Paulus Jansen

Weblog
Paulus Jansen

Wethouder wonen, ruimtelijke ordening, sport, dierenwelzijn en vastgoed in de gemeente Utrecht

donderdag 26 juni 2008, 19.32 uur – paulus
Categorie: energie & klimaat, wetgeving, wonen

Warmtewet nadert finish

De parlementaire doorlooptijd was extreem lang. Maar naar verwachting volgende week donderdag zal de Kamer stemmen over de Warmtewet, die de rechtsbescherming van de klanten van stadsverwarmingsprojecten moet verbeteren.

stadsverwarming

Het voorstel dat er nu ligt is sterk verbeterd ten opzichte van de versie van vorig jaar, heeft nu een redelijke balans tussen bescherming van de consument en bevorderen van het gebruik van restwarmte. Het belangrijkste resterende fundamentele kritiekpunt is dat de indieners het acceptabel vinden dat een natuurlijk monopolie, met gebonden klanten, bediend wordt door private bedrijven. Helaas staat de SP op dit punt alleen in de Kamer.

De SP heeft in totaal zes verbetervoorstellen ingeleverd, waarvan er inmiddels een is overgenomen in de laatste versie van het wetsvoorstel. Nog in stemming komen de volgende voorstellen:
- verbetering van de rechtsbescherming van klanten tegen afsluiting in de wintermaanden
- versterking adviesrecht consumentenorganisaties bij het bepalen van de maximumprijs voor warmte
- de openstelling van de geschillenregeling bij meningsverschillen over de aansluitbijdrage
- het baseren van de maximumprijs op de meest kostenefficiënte individuele warmtebron
- het intact laten van de mogelijkheid voor gemeenten om een gebied aan te wijzen als zone waar de warmtevoorziening door middel van een warmtenet geregeld wordt, met inbegrip van een aansluitplicht.

Lees hier mijn complete inbreng bij het debat: WarmtewetPlenair

4 reacties »

 1. Het is alleen in dictatoriale staten mogelijk om verplicht aan te sluiten. Wilt u Nederland hierbij aansluiten? Waarom maximumprijs toetsen door allerlei leken die nergens geen verstand van hebben? Gewoon in de wet de huidige omrekenfactor volgens de ISO-norm op Onderwaarde groot 31,595x de m3 gasprijs voor een GJ. opnemen en het vastrecht volgens de totalen die de gasklant betaalt. Eén m³ Gronings aardgas bepaald op 35,17 Mj Onderwaarde, waardoor één Gigajoule warmte overeenkomt met 31,595 m³ aardgas. Deze waarde is overeenkomstig het advies op pagina 37 van het onafhankelijke TNO Ypenburg-rapport uit 2006 uitgebracht voor de na 1999 gebouwde woningen in de stadsverwarmingswijk Ypenburg te Den Haag. Eén Gj kost dan maximaal 31,595 maal de prijs voor één m³ aardgas. Deze wet blijft zo een gedrocht, waar alleen maar de energiebedrijven en dus de aandeelhouders wijzer van worden. Ten slotte is het van de zotte dat er in het debat wetrd voorgesteld om de meter ook nog een apart kader te geven waardoor deze nog eens apart extra in rekening kan worden gebracht. Vanwege de verplichte meerkosten voor het elektrisch koken ( in 2007 waren deze kosten opgelopen tot ruim € 100,- per jaar) ten opzichte van het koken op aardgas, het niet zelf kunnen inkopen en onderhouden van de HR-ketel, alsmede de 3 jarige garantie op HR ketels en de comfortnadelen voor stadsverwarminggebruikers menen de initiatiefnemers de jaarlijkse maximale vastrechtkosten te moeten laten bepalen door de optelsom van de volgende componenten gelijk aan die een aardgasverbruiker betaalt :
  a. gasvastrecht minus vastrechtkorting
  b. transportonafhankelijk tarief gas
  c. capaciteitsafhankelijk tarief gas
  d. periodieke aansluitvergoeding gas
  e. meterhuur gas
  Deze componenten bepalen gezamenlijk de maximale vastrechtkosten zijnde het leveringsonafhankelijke gedeelte voor de warmteverbruiker.
  Baksteenprojecten dienen afzonderlijk te worden opgelost. Geachte heer Jansen, Weet u dat er van de 46 stadsverwarmingsprojecten in het land er maar een paar op restwarmte draaien? In Den Haag is er nergens een project dat op restwarmte draait en dat zal ook nooit komen ook. Wij dragen 0,0 % bij aan een verminderde milieuuitstoot CO2. Ik woon gekneveld op Ypenburg Den Haag en heb bij de bouw van mijn woning € 2350 extra aan Eneco betaald voor de aansluiting, niet wetende dat ik in een grote val zou lopen! Ik heb de politicy behoudens de heer Ten Hoopen geen van allen tot nu toe de huidige situatie inzichtelijk horen schetsen! Ik blijf erop vertrouwen, dat dat moment op enige dag toch komt! Met vriendelijke groet, Ivo van ELK< Boswinde 26, Den Haag Tel:015-3619965

  Reactie door I.F.A.J. van Elk — juni 27, 2008 @ 6:51 am

 2. Ik onderschrijf de stellingname van de heer van Elk grotendeels. Er is geen enkele incentive in de Warmtewet (voorzover mij bekend) om energetisch af te rekenen, en daarom zou het qua consumentenbescherming (altijd) dienen te gaan, die immers geen kant op kunnen en te pletter worden gedrukt in de hoek door “markt-talk” gek gemaakte warmteleveranciers die ook wel wat extra winsten willen binnenlepelen aan die gebonden klanten. Want energie, daar zou het om moeten gaan. En niet om allerlei supervage, uit de duim gezogen “vermeden kosten”, waar de leden van EnergieNed al jaren goud geld aan verdienen. Als mocht blijken dat er dan “energetisch onrendabele” projecten blijken te zijn, lijkt me de conclusie anno klimaatcrisis- en 140 dollar a barrel jaar 2008 onvermijdelijk: staken die handel.

