Paulus Jansen

Weblog
Paulus Jansen

Wethouder wonen, ruimtelijke ordening, sport, dierenwelzijn en vastgoed in de gemeente Utrecht

zondag 27 januari 2008, 12.58 uur – paulus
Categorie: op pad, water

Waterschappen investeren in waterkwaliteit met de hand op de knip

Afgelopen vrijdag was ik samen met drie andere kamerleden op bezoek bij het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden, een waterschap dat het zuidelijk deel van de provincie Utrecht beheert. Het thema voor ons bezoek was de Europese Kaderrichtlijn Water (KRW), die de komende twintig jaar grote investeringen zal vergen.

HDSR-3

Het doel van de kaderrichtlijn is de verbetering van kwaliteit van de Europese binnenwateren, met name door het verminderen van lozingen, het herstel van natuurlijke waterlopen en oevers en het wegnemen van belemmeringen voor vissen. Gekozen is voor een aanpak per stroomgebied. Een logische keuze omdat daarbinnen een grote samenhang bestaat tussen de effecten van menselijk handelen. Lees over dit onderwerp in eerdere berichten over mijn werkbezoek aan het RIZA, de vispassages en het debat over de kaderrichtlijn in juni 2007.

Als eerste bezochten we vrijdag de zuiveringsinstallatie voor afvalwater in Utrecht-Overvecht. Het is de grootste zuivering in de regio. In het verleden veroorzaakt hij veel stankoverlast. Die is opgelost bij een grote renovatie in 1991, toen de complete installatie is overdekt. Het zuiveringsrendement is 85-90%. Dat betekent dat nog steeds 10-15% van alle fosfaten op de Vecht geloosd wordt.

HDSR-2

Het waterschap studeert op dit moment op een plan om de complete zuivering te vervangen door een nieuwe installatie die gebruik maakt van membraantechnologie. Het zuiveringsrendement gaat dan omhoog naar 95%. Een ander voordeel zou zijn dat een MBR-zuivering veel minder ruimte nodig heeft, waardoor een flink deel van het terrein -dat midden in de stad ligt- gebruikt kan worden voor inbreiding van stedelijke functies. Maar er zijn ook nadelen. Zo is het energieverbruik van een MBR-zuivering veel hoger dan van een gewone installatie. Wat mij betreft moet deze investering van een paar honderd miljoen euro zéér zorgvuldig worden afgewogen. Een alternatief dat mij ook de moeite van het onderzoeken waard is, is de bouw van een ondergrondse verbeterde conventionele zuivering, waar bovenop nieuwe stedelijke functies gebouwd kunnen worden. Dat kunstje is al eens geflikt in de Rotterdamse Dokhaven.

’s Middags stonden bezoeken aan het gemaal de Koekoek (bij Jaarsveld), dijkverzwaring bij Schoonhoven en natuurlijke oeverontwikkeling langs de Hollandse IJssel bij Haastrecht op het programma.

HDSR-1

De strategie voor het waterbeheer is de afgelopen jaren sterk verfijnd om de waterkwaliteit te verbeteren en de bodemdaling in de Lopikerwaard af te remmen. Op dit moment daalt de bodem daar met 1cm/jaar. Sinds een jaar of vijftig is daardoor natuurlijke afwatering niet meer mogelijk. Binnen het gebied is de afgelopen jaren het aantal peilen verhoogd, om de waterstand gebiedsgericht zo hoog mogelijk te houden. Bij het inlaten van water in tijden van droogte wordt gezocht naar nieuwe aanvoerroutes om relatief schoon water het gebied in te krijgen.

Al dit soort maatregelen zijn niet goedkoop: voor de consumenten stegen de waterschapslasten bij HDSR dit jaar met 13%, voor de boeren met 5%. Het waterschap wil daarom de komende tijd “met de hand op de knip” opereren. Wat mij betreft is een van de mogelijkheden om geld te besparen een betere samenwerking met de gemeenten. In Amsterdam (Waternet) en Fryslân (Aquario) is aangetoond hoe profijtelijk dit is.

1 reactie »

  1. Doen ze dat met de hand op de knip? maar ondertussen zitten ze wel met de hand in mijn knip

    Reactie door Dik Evertse — februari 1, 2008 @ 12:20 pm

RSS-feed voor reacties op dit bericht. TrackBack URI

Geef een reactie

www.sp.nl