’s met een overspannen woningmarkt. Als er een groot tekort is aan woningen is het extra wrang als er huizen – en andere bewoonbare gebouwen- leegstaan terwijl er aan de andere kant mensen géén woonruimte hebben.

Kraken is veertig jaar geleden ontstaan als actievorm tegen die combinatie van woningnood en leegstand, maar ook wel als actiemiddel tegen de dreigende sloop van monumentale gebouwen. Een deel van die leegstand wordt veroorzaakt door speculanten, maar ook in de sociale huursector is de leegstand in tien jaar tijd verdrievoudigd, doordat steeds meer woningen in afwachting van sloop of verkoop leegstaan.

Er wordt ook gekraakt door mensen die voor zichzelf willen voorzien in gratis woon- of werkruimte. Te vaak gaat dat gepaard met geweld, overlast of andere vormen van asociaal gedrag. De SP is tegen voorkruipen en tegen asociaal gedrag en vindt het dus prima als aso’s worden aangepakt.

Het CDA, VVD en de Christenunie willen in hun initiatiefvoorstel kraken strafbaar stellen. Tegelijkertijd zeggen ze de leegstand te willen aanpakken. Dat laatste is een stap vooruit. Er wordt immers eindelijk een verband gelegd tussen oorzaak en gevolg.

De concrete invulling van dit mooie uitgangspunt is echter behoorlijk mager. Een meldingsplicht na een half jaar, vervolgens een overlegplicht met de gemeente en na een jaar de mogelijkheid voor de gemeente om een gebruiker voor te dragen. En als ultieme remedie een boete van €7.500 als je je daar allemaal niets aan gelegen laat liggen. Het is aannemelijk dat de échte huisjesmelkers niet bijster onder de indruk zullen zijn van deze sancties. Daarvoor zijn middelen nodig die meer pijn doen, bijvoorbeeld een leegstandsheffing of het niet langer fiscaal aftrekbaar maken van de kosten van leegstand.

De overheid zou zich het lot moeten aantrekken van woningzoekenden en starters op de woningmarkt, door te zorgen dat er méér betaalbare woningen gebouwd worden, minder gesloopt wordt waar dat niet nodig is en onnodige leegstand voorkomen wordt. De afgelopen 25 jaar is precies het omgekeerde gebeurd: de goedkope leningen aan woningcorporaties zijn beeindigd, het aandeel sociale huur is gedaald van 70 naar 25% en de woningbouw wordt vooral aan de markt overgelaten. De VVD en het CDA zijn de hoofdverantwoordelijken voor de afbraak van de sociale huisvesting in deze periode.

Bij de behandeling van de initiatiefwet van Jan ten Hoopen zal ik met voorstellen komen voor het aanscherpen van de aanpak van woningnood en leegstand. Dan pak je het probleem bij de wortel aan, in plaats van aan symptoombestrijding te doen.

4 reacties »

 1. Volgens Paulus Jansen is bouwen bouwen bouwen de oplossing voor de woningnood. Ik betwijfel of er wel zoveel feitelijke woningnood is.Ik ken iemand die had zich op een wachtlijst laten plaatsen als woningzoekende. Hij dacht dat hij zeker 2 jaar zou moeten wachten. Hij was na een half jaar al aan de buurt. Hij zit nog op school en woonde tot voor kort bij zijn ouders.Ik ken meisjes waarvan de ouders een groot huis hebben. Ze wonen echter op een ander andres in hetzelfde dorp, omdat ze dan meer studiefinanciering krijgen. Ik ken diverse mensen die feitelijk partners zijn maar allebei hun sociale huurwoning aanhouden hoewel 1 woning feitelijk nauwlijks gebruikt wordt. Maar anders hebben ze verlies van inkomen. Die woningen zouden beschikbaar komen als inkomen niet gebonden zou zijn aan hoe je woont!

  Reactie door Heleen — augustus 29, 2008 @ 5:44 pm

 2. Hoi Paulus,

  met de strekking kan ik me in grote lijnen vinden, maar bep. uitspraken zijn toch écht ongelooflijk; enkele citaten en commentaar daarop:

  —”Er wordt ook gekraakt door mensen die voor zichzelf willen voorzien in gratis woon- of werkruimte.”—

  Gratis?? Of course, er zijn er ook tussen die het om de min of meer geringe kosten gaat; een andere vorm van “scheefwonen” zeg maar… maar dan nog gaat het enkel om géén huur; de rest is zelfredzaamheid; voor eigen kosten dus, ook voor o.a afgestudeerden, starters, enz. voor reparaties, aansluitingen, onderhoud, enz.