  Ook wordt er voorzover ik heb begrepen nog steeds geen enkel onderscheid gemaakt naar de WIJZE waarop de “restwarmte” is opgewekt. Wat krankzinnig is, want de financiële en maatschappelijke “waarde” van restwarmte uit een fossiele grondstof verstokende centrale is totaal anders dan eentje die bijvoorbeeld op dunningshout uit de regio wordt gestookt, die zijn onvergelijkbaar. En mogen ook nooit met elkaar “vergeleken” of “op dezelfde grondslag gebaseerd” worden.

  In het debat werd door de heer van der Vlies van de S.G.P. gesuggereerd dat er als drempelverlaging voor producenten emissierechten konden worden weggegeven. Dan geef ik u op een briefje dat er economisch onrendabele, verlies gevende leidingen van 50-60% “overschot” (lees: productiewijze extreem verspillend en smerig) hebbende kolencentrales “aangeboden” gaan worden voor een leuk prijsje aan domme gemeente ambtenaren om de eigen inwoners te gaan knevelen aan fossiel gestookte verspilling. Leuk handeltje voor amorele energieleveranciers om er dan ook nog eens bezopen (in zo’n geval nog lucratievere) kolencentrales er door te gaan rammen. Die mogen helemaal niet gebouwd worden, dus restwarmte mag alleen gebruikt worden uit hernieuwbare bronnen of uit processen die met geen enkele mogelijkheid (lees goed: geen enkele!) efficiënter zijn te maken. Restwarmte moet in eerste instantie met alle mogelijke middelen vermeden worden, want het is en blijft verspilling van milieutechnisch bezien inefficiënte productieinstallaties. Die moeten we vooral niet willen bevorderen door de productie van “rest” warmte maximaal met belachelijke incentives te gaan zitten ondersteunen (die we ook nog eens allemaal met omwegen via de belastingen e.d. gaan betalen… Inefficiënte, veel warmte producerende installaties dienen helemaal niet gebouwd te worden, tenzij ze specifiek voor dat doeleinde worden aangewend.

  Verder ook gaarne aandacht, beste, hardwerkende Paulus, voor de extreem ranzige suggestie (Halbersma, geloof ik), om de stadswarmte meters ook bij de netbeheerders onder te gaan brengen, de heer van Elk stipte het al aan. Netbeheerders die, Gaia zei geprezen, tot nu toe in het geheel NIETS met de warmtenetten te maken hadden, en wat mij betreft daar ook NOOIT toegelaten zullen worden. We hebben al jaren continu migraine van de smerige spelletjes die er met zowel elektrameters als gasmeters worden uitgehaald door de geslepen juristen bij de netbeheerders. Ik heb met mogelijk 3-4 miljoen enkeltarief klanten per 1 januari een vette 30 procent verhoging van mijn meetdienst in mijn tokes geduwd gekregen (zonder enige vorm van tegenprestatie van netbeheerder Continuon, die aan dat smerige geintje 4 miljoen heeft overgehouden), ze wagen het om straks dubbele meetdiensten voor decentrale netinvoeders te gaan vragen, nadat ze op de vingers zijn geslagen toen er dubbele vastrechten geïnd dreigden te worden, en ga zo nog maar even door.

  Ergo: Halbersma dient keihard de pas afgesneden te worden, en netbeheerders mogen NOOIT eigenaar van stadswarmte meters worden. Over kat op het spek binden gesproken, we worden als stadswarmte klanten al jaren bedonderd… Ik betaal veel meer aan dat bezopen vastrecht voor die hele al lang afgeschreven (18 jaar oude) installatie dan aan zelf opgelegde [extreem zuinig stoken] variabele kosten. Lekkere prikkel om te besparen is dat…

  Ergo, de boodschap: alleen een DEGELIJKE Warmtewet s.v.p. Moeten jullie niet eens naar Duitsland toe (s.v.p. zonder EZ ambtenaren), om je op de hoogte te stellen hoe zij het daar flikken, zonder protesten uit de bevolking? Moeten jullie toch naar toe om te leren hoe dat EEG voor duurzame elektriciteit precies werkt, kunnen jullie meteen een dubbelslag maken…

  Succes gewenst.

  Reactie door peter segaar — juni 30, 2008 @ 4:55 pm

 3. Omdat de kosten van stadsverwarming tegen vallen willen de eigenaren een hogere prijs. Er is dus sprake van miscalculatie.

  Reactie door nico — juli 10, 2008 @ 6:30 am

 4. Door de monopoliepositie, m.b.t. stadswarmte, van NUON ben ik niet vrij in het kiezen van een energieleverancier. NUON heeft nu de prijs fors verhoogt, maar ik kan geen kant op – moet betalen. Het is onbegrijpelijk dat hier vanuit gemeentelijke, landelijke of EU politiek HELEMAAL NIETS tegen gedaan wordt. Dacht dat dit soort praktijken verboden waren in Europa. De prijs voor het vastrecht per jaar, voor de installatie is natuurlijk helemaal bezopen. Er moet echte concurrentie komen.

  Reactie door Ima Johansson — februari 24, 2009 @ 5:37 pm

RSS-feed voor reacties op dit bericht. TrackBack URI

Geef een reactie

www.sp.nl