Paulus Jansen

Weblog
Paulus Jansen

Wethouder wonen, ruimtelijke ordening, sport, dierenwelzijn en vastgoed in de gemeente Utrecht

vrijdag 15 februari 2008, 13.17 uur – paulus
Categorie: water, wetgeving

Debat Waterwet

Deze week besprak de Tweede Kamer het wetsvoorstel Waterwet met staatssecretaris Huizinga. Wij steunen het wetsvoorstel, maar hebben wel nog een aantal verbeteringsvoorstellen.

dijk

De Waterwet bundelt negen bestaande wetten op het terrein van waterveiligheid en waterbeheer. Daardoor worden procedures eenvoudiger en kunnen zaken met één vergunning geregeld worden waar je er vroeger zes nodig had. Dat is prima.

Ik heb bij het debat drie wijzigingsvoorstellen gedaan. Allereerst wil ik dat gemeenten en waterschappen verplicht worden om jaarlijks mee te werken aan een prestatievergelijking voor het rioolbeheer en de afvalwaterzuivering. Een gemiddeld huishouden is nu al jaarlijks meer dan 200 euro kwijt aan rioolrechten en 200 euro aan de zuiveringsheffing. Die kosten stijgen sneller dan de inflatie. Wat mij betreft moet het kostenbewustzijn van gemeenten en waterschappen (net als bij de drinkwaterbedrijven) aangemoedigd worden. De prestatievergelijking draagt daaraan bij.

Een tweede voorstel is de invoering van een investeringsplicht bij gemeenten en waterschappen, als door die investering de totale kosten in de afvalwaterketen verlaagd worden. Het komt nu voor dat een gemeente niet wil investeren in het afkoppelen van regenwater, waardoor bij het waterschap (veel hogere) kosten ontstaan voor de afvalwaterzuivering. Uiteindelijk is de consument daarvan de dupe.

Het derde voorstel gaat over de vergunningverlening voor grondwateronttrekkingen. De staatssecretaris wil die splitsen over de waterschappen (kleine onttrekkingen) en de provincies (grote onttrekkingen). Daarmee lost ze een niet bestaand probleem op, want de huidige vergunningverlening door de provincies loopt prima. Zou houden dus!

Lees hier mijn volledige inbreng bij het debat van 13 februari:
ToeWaterwet

Onze eerdere schriftelijke inbreng op het wetsvoorstel kan je hier lezen.

Reageren? »

Reageren?

RSS-feed voor reacties op dit bericht. TrackBack URI

Geef een reactie

www.sp.nl