Paulus Jansen

Weblog
Paulus Jansen

Wethouder wonen, ruimtelijke ordening, sport, dierenwelzijn en vastgoed in de gemeente Utrecht

woensdag 6 augustus 2008, 16.33 uur – paulus
Categorie: energie & klimaat

Onderzoek kleine windmolens

Ik krijg regelmatig de vraag wat de SP vindt van kleine windmolens, die geplaatst kunnen worden tussen bebouwing. Veel mensen vinden het een prettig idee om hun eigen stroom op te wekken, om een bijdrage te leveren aan de oplossing van het klimaatprobleem of om minder afhankelijk te zijn van de grote energieconcerns. Maar is dat ook een effectieve methode?

wokkel
een voorbeeld van een kleine windmolen: de wokkel

Het antwoord daarop is: dat weten we nog niet. Kleine windmolens zijn nog zo weinig toegepast in Nederland, dat er maar weinig onafhankelijke informatie is over de energieopbrengst, de exploitatiekosten en de effecten, zoals geluidhinder en reflecties, op de omgeving.

Gelukkig komt daar binnenkort verandering in. In november 2007 is in het Zeeuwse Schoondijke een testopstelling van elf kleine windmolens geopend. Omdat de omstandigheden voor alle molens hetzelfde zijn kunnen de prestaties goed vergeleken worden. Het project is een initiatief van De energiebedrijven Eneco, Delta, Greenchoice en Zeeuwind en de provincie Zeeland en gemeente Sluis. De test gaat twee jaar duren.

Schoondijke

Ik vind het een prima initiatief, maar denk dat we geen overspannen verwachtingen moeten hebben van de resultaten. Kleine molens staan op relatief lage masten, waardoor de windsnelheid ter plekke lager is dan bij hogere molens. En er zijn nog andere redenen waardoor het rendement van kleine molens minder is dan bij grote.
Daar staat tegenover dat de kleine molens wellicht simpeler en onderhoudsarmer geconstrueerd kunnen worden. Of dat echt zo is zal de test moeten uitwijzen.

Lees hier een uitgebreider verslag over de testopstelling.

6 reacties »

 1. Als we echt iets willen veranderen moet elke woning 100% zelfvoorzienend worden. De technologie hiervoor is reeds beschikbaar, maar de overheid beschermt de hegemonie van de energiebedrijven.

  Prijzen van zonnepannelen en kleine windmolens kunnen stukken goedkoper, ware het niet dat bepaalde belanghebbende partijen de markt middels patenten in de houdgreep houdt: hierin gefaciliteerd door de overheid.

  Energie is met het grootste gemak op allerlei manieren op te wekken!

  Stel ik wil -als betrokken burger- wat initiatief tonen en mijn auto op biobrandstof laten rijden: mocht mijn tank worden gepeild, word ik bekeurd voor accijnsontduiking!

  Nederland loopt vele jaren achter op wat mogelijk is. Het is een kwestie van echt willen…

  Reactie door C21H30O2 — augustus 10, 2008 @ 4:56 am

 2. Schade door windturbines, enkele overwegigen.

  Het plaatsen van windturbines brengt op meerdere wijzen schade met zich mee voor de burgers die geen eigenaar zijn van die turbines.
  Er is sprake van economische schade en immateriële schade.

  Er is directe economische schade voor omwonenden omdat hun woningen 30% minder waard worden. Hoewel een enkeling hiervoor een planschadeclaim kan indienen moet men eerst honderden euro’s aan leges moet betalen. Verliest men de procedure, dan is men dat geld kwijt. Woningen die wat verder weg staan worden ook minder waard maar dat kan op geen enkele manier verhaald worden.
  Er is ook indirecte economische schade omdat alle burgers in de gemeente opdraaien voor de uitgekeerde planschadeclaims in de vorm van een hogere WOZ-belasting. Temeer omdat woningen in de buurt van windturbines lager getaxeerd worden (ook 30%) voor de WOZ-belasting. Ook hier draaien alle inwoners van de gemeente op.
  Een gemeente die zegt dat ze het beleid heeft om het toerisme te stimuleren lijkt zichzelf tegen te spreken door toe te staan dat er nu reeds vele windturbines geplaatst konden worden en nog steeds vergunningen afgeeft voor het plaatsen van nog meer turbines. Het wordt er voor de toerist niet aantrekkelijker op en de recreatieondernemers zullen hier schade van ondervinden.
  Een andere vorm van indirecte economische schade is het feit dat Nederland 15 miljard euro aan subsidie verstrekt op het plaatsen van windmolens: geld dat we met ons allen moeten opbrengen. Daarnaast wordt per opgewekt kilowatt ook subsidie verstrekt. Ook hiervoor betalen we in de vorm van een hogere elektriciteit rekening.
  Het plaatsen van windturbines legt een fors beslag op het elektriciteitsnet. Het bestaande netwerk is eigenlijk nu al ontoereikend: zie de grote elektriciteitsstoring een paar jaar geleden die door de vele Duitse windturbines veroorzaakt werd en die half Europa plat legde. Het net moet uitgebreid worden en wie betaald dat? Juist: U dus, in de vorm van een hogere elektriciteitsrekening.

