Paulus Jansen

Weblog
Paulus Jansen

Wethouder wonen, ruimtelijke ordening, sport, dierenwelzijn en vastgoed in de gemeente Utrecht

dinsdag 19 augustus 2008, 13.00 uur – paulus
Categorie: energie & klimaat

MOX

EPZ wil de kerncentrale Borssele in de toekomst laten draaien op mengoxide van uranium en plutonium, in plaats van op pure uranium. Hun argument is dat ze zo efficiënter met brandstof omgaan en tegelijk op kosten besparen. De prijzen van uranium lopen op dit moment in het kielzog van die van fossiele brandstoffen snel op.
Maar is het gebruik van MOX veilig?

Borssele

De centrale Borssele is een drukwaterreactor van een type waarvan er in Europa in de jaren 70 tientallen gebouwd zijn. De splijtstofelementen die voor het reactieproces gebruikt worden zijn na twee tot drie jaar “op”. Bij het reactieproces ontstaat onder meer plutonium. Plutonium kan ook gebruikt worden als brandstof voor kerncentrales, maar die dienen daar dan wel speciaal voor ontworpen te zijn.

De mengoxides die EPZ nu wil gaan gebruiken ontstaan bij opwerking van de afgedankte splijtstofelementen. MOX wordt elders in Europa al in een aantal centrales van hetzelfde type toegepast, maar onlangs werd in de VS een proef met het gebruik van MOX in een drukwaterreactor stilgelegd, wegens te grote uitzetting van onderdelen van de installatie.

Op dit moment wordt een milieueffectrapportage gemaakt in het kader van de vergunningaanvraag van EPZ om met MOX te mogen gaan werken. Wat mij betreft wordt dat alleen toegestaan als op grond van deugdelijke veiligheidsanalyses blijkt dat de exploitatie met MOX minstens zo veilig is als met uranium. Sterker nog: aangetoond moet worden dat Borssele dan nog steeds behoort tot de “…. vijfentwintig procent veiligste watergekoelde en watergemodereerde vermogensreactoren in de Europese Unie, de Verenigde Staten van Amerika en Canada.” Dat beloofde EPZ bij de ondertekening van het convenant kerncentrale Borssele in 2006.

Het zou voor de hand liggen om die veiligheidsanalyses te maken na consultatie van de «Commissie van deskundigen benchmarking nucleaire veiligheid Kerncentrale Borssele», die ingesteld is bij hetzelfde convenant. Helaas: ruim twee jaar na dato zijn de leden van die commissie nog niet benoemd. Daar wordt ik wat kribbig van.

Samen met Diederik Samsom (PvdA) heb ik inmiddels opheldering gevraagd bij minister Cramer (VROM):
SV20080819Borssele

3 reacties »

 1. Misschien aardig ter informatie dit stukje, met erbij de volgende linkjes:

  Nuclear Recycling Fails the Test
  The Future of Nuclear Power (een zeer uitvoerig MIT rapport)

  Mazzel & broge, Evert

  Reactie door Evert Wesker — augustus 19, 2008 @ 6:47 pm

 2. Hoi Paulus, las net dat we als SP, niet tegen kernenergie zijn in een toespraak van Agnes Kant.
  Ik wil even een kleinigheidje laten weten dat de afval oplossing in zoutlagen in Duitsland al problemen oplevert. Bij Asse. En we zijn nog niet eens honderd jaar verder.
  groetjes BOY

  Reactie door boy ramakers — september 6, 2008 @ 8:21 am

 3. Ik ben vroeger zeer actief geweest in het verzet tegen kernenergie, en uitermate aangeslagen door dit standpunt van Agnes kant, omdat ik altijd fan van de SP ben geweest vanwege haar kritische houding.
  Die kritische houding lijkt nu veranderd, misschien omdat Agnes het regeringspluche wil delen met het CDA ?
  CDA Minister Verhagen pleit voor meer windmolenparken en kernenergiecentrales, de CDA fractieleider wil kerncentrales bijbouwen omdat windenergie ‘geen soelaas’ biedt.
  Milieudefensie en minister Cramer worden tegelijkertijd zwart gemaakt omdat ze geheimhoudingspraktijken bij kernenergie veroordeelden.
  Kernenergie moet het maken in Nederland, en de invloedrijke tegenstanders worden weer in de criminele hoek geduwd.
  Toch gelden nog steeds dezelfde argumenten tegen kernenergie als vroeger: het kernafval waarmee onverantwoordelijk omgegaan wordt, regelmatig ‘ongelukken’ en lekken, geen zicht op wat er allemaal in het geniep gebeurt.
  Zo was onlangs te lezen, hoe Urenco, onze uraniumverrijker in Almelo, al jarenlang illigaal radioactief afval verscheept naar dumpplaatsen in Rusland – terwijl op het veld van Heracles uitbundig geadverteert wordt over de betrouwbaarheid van kernenergie… Hoe onze afvalverwerkers in Engeland stiekum plutonium in zee lozen (Volkskrant 070305)… Hoe kerncentrales in Mol en Petten langdurig veiligheidsvoorschriften ernstig overtreden.
  In datzelfde Petten is het Energie Onderzoek Centrum gevestigd, voorzitter CDA-er Lubbers, die de regering adviseert over energie…
  Een motie van Groen Links, 3 juli jl, om de bouw van 6000 MW aan windmolenparken in zee (= 12 kerncentrales van het type Borsele) snel mogelijk te maken is niet aangenomen. Die motie was opgesteld door Duyvendak… en werd niet ondersteund door het CDA, dat liever kerncentrales bouwt, ook al zegt ze achter windenergie te staan.
  Terwijl in Duitsland al meer dan 17000MW aan windenergie geinstalleerd is, en er hard gebouwd wordt aan veel meer nieuwe parken in zee.
  Er wordt door het CDA geen inhoudelijke evauluatie gemaakt van alle vervuiling door kernenergie, uit de leugens hierover, het gesjoemel en de geheimhouding bij bedrijven én de overheid.
  En van de link die er is naar atoomwapens, die wereldwijd beschikbaar komen voor naties en groeperingen.
  Precies dezelfde praktijk, die 20 jaar geleden aktievoerders aanzette tot hun inbraak bij het Ministerie.
  En nu weer deze poging van Borssele, om het uiterst gevaarlijke MOX als brandstof te gaan gebruiken. Daarbij komt, dat MOX gebruikt kan worden om (vuile) kernwapens te maken, waarvan één genoeg is, om Nederland in een klap te vergiftigen. Het gebruiken van van MOX als brandstof voor centrales’s in de hele wereld, is nog desastreuzer dan het bijstoken van verontreinigd hout in kolencentrale’s.
  Windenergie heeft niets te verbergen… alleen dat al zegt genoeg over de ware aard van kernenergie.

  Ik hoop dat Agnes zich snel beter informeert over kernenergie, en haar mening relativeert, want met dit soort uitspraken maakt ze het de politieke tegenstanders van de SP wel erg makkelijk, de huidige nucleaire praktijken voort te zetten.

  Reactie door Frank Buurman — september 19, 2008 @ 12:16 pm

RSS-feed voor reacties op dit bericht. TrackBack URI

Geef een reactie

www.sp.nl