Paulus Jansen

Weblog
Paulus Jansen

Wethouder wonen, ruimtelijke ordening, sport, dierenwelzijn en vastgoed in de gemeente Utrecht

vrijdag 4 juli 2008, 0.06 uur – paulus
Categorie: energie & klimaat, wetgeving

vijf SP amendementen energiewetten aangenomen!

Bij de stemmingen over drie energiewetten (wet slimme meters, wet energie efficiency en warmtewet) zijn op de laatste vergaderdag voor het reces vijf SP-amendementen aangenomen.

Energiebedrijven worden voortaan verplicht om hun klanten -naast vrije contractvormen- levering volgens een standaardcontract aan te bieden. Dat biedt mensen die een hekel hebben aan de kleine lettertjes de zekerheid van een fatsoenlijke rechtsbescherming.

Er komt een transparante klachtenprocedure voor mensen die zijn aangesloten op een stadsverwarmingsnet, die twijfels hebben over de betrouwbaarheid van hun warmtemeter.

De minister van Economische Zaken moet de uitwerking van de energie efficiencywet vooraf aan de Tweede Kamer voorleggen.

De energiebedrijven moeten een terughoudend afsluitbeleid hanteren voor warmtelevering, niet afsluiten tijdens de wintermaanden en meewerken aan schuldsanering bij betalingsachterstanden.

Woningcorporaties en projectontwikkelaars kunnen een beroep doen op de geschillenregeling bij de NMa, als er onredelijke aansluitbijdragen in rekening gebracht worden voor de aansluiting op stadsverwarming.

Met name het eerste amendement is een grote stap vooruit in het aanpakken van wildwest praktijken in de geliberaliseerde energiemarkt. Bijkomend effect is waarschijnlijk dat er voor deze standaardcontracten een flinke prijsconcurrentie ontstaat, omdat mensen nu gemakkelijk de prijzen tussen aanbieders kunnen vergelijken. Dat is hard nodig in deze tijd van snel stijgende energieprijzen.

Beide wetsvoorstellen zijn door de Tweede Kamer aangenomen. De SP heeft vóór de Warmtewet gestemd, maar tégen het wetsvoorstel over het capaciteitstarief en de slimme meters. Het waarom kan je hier lezen.

2 reacties »

  1. Waarom zouden de prijzen bij standaardcontracten veel verschillen? De olie- en gasprijzen verschillen ook nauwelijks.

    Reactie door nico — juli 7, 2008 @ 6:40 am

  2. Stadswarmte: “Niet-Meer-Dan-Anders”, onder deze kreet wordt ons door het NUON per 1-7-’08 een prijsverhoging van 8,5% opgelegd. Geen verantwoording over hoe die prijs tot stand is gekomen, gewoon olieprijs omhoog, dus gasprijs omhoog, dus stadswarmte omhoog.
    Stadswarmte: “Nooit-Minder-Dan-Anders” is in wezen de achterliggende commerciéle gedachte.

    Reactie door Ruud van der Kroft — juli 9, 2008 @ 8:09 am

RSS-feed voor reacties op dit bericht. TrackBack URI

Geef een reactie

www.sp.nl