Paulus Jansen

Weblog
Paulus Jansen

Wethouder wonen, ruimtelijke ordening, sport, dierenwelzijn en vastgoed in de gemeente Utrecht

vrijdag 14 december 2007, 7.18 uur – paulus
Categorie: energie & klimaat, op pad

Weblog Bali: Vrijdagmiddag

Anderhalf uur geleden zijn we door minister Cramer en haar ambtelijke staf bijgepraat over de stand van zaken bij het formuleren van het concept-besluit, waar de 190 deelnemende landen mee akkoord moeten gaan. Of niet dus. In vergelijking met de tekst die er afgelopen dinsdag lag bij onze aankomst lijkt het grote demonteren begonnen, onder invloed van enerzijds de VS en anderzijds de ontwikkelingslanden (G77).

Het besluit zou betrekking moeten hebben op de vier bouwstenen voor het toekomstige verdrag van Kopenhagen (2009): mitigatie (het terugdringen van de emissies), adaptatie (het aanpassen aan de gevolgen van klimaatverandering), technologie overdracht (van de rijke naar de arme landen) en financiering (via wereldwijde fondsen, met name het adaptatiefonds). Daarnaast is er in de concept-tekst een inleiding opgenomen, die de hele week al van twee kanten onder vuur genomen is. Dat is tamelijk cruciaal, omdat vooraf gekozen was om cruciale elementen uit de tekst in de inleiding en niet in de besluiten op te nemen, om daarmee de kans te vergroten om de VS aan boord te halen.

Vanaf het begin was duidelijk dat de ontwikkelingslanden, gesteund door de Europese Unie, harde en verregaande doelstellingen opgenomen willen zien voor de reducties van broeikasgassen door de rijke landen. In eerdere conceptteksten was dat verwoord door te verwijzen naar het 4e rapport van het IPCC en verder als uitgangspunten te hanteren:
- de nu nog toenemende emissies van broeikasgassen moeten op een termijn van 10-15 jaar stabiliseren en daarna gaan dalen;
- in 2050 moeten de emissies meer dan gehalveerd worden ten opzichte van het niveau in 2000;
- de rijke landen zullen hun emissies tot 2020 terugbrengen met 25-40% ten opzichte van 1990.
Prima uitgangspunten, in lijn met de inzet van Nederland en de EU.

Van de Amerikanen was al bekend dat ze tégen het opnemen van concrete doelstellingen waren en dat zijn ze nog steeds. De toespraak van Al Gore heeft daar geen enkele zichtbare verandering in gebracht. Sterker nog: de VS willen dat het onderscheid in doelstellingen tussen rijke en arme landen in het concept-besluit kleiner wordt. Dat is volstrekt onacceptabel voor de G77.

Op dit moment wordt er achter gesloten deuren onderhandeld met 40 ministers (waaronder vijf EU-ministers) die de verschillende landenblokken op de conferentie vertegenwoordigen. De opeenvolgende concept-besluiten laten zien dat de trend is: verwijderen van alle onderdelen waarover discussie bestaat. Zo is de 25-40% reductie in 2020 voor de rijke landen inmiddels verdwenen uit de preambule, net als de verwijzing naar het 4e IPPC-rapport. Daarmee begint de Bali-roadmap te lijken op een kaart die getekend wordt zonder dat bekend is wat de plaats van bestemming is.

Kortom: het ziet er op dit moment niet best uit. De ervaren onderhandelaars in het team weten dat de koers nog niet gelopen is: het is nu twee uur in de middag en er zijn conferenties geweest waar pas ’s ochtends om zeven uur de definitieve tekst werd vastgesteld. Maar het wordt spannend.

1 reactie »

  1. [...] 14 december 2007 weblog bali: vrijdagmiddag [...]

    Pingback door Weblog Paulus Jansen » klimaatconferentie Bali — december 14, 2009 @ 1:43 pm

RSS-feed voor reacties op dit bericht. TrackBack URI

Geef een reactie

www.sp.nl