Paulus Jansen

Weblog
Paulus Jansen

Wethouder wonen, ruimtelijke ordening, sport, dierenwelzijn en vastgoed in de gemeente Utrecht

vrijdag 13 juni 2008, 16.15 uur – paulus
Categorie: Kamervragen, energie & klimaat

Cramer: geluidberekening hoge windmolens deugt niet

Minister Cramer geeft -in antwoord op schriftelijke vragen die ik daarover drie maanden samen met SP-senator Kees Slager geleden stelde- toe dat de bestaande regels voor de geluidberekening van hoge windmolens niet deugen. Maar ze blijft deze ondeugdelijke regels wel toepassen tot er begin 2009 een nieuwe berekeningsmethode is vastgesteld.

windmolens
de Nederlandse berekeningsmethode voor geluidproductie van windmolens: alleen geschikt voor dit model.

Ik vind dat erg onverstandig. Mijn voorstel was om tot de vaststelling van de nieuwe berekeningsmethode de norm tijdelijk te verlagen, om daarmee uit te sluiten dat omwonenden te veel gedreun voor de kiezen krijgen. Nu de minister dat niet doet verwacht ik dat die omwonenden met succes voor de rechter de vernietiging van afgegeven vergunningen kunnen afdwingen.

Dat is slecht voor de productie van groene stroom -de molens mogen niet draaien- kost lagere overheden en initiatiefnemers een hoop geld. Alleen de advocaten worden er beter van.

Lees hier de antwoorden op onze vragen:
SVWindturbines

1 reactie »

 1. Geachte heer Jansen,

  Ik heb kennis genomen van de antwoorden van de minister op de door u gestelde vragen.

  Mijn indruk is dat met de gegeven antwoorden inhoudelijk niet op de problematiek wordt/is ingegaan.

  Door het veranderen van de beoordelingsgrootheid LAr,LT naar Lden, wordt de beoordeling van de geluidsbelasting uitgemiddeld over een heel jaar. De LAr,LT beperkt zich over een periode van 24 uur en dan wel de 13e luidste dag in het jaar.

  Hierbij merk ik op dat het geluid van windturbines een geheel eigen meet- en beoordelingsmethode kent dan de regulier Wm-inrichtingen.

  Het van toepassing verklaren van de Lden is volgens mij een schijnoplossing. Het probleem van de beoordeling van geluid bij windturbines zit in de windnormcurve. Deze is gebaseerd op een hoogte van 10 meter boven het maaiveld. Uit de literatuur maak ik op dat tijdens stabiele atmosferische omstandigheden (voornamelijk in de nachtperiode)het op grote hoogte nog hard waait, terwijl de wind op woon en leefniveau (10 meter?) volledig wegvalt. Dit betekent dat er van verhoging van het omgevingsgeluid door de wind en windgeluid geen sprake is, maar dat de windturbines op grote hoogte wel op met de maximale geluidsemissie in bedrijf zijn. Deze situatie doet zich gemiddel circa 30% van de tijd voor.
  Zolang deze problematiek in de beoordelingswijze volgens de windnormcurve niet wijzigt, zullen de omwonenden bij windturbines niet beter tegen geluidshinder beschermd worden.

  Met vriendelijke groet,

  Jos Snoeijs

  Reactie door J. Snoeijs — juni 16, 2008 @ 1:06 pm

RSS-feed voor reacties op dit bericht. TrackBack URI

Geef een reactie

www.sp.nl