Paulus Jansen

Weblog
Paulus Jansen

Wethouder wonen, ruimtelijke ordening, sport, dierenwelzijn en vastgoed in de gemeente Utrecht

zondag 24 februari 2008, 12.03 uur – paulus
Categorie: op pad, wonen

Power to the people

Bij mijn bezoek aan Londen en Birmingham viel me op dat het betrekken van de bewoners bij het beleid hoog op de agenda staat bij woningcorporaties en organisaties voor daklozenopvang.

CallcentreOctavia
Bij corporatie Octavia hebben de huurders invloed op het personeelsbeleid; zo zijn veel werkloze huurders aan een baan of een werkervaringsplaats geholpen.

Zo bestaat bij de woningcorporatie Hyde Southbank Homes (HSH) de meerderheid van de raad van commissarissen uit huurders. Ik pleit daar in Nederland al jaren voor, maar volgens de meeste corporatiedirecteuren zijn huurders veel te kortzichtig om in de raad van commissarissen te kunnen zitten: ze zouden alleen maar naar hun eigen belang kijken. Volgens Sacha Evans en Sharon Sealey van HSH is dat pertinente onzin. De betrokkenheid en praktijkkennis van de huurders houden het management scherp. Ook zorgen ze ervoor dat er initiatieven van bewoners in de wijk serieuzer worden genomen. Zo worden meer vrijwilligers actief, wat de sociale samenhang ten goede komt. O ja, ook nog een opvallend effect: terwijl in Nederland de raden van commissarissen steeds vaker riant betaald worden gaat het in Engeland nog om vrijwilligerswerk waarbij je alleen je onkosten vergoed krijgt.

Een ander interessant fenomeen waar veel Engelse corporaties mee werken is de tenant inspector. Dat zijn huurders die onderzoeken of de beloofde kwaliteit voor de dienstverlening van de corporatie wordt waargemaakt. Ze praten met de bewoners, bezoeken de complexen en bellen als “mystery guest” op naar het kantoor van de corporatie.
Resultaten van deze aanpak zijn onder meer: aanpassingen in het huurdershandboek; een andere opzet voor de onderhoudsteams en de contracten voor onderaannemers om de service te verbeteren; extra aandacht voor het betrekken van mensen met een handicap bij het beleid; een huurderspanel wordt betrokken bij het personeelsbeleid.

Zowel HSH als Octavia organiseren regelmatig fun days, waar de huurders -en vaak ook de andere buurtbewoners- elkaar kunnen ontmoeten in een informele sfeer.

De meeste corporaties hebben naast hun vastgoedpoot ook een stichting -bv. de Octavia Foundation- die zich bezig houdt met de versterking van de sociale samenhang in de wijk, het helpen van huurders bij scholing en het vinden van werk, projecten om (hang)jongeren van de straat te krijgen. De financiering loopt deels via de vastgoedpoot, deels uit subsidies van lokale overheden. Tenslotte vormen ook donaties en andere vormen van fundraising een opmerkelijk hoog aandeel in de inkomsten.

Reageren? »

Reageren?

RSS-feed voor reacties op dit bericht. TrackBack URI

Geef een reactie

www.sp.nl