Paulus Jansen

Weblog
Paulus Jansen

Wethouder wonen, ruimtelijke ordening, sport, dierenwelzijn en vastgoed in de gemeente Utrecht

maandag 3 maart 2008, 22.48 uur – paulus
Categorie: Integratie, op pad, wonen

Net wel of net niet

Samen met Remi Poppe, SP-wethouder Yorick Haan en lokale SP-fractievoorzitter Frans Hamerslag bezocht ik vandaag de Schiedamse wijken Nieuwland en Schiedam-Oost. De eerste behoort tot de 40 “Vogelaar-wijken” die tot speerpunt gemaakt zijn van de wijkaanpak van het kabinet. De tweede viel net buiten de boot. Zoek de verschillen.

Bewonerscommissie
In gesprek met de bewonerscommissie van de wijk Schiedam-Oost

De Bewonersvereniging Schiedam-Oost baalt nog steeds dat ze niet zijn aangewezen als Vogelaarwijk. Voorzitter Tjalling de Boer legt uit dat zijn wijk, gelegen tussen het Rotterdamse Delfshaven en het Schiedamse Nieuwland, allebei wijken die wel in de prijzen (…) vielen, net zo veel recht heeft op extra aandacht. De meeste huizen zijn in handen van particuliere verhuurders of van eigenaar-bewoners met een bescheiden portemonnee. De enige Schiedamse corporatie Woonplus heeft maar een bescheiden bezit in de wijk, waardoor ze volgens de bewoners de neiging hebben prioriteit te geven aan andere wijken. Er is veel achterstallig onderhoud, dat door het versnipperd bezit moeilijk aangepakt kan worden. In een paar jaar tijd zijn een groot aantal particuliere panden opgekocht voor verhuur aan Polen die in het Westland werken. Naar schatting zijn dat er inmiddels zo’n 4.000.

Particulier woningbezit
Particulier woningbezit in Schiedam-Oost

Toch is Schiedam-Oost vorig jaar niet aangewezen als aandachtswijk. Dat had te maken met de toevallige grens van het postcodegebied, waardoor twee rijkere buurten het gemiddelde van het grote arme deel van de wijk omhoog trokken. De wijk heeft de hoogste verhuisgeneigdheid (30%) en het laagste rapportcijfer voor de woonomgeving van Schiedam.
De bewoners geven de moed niet op en hebben samen met de stichting welzijn Schiedam een groot onderzoek gedaan naar de mening van de bewoners over de wensen en voorstellen voor de wijkaanpak.

Een kilometer naar het Westen ligt de wijk Nieuwland, gebouwd in de jaren zestig. Daar heeft Woonplus juist heel veel bezit, voornamelijk portiekflats. De stadsvernieuwing in Nieuwland startte al 15 jaar geleden, maar de meeste mensen denken dat er nog wel 15 jaar nodig is om de ingezette ontwikkeling af te maken. Daarom sprongen de bewoners vorig jaar een gat in de lucht toen ze werden aangewezen als Vogelaarwijk. De gemeente Schiedam organiseerde al in juni 2007 twee massaal bezochte bewonersavonden en was een van de eerste gemeenten die hun plan van aanpak inleverden bij de minister.

Bewonersorganisatie Schiedam Nieuwland
Bij “Wonen en Leven Nieuwland” is de moed inmiddels een beetje in de schoenen gezakt.

Inmiddels is er van het enthousiasme van vorig jaar weinig meer over. De bewonersorganisatie Wonen en Leven Nieuwland heeft inmiddels begrepen dat de speciale status helemaal niet betekent dat er ook extra middelen van het rijk naar Schiedam komen. Al het geld moet door de woningcorporaties opgehoest worden. Woonplus was echter al zeer aktief in de wijk. Een heleboel goede plannen mogen van de minister nu niet meegeteld worden voor de wijkaanpak, terwijl ze wel draagvlak hebben in de buurt. Er is veel tijd besteed aan extra plannenmakerij, terwijl nu blijkt dat er géén extra geld heeft.

In Nieuwland hebben ze het inmiddels aardig gehad met Vogelaar. De minister komt op 17 maart opnieuw op bezoek in de wijk, dan kan ze rekenen op een heel wat kritischer ontvangst dan een jaar geleden.

Schiedam

Reageren? »

Reageren?

RSS-feed voor reacties op dit bericht. TrackBack URI

Geef een reactie

www.sp.nl