  De immateriële schade is ook groot voor mens en dier. De burger krijgt te maken met een woonomgeving waarvan de horizon altijd in beweging is. Daarbij komt de hinder in de vorm van geluidsoverlast: het is in de omgeving van windturbines nooit meer stil en wetenschappelijk onderzoek door de universiteit van Groningen heeft bewezen dat het geluid van windturbines kilometers ver voor geluidsoverlast kan zorgen. Verder veroorzaken windturbines slagschaduw en schitteringen van de rotorbladen. Indien er obstakelverlichting op de turbines geplaatst wordt, krijgt men in de nacht te maken met hinderlijke knipperende rode lichten in de lucht.
  Voor de vogels leveren de windturbines ook schade. In de buurt van de Waddenzee is er een dagelijkse trek van en naar het buitendijkse gebied. Deze vogels moeten vanwege de windturbines een flink eind omvliegen hetgeen hun overlevingskansen nadelig beïnvloed. Vogels die niet omvliegen lopen de kans op een aanvaring, mn. In het donker.
  Onlangs heeft onderzoek uitgewezen dat vleermuizen ook een dagelijkse trek naar en van het buitendijkse gebied hebben om daar te foerageren. Juist vleermuizen lopen door de verstoring van hun radarsysteem door de windturbines de kans op een aanvaring. (er zijn hier 7 soorten vleermuizen die allen beschermd zijn en waarvan 5 soorten op de rode lijst staan omdat ze met uitsterven bedreigd worden).
  Ook de Waddenzee, een uniek gebied dat door wetgeving beschermd is en dat op de Wereld erfgoedlijst staat ondervindt schade omdat haar horizon aangetast is en wordt.

  Windturbines leveren ook wel winst op: vooral voor de eigenaren. De bijdrage van windturbines aan het terugdringen van het CO2 is 0.02 %: heel marginaal dus. Neem daarbij het gegeven dat het rendement van een moderne turbine maximaal 25% van het opgegeven vermogen is, dan moet men er nog heel veel plaatsen.
  De lobby van de windturbine industrie is zeer sterk omdat er miljarden euro’s mee verdiend wordt: geld dat u in de vorm directe economische schade, van hogere belastingen / rekeningen en immateriële schade moet opbrengen.

  Willen we ons leefklimaat (en beurs) blijvend laten verstoren door een marginale oplossing (de windturbines) die voor een enkeling veel (economische) winst oplevert maar voor velen schade met zich mee brengt? Er zijn veel betere manieren om dicht bij huis groene energie op te wekken: co-mestvergisting, zonneboilers en panelen, elektriciteitopwekkende cv-ketels en warmtepompen. Bijkomend voordeel is dat u onafhankelijk wordt van de monopolistische energieproducenten.
  Nog een voordeel van het zelf opwekken van energie is het gegeven dat men hier zuiniger mee omgaat. Uiteraard het goed om energie te besparen: wat je niet nodig hebt hoef je niet op te wekken (en te betalen. Rob Hoek

  Reactie door Rob Hoek — augustus 10, 2008 @ 10:50 am

 3. Schade door windturbines, enkele overwegingen.

  Het plaatsen van windturbines brengt op meerdere wijzen schade met zich mee voor de burgers die geen eigenaar zijn van die turbines.
  Er is sprake van economische schade en immateriële schade.

  Er is directe economische schade voor omwonenden omdat hun woningen 30% minder waard worden. Hoewel een enkeling hiervoor een planschadeclaim kan indienen moet men eerst honderden euro’s aan leges moet betalen. Verliest men de procedure, dan is men dat geld kwijt. Woningen die wat verder weg staan worden ook minder waard maar dat kan op geen enkele manier verhaald worden.
  Er is ook indirecte economische schade omdat alle burgers in de gemeente opdraaien voor de uitgekeerde planschadeclaims in de vorm van een hogere WOZ-belasting. Temeer omdat woningen in de buurt van windturbines lager getaxeerd worden (ook 30%) voor de WOZ-belasting. Ook hier draaien alle inwoners van de gemeente op.
  Een gemeente die zegt dat ze het beleid heeft om het toerisme te stimuleren lijkt zichzelf tegen te spreken door toe te staan dat er nu reeds vele windturbines geplaatst konden worden en nog steeds vergunningen afgeeft voor het plaatsen van nog meer turbines. Het wordt er voor de toerist niet aantrekkelijker op en de recreatieondernemers zullen hier schade van ondervinden.
  Een andere vorm van indirecte economische schade is het feit dat Nederland 15 miljard euro aan subsidie verstrekt op het plaatsen van windmolens: geld dat we met ons allen moeten opbrengen. Daarnaast wordt per opgewekt kilowatt ook subsidie verstrekt. Ook hiervoor betalen we in de vorm van een hogere elektriciteit rekening.
  Het plaatsen van windturbines legt een fors beslag op het elektriciteitsnet. Het bestaande netwerk is eigenlijk nu al ontoereikend: zie de grote elektriciteitsstoring een paar jaar geleden die door de vele Duitse windturbines veroorzaakt werd en die half Europa plat legde. Het net moet uitgebreid worden en wie betaald dat? Juist: U dus, in de vorm van een hogere elektriciteitsrekening.