  Maar u vergeet ondertussen zomaar even de vele maatschappelijk/sociale, culturele en artistieke initiatieven die mogelijk zijn vanwege kraken; de terechte vraag om goede betaalbare, inspirerende werkplekken, broedplaatsen c.q vrije ruimten in Nederland waar o.a. kunst en cultuur haar voedingsgbodem vind! Daar ging niet lang geleden toch die hele broedplaatsendiscussie c.q -beleid over?

  — “Te vaak gaat dat gepaard met geweld, overlast of andere vormen van asociaal gedrag.” —

  Het “vaak” is door de media zwáár overtrokken, maar goed, zo gaat dat i/d stroom v/d criminalisering van kraken. Hoe ook, bestaande wetten kunnen gewoon gehandhaafd worden om dit aan te pakken. Er is verder ook geen reden om onderscheid aan te brengen; elke vorm van strafbare feiten door wie ook kan met bestaande wetgeving aangepakt worden, of je nu gekraakt, gehuurd of gekocht woont…

  — “De SP is tegen deze vorm van voorkruipen en tegen asociaal gedrag, we vinden het prima
  dat daar wat tegen ondernomen wordt.” —

  Whaaaat??? Voorkruipen???? Op wat?!! Op woningen die (vaak al sinds vele járen leegstaan en dus) onttrokken zijn aan het woningenbestand?? …die er dus aan toegevoegd worden, soms met contracten van de eigenaar? Op panden die anders zouden verkrotten en door de krakers zélf leef-/bewoonbaar zijn gemaakt??? Op panden die jaren links(of moet ik zeggen: rechts?) worden gelaten door bijv. projectontwikkelaars die puur voor de grond gaan?? Paulus en/of SP, wordt -i.i.g op deze punten- gauw wakker!

  Overigens dus volkomen eens dat men zich moet richten op de leegstand en woningnood en díe moet aanpakken! I.p.v het on-Christelijke criminaliseren van krakers.

  Reactie door Mart — augustus 29, 2008 @ 8:39 pm

 3. Hoi Paulus,
  Ik ben het niet helemaal eens dat mensen niet gratis mogen wonen of werkruimte mogen creeren, sommige mensen weigeren principieel een uitkering en mee te doen aan de ratrace van deze samenleving en rommelen dan wat voor zichzelf [en daarmee bedoel ik gèèn wietplantages of andere overlast], DE ZGN. ‘AUTONOMEN’, soms wonen ze ook in caravans, zelfgebouwde campers,of ‘vrijstaten’ enz.
  Ik kan me dat goed voorstellen.
  Verder is het inderdaad belachelijk ,DAT LEEGSTAND AFGETROKKEN MAG WORDEN VAN DE BELASTING!
  Ook is het zo dat veel [nieuwe] bedrijfsruimte leegstaan omdat ook daar leegstand volledig aftrekbaar is van de belasting.
  Startende ondernemers/kunstenaars zijn soms dringend op ziek naar kleine bedrijfsunits, maar als je dan vraagt om een substantieel lagere huur, moet men letterlijk hard lachen aan de telefoon omdat ze aan leegstand veel meer verdienen, dan aan jou 50% korting te geven, terwijl vaak de helft leegstaat in bedrijfsverzamelgebouwen !!
  HARD AANPAKKEN, BOETES EN ONTEIGENEN ZONDER GELD TE GEVEN BEHALVE DE LAAGSTE GRONDPRIJS GRAAG !!!

  MARC VOORHOEVE

  Reactie door Marc Voorhoeve — september 1, 2008 @ 9:32 am

 4. Wat ik zo raar vind, is, dat de krakers gestraft worden, wat de gemeente zelf veroorzaakt heeft.Leegstand wordt door de gemeente veroorzaakt en er is een woning- tekort. Wat is dat dan voor onzin om de krakers te straffen, als zij leegstaande huizen kraken. Dan zou de gemeente aangepakt moeten worden. De gemeente moet er gewoon voor zorgen, dat leegstaande huizen bewoond worden. je kunt de krakers daar toch niet op aan spreken. dan moet de gemeente daar op aangesproken worden en niet de krakers

  Reactie door Maayke — september 1, 2008 @ 10:18 am

RSS-feed voor reacties op dit bericht. TrackBack URI

Geef een reactie

www.sp.nl