Paulus Jansen

Weblog
Paulus Jansen

Wethouder wonen, ruimtelijke ordening, sport, dierenwelzijn en vastgoed in de gemeente Utrecht

zondag 24 februari 2008, 17.44 uur – paulus
Categorie: op pad, wonen

Menselijke maat

In Engeland bezitten 1.500 woningcorporatie 2,4 miljoen woningen. Een gemiddelde van 1.600 woningen per corporatie, tegen 5.000 in Nederland. Zie je dat terug in hun manier van werken? De zes corporaties die ik bezocht worden hieronder op een rij gezet.

CastleVale
Castle Vale, de grootste naoorlogse
uitbreidingswijk van Birmingham

Octavia Housing & Care bezit 3.700 woningen, verspreid over vier deelgemeenten in Noord-Londen. Ze zijn actief op het gebied van de wijkaanpak, stadsvernieuwing en sociale activering, in samenwerking met hun zusterorganisatie Octavia Foundation.

Look Ahead is een zorg- en huisvestingorganisatie die gespecialiseerd is in de maatschappelijke opvang en reïntegratie van daklozen, met 50 accommodaties voor 3.000 personen, verspreid over Londen en Zuidoost Engeland. De organisatie geeft daarnaast ook nog ondersteuning aan 2.000 (voormalige) daklozen die elders verblijven.

Hyde Southbank Homes (HSH) bezit 3.250 in één Londense deelgemeente en is onderdeel van een grotere holding Hyde Housing Association , die vijf woningcorporaties bundelt en daarnaast nog gespecialiseerde dochterbedrijven heeft voor maatschappelijke opvang, wijkaanpak en commerciële activiteiten. Het totale bezit bedraagt 25.000 woningen verspreid over Londen en Zuidoost Engeland.

Midland Heart is een regionaal werkende corporatie in de Midlands. Ze behoort tot de tien grootste corporaties van Engeland, bezit 30.000 woningen, waarvan 17.000 in Birmingham. Ze zijn actief op het gebied van stadsvernieuwing en wijkaanpak en exploiteren ook accommodaties voor maatschappelijke opvang, waaronder een Foyer . Dat is een tijdelijke huisvestingsvorm voor dakloze jongeren van 16-25 jaar.

St Basil’s in Birmingham is net als Look Ahead een gespecialiseerde zorg-corporatie met 400 opvangplaatsen, waar jaarlijks 1.000 jongeren tijdelijk opgevangen worden. Daarnaast worden 3.000 anderen gesteund met advies reïntegratieprogramma’s.

Castle Vale Community Housing Association (CVCHA) bezit 2.500 huizen, allemaal gelegen in de grootste naoorlogse uitbreidingswijk van Birmingham: Castle Vale. Ook het personeel is voor een flink deel afkomstig uit de wijk waar haar bezit geconcentreerd is. De corporatie is pas enkele jaren geleden opgericht na een housing transfer ballot. Ze houden zich ook bezig met sociale activering, versterking van de sociale samenhang en leefbaarheid in de wijk.

Op grond van deze beschrijving is duidelijk dat ook in Engeland de schaalverschillen in corporatieland groot zijn. De meeste mensen die ik sprak waren voorstander van een overzichtelijke maat van een paar duizend woningen, omdat dat de binding met de huurders ten goede zou komen. HSH combineert een overzichtelijke schaal met een financiële holding, waardoor de mogelijkheden om te investeren vergroot worden en de risico’s beperkt. Dat lijkt me een goede keuze in situaties waar die risico’s groot zijn, zoals in de naoorlogse herstructureringswijken.

Reageren? »

Reageren?

RSS-feed voor reacties op dit bericht. TrackBack URI

Geef een reactie

www.sp.nl