Paulus Jansen

Weblog
Paulus Jansen

Wethouder wonen, ruimtelijke ordening, sport, dierenwelzijn en vastgoed in de gemeente Utrecht

zondag 9 december 2007, 0.48 uur – paulus
Categorie: energie & klimaat, op pad

Schoon fossiel: marketing of werkelijkheid

Een van de opmerkelijke onderdelen van het Schoon & Zuinig programma van milieuminister Cramer is “schoon fossiel”: daarmee wordt bedoeld de bouw van kolencentrales, waarbij de CO2 uitstoot wordt afgescheiden uit de rookgassen en vervolgens ondergronds opgeslagen of nuttig gebruikt in de glastuinbouw. Er is maar één probleem: deze techniek, schoon fossiel of CCS genaamd, staat nog in de kinderschoenen. Toch wil E.ON binnenkort starten met de bouw van een nieuwe kolencentrale op de Maasvlakte. Ze organiseerden een symposium “Clean fossiel realistically accelerated” over CCS.

CO2

Een tijd geleden organiseerde de SP statenfractie Groningen ook een debat over de bouw van kolencentrales. Daar waren de tegenstanders ruim in de meerderheid. In het museum Boymans van Beuningen was ik samen met ons Rotterdamse raadslid Theo Cornelissen een van de weinige sceptici in de zaal.

Op dit moment is er pas één kleine proefopstelling voor CCS in gebruik. Deze heeft een elektrisch vermogen van 0,3 MW. Ter vergelijking: de kolencentrale die E.ON wil bouwen krijgt een vermogen van 1.100 MW, ongeveer 3.500 keer zo groot dus. In het kader van het onderzoeksprogramma CATO, waarin verschillende afscheidings- en opslagstrategieën onderzocht worden, zullen over enkele jaren twee grotere proefprojecten starten met een elektrisch vermogen van 50 MW. CATO-programmaleider Eric Lysen verwacht dat op zijn vroegst in 2020 CCS als bewezen techniek toepasbaar is bij grote kolencentrales.

Om die reden lijkt de vraag gerechtvaardigd: waarom nu al vier of vijf nieuwe kolencentrales bouwen als nog zeer de vraag is of CCS de belofte waarmaakt? Reden daarvoor is dat het commercieel zeer aantrekkelijk is om kolencentrales te bouwen, met name aan de Maasvlakte en de Eemshaven waar koelwater en de aanvoer van kolen geen probleem zijn.

Wat mij betreft worden er geen nieuwe kolencentrales gebouwd voor de volgende zaken geregeld zijn:
- wettelijk verplichte eisen voor het nuttig gebruik van restwarmte; nu lozen de kolencentrales 50% van hun warmte in zee of rivieren
- 100% veilen van emissierechten, waardoor bedrijven duurder uit zijn naarmate ze meer vervuilen
- CCS moet bewezen techniek zijn
- de emissies van andere vervuilende stoffen als fijnstof, SO2 en NOx moet verder worden teruggedrongen
- duurzame energieproductenten moeten voorrang krijgen op het elektriciteitsnetwerk; nu dreigen de nieuwe kolencentrales de schonere windenergie en warmtekrachtcentrales van het net te drukken.

Reageren? »

Reageren?

RSS-feed voor reacties op dit bericht. TrackBack URI

Geef een reactie

www.sp.nl