  De immateriële schade is ook groot voor mens en dier. De burger krijgt te maken met een woonomgeving waarvan de horizon altijd in beweging is. Daarbij komt de hinder in de vorm van geluidsoverlast: het is in de omgeving van windturbines nooit meer stil en wetenschappelijk onderzoek door de universiteit van Groningen heeft bewezen dat het geluid van windturbines kilometers ver voor geluidsoverlast kan zorgen. Verder veroorzaken windturbines slagschaduw en schitteringen van de rotorbladen. Indien er obstakelverlichting op de turbines geplaatst wordt, krijgt men in de nacht te maken met hinderlijke knipperende rode lichten in de lucht.
  Voor de vogels leveren de windturbines ook schade. In de buurt van de Waddenzee is er een dagelijkse trek van en naar het buitendijkse gebied. Deze vogels moeten vanwege de windturbines een flink eind omvliegen hetgeen hun overlevingskansen nadelig beïnvloed. Vogels die niet omvliegen lopen de kans op een aanvaring, mn. In het donker.
  Onlangs heeft onderzoek uitgewezen dat vleermuizen ook een dagelijkse trek naar en van het buitendijkse gebied hebben om daar te foerageren. Juist vleermuizen lopen door de verstoring van hun radarsysteem door de windturbines de kans op een aanvaring. (er zijn hier 7 soorten vleermuizen die allen beschermd zijn en waarvan 5 soorten op de rode lijst staan omdat ze met uitsterven bedreigd worden).
  Ook de Waddenzee, een uniek gebied dat door wetgeving beschermd is en dat op de Wereld erfgoedlijst staat ondervindt schade omdat haar horizon aangetast is en wordt.

  Windturbines leveren ook wel winst op: vooral voor de eigenaren. De bijdrage van windturbines aan het terugdringen van het CO2 is 0.02 %: heel marginaal dus. Neem daarbij het gegeven dat het rendement van een moderne turbine maximaal 25% van het opgegeven vermogen is, dan moet men er nog heel veel plaatsen.
  De lobby van de windturbine industrie is zeer sterk omdat er miljarden euro’s mee verdiend wordt: geld dat u in de vorm directe economische schade, van hogere belastingen / rekeningen en immateriële schade moet opbrengen.

  Willen we ons leefklimaat (en beurs) blijvend laten verstoren door een marginale oplossing (de windturbines) die voor een enkeling veel (economische) winst oplevert maar voor velen schade met zich mee brengt? Er zijn veel betere manieren om dicht bij huis groene energie op te wekken: co-mestvergisting, zonneboilers en panelen, elektriciteitopwekkende cv-ketels en warmtepompen. Bijkomend voordeel is dat u onafhankelijk wordt van de monopolistische energieproducenten.
  Nog een voordeel van het zelf opwekken van energie is het gegeven dat men hier zuiniger mee omgaat. Uiteraard is het goed om energie te besparen: wat je niet nodig hebt hoef je niet op te wekken (en te betalen). Rob Hoek

  Reactie door Rob Hoek — augustus 10, 2008 @ 10:53 am

 4. Hoi Paulus,

  Die reactie ondertekend met C21H30O2:
  Dit is een chemische formule. Weet je voor welk leuk stofje die formule staat?

  Reactie door Floris — augustus 29, 2008 @ 10:18 pm

 5. dit is echt on zin zegt me moeder en die is een nerd :o

  Reactie door jan piet — november 5, 2009 @ 1:24 pm

 6. graag zou ik meer informatie krijgen betreft de wokkel windmolen zelf hat ik er een net zo een die op de voto staat hoor graag waar dezen fabrikant zit en wie ze maakt wil graag weten waar je die kan kopen

  groetjes van john te Zaandam

  Reactie door john — mei 6, 2017 @ 2:26 am

RSS-feed voor reacties op dit bericht. TrackBack URI

Geef een reactie

www.sp.nl