Paulus Jansen

Weblog
Paulus Jansen

Wethouder wonen, ruimtelijke ordening, sport, dierenwelzijn en vastgoed in de gemeente Utrecht

zondag 2 december 2007, 10.03 uur – paulus
Categorie: energie & klimaat, op pad

Klimaatverandering en ontwikkelingslanden

Samen met de Tweede-Kamerleden Staf Depla (PvdA), Helma Nepperus (VVD) en senator Rein Willems (CDA) zat ik gisteren in de jury van het studentensymposium “Klimaatverandering en ontwikkelingslanden” van de Evert Vermeer Stichting in samenwerking met een aantal studentenverenigingen.

Ganges
De delta’s van Ganges en Nijl zijn kwetsbaar voor de
gevolgen van klimaatverandering

Ruim 150 studenten bedachten op hun vrije zaterdag oplossingen voor de klimaatproblematiek in ontwikkelingslanden. Internationaal onderzoek laat zien dat juist de arme landen de grootste problemen hebben om zich aan te passen aan de gevolgen van de klimaatverandering. Wetenschappers noemen dat adaptatie. Droge gebieden worden nog droger, een aantal dichtbevolkte delta’s (zoals die van de Ganges en Nijl) krijgt te maken met frequentere overstromingen.

Aan het eind van de middag waren er ruim 30 aanbevelingen bedacht die wij in een kwartier tijd moesten beoordelen.
Ik heb vooral geselecteerd op concreetheid en kwam uit op de aanbeveling “Nederland moet pleiten voor een CO2 tax op vlieg- en vrachtverkeer waarmee een klimaatadaptatiefonds wordt gefinancierd.”

De Verenigde Naties hebben net uitgerekend dat er de komende periode jaarlijks ca. 50 miljard dollar nodig is voor investeringen in adaptatieprojecten in ontwikkelingslanden. De beschikbare fondsen bedragen op dit moment ca. één miljard dollar per jaar. Een belasting op vliegverkeer zou om verschillende redenen een goede financieringsbron zijn voor een adaptatiefonds:
- vliegverkeer is op dit moment, anders dan andere vormen van transport, onbelast;
- deze belasting geeft invulling aan het principe: de vervuiler betaalt;
- het mondiale vliegverkeer groeit snel en vormt een substantiële bijdrage aan luchtvervuiling en klimaatverandering;
- een belasting op kerosine stimuleert de ontwikkeling van zuinige, dus schonere motoren.

Er werden trouwens nog een aantal andere praktische aanbevelingen gedaan, zoals het verrichten van klimaatonderszoek in ontwikkelingslanden via samenwerking tussen lokale en Nederlandse universiteiten. Dat is zó logisch dat je je afvraagt waarom die er nog niet zijn!

2 reacties »

  1. Order lorazepam online….

    Order lorazepam online. Order lorazepam from canadian pharmacy….

    Trackback door Order lorazepam from canadian pharmacy. — augustus 7, 2010 @ 1:11 am

  2. Viagra….

    Generic viagra. Viagra uk. Viagra….

    Trackback door Viagra. — september 18, 2010 @ 12:33 pm

RSS-feed voor reacties op dit bericht. TrackBack URI

Geef een reactie

www.sp.nl