Paulus Jansen

Weblog
Paulus Jansen

Wethouder wonen, ruimtelijke ordening, sport, dierenwelzijn en vastgoed in de gemeente Utrecht

donderdag 4 oktober 2007, 17.05 uur – paulus
Categorie: energie & klimaat

ECN: kernenergie niet duurzaam

Eergisteren heeft het Energie Centrum Nederland (ECN) een factfinding studie naar kernenergie gepubliceerd. Conclusie: de huidige (derde generatie) kernenergiereactoren kunnen niet worden aangemerkt als duurzame energie.

kerncentrale
nucleaire industrie: duurzame claim nog niet waargemaakt

Het onderzoek is uitgevoerd in opdracht van de Sociaal Economische Raad (SER), die binnenkort een advies aan de regering zal uitbrengen over kernenergie, in het licht van de klimaatproblematiek.

De laatste tijd gaan steeds meer stemmen op om kernenergie een belangrijker rol te geven in de Nederlandse energievoorziening. De traditionele voorstanders van kernenergie (VVD en CDA) hebben inmiddels versterking gekregen van de PVV. Maar ook een klimaatdeskundige van het IPCC pleitte eind augustus voor het opvoeren van de elektriciteitsproductie door middel van kernenergie als een van de manieren om de CO2 emissies terug te dringen.

ECN constateert nu dat op dit moment twee van de drie grootste nadelen van kernenergie (het afvalprobleem en de proliferatie) nog niet zijn opgelost. De veiligheid is bij de derde generatie reactoren inmiddels van hoog niveau.
ECN voert echter nog een aantal ander argumenten aan om kritisch aan te kijken tegen de inzet van kernenergie.

Allereerst produceren kerncentrales een tamelijk constante hoeveelheid stroom (“basislast’), terwijl we in de komende jaren steeds meer behoefte krijgen aan centrales die snel opgestart kunnen worden als backup voor wind- en zonnecentrales. Gascentrales zijn snel op te starten, kern- en kolencentrales niet.

Een ander punt is dat de stroom van kerncentrales helemaal niet zo goedkoop is als de voorstanders beweren. De kostprijs ligt volgens ECN tussen 3,1 en 8 cent per kWh, tegen 2-5,6 cent/kWh voor kolenstroom en 3,4-6,6 cent/kWh voor gasstroom.

Tenslotte zorgt kernenergie ook voor CO2-emissies. Niet in de centrale zelf, maar wel bij het delven en opwerken van de brandstof. Dat is een steeds energie-intensiever klusje, omdat er steeds meer grond verplaatst moet worden voor het winnen van uranium.

Wat mij betreft bevestigt het onderzoek van ECN dat kernenergie de afgelopen decennia in een aantal opzichten vooruitgang heeft geboekt, maar dat er nog steeds grote nadelen verbonden zijn aan deze technologie.
Misschien dat de resterende nadelen met de vierde generatie reactoren nog verder worden opgelost. Maar daar moeten we nog tot 2030 op wachten.
Tot die tijd zou Nederland vooral moeten inzetten op energiebesparing en een snelle groei van het aandeel duurzame energie in de elektriciteitsproductie.

Lees ook:
Energie-onderzoek aan de TU-Delft

geen nieuwe kerncentrales?

Inwoners Europa nog steeds tegen kernenergie

3 reacties »

 1. Volgens mij is (behalve de industrie) niemand echt “voor” kernenergie. De discussie is meer: lukt het wel zonder, of is het noodzakelijk om tijdelijk deze energiebron te gebruiken, deze energiebron die niet milieuvriendelijk en niet duurzaam is, maar wel heel wat minder CO2 uitstoot dan kolen- of gascentrales? Dat is vooral een cijferdiscussie; duurzame energie maakt momenteel een heel klein deel van de energievoorziening uit, zeker als brandstoffen worden meegerekend. Ik denk dat het economisch niet haalbaar is om binnen enkele decennia volledig op duurzame energie (elektriciteit en brandstoffen) om te schakelen. We moeten daar wel volop op inzetten, maar ik denk dat het langer openhouden van bestaande kerncentrales een minder slechte optie is dan de bou van nieuwe kolencentrales. Wat niet betekent dat ik voor kernergie ben. Ik ben ertegen. Net als ik tegen abortus ben. Maar als het moet dan moet het. Helaas.

  Reactie door Gerrit Holl — oktober 4, 2007 @ 10:26 pm

 2. Kernenergie “moet” helemaal niet, i.t.t. wat Gerrit blijkbaar denkt. Duitsland zit door zeer progressief, vasthoudend, keihard wettelijk vastgespijkerd duurzaam energiebeleid (’s werelds meest succesvolle stimulering van decentraal opgewekte duurzame elektriciteit middels het Erneuerbare Energien Gesetz) alleen al op het vlak van elektriciteit op minimaal 12 procent van het totale verbruik, und immer noch keine Ende (NB: Duitsland is een extreem zwaar geïndustrialiseerd land, realiseer je dat goed!) en heeft nog steeds een officiële “Ausstieg” uit de kernenergie politiek en is en blijft dan ook beslist van plan om 7 oude centrales uit de roulatie te halen.

  Om met Hermann Scheer (SPD, Bundestag) te spreken: It is ONLY a matter of political will, nothing else.

  Kernenergie is pertinent niet CO2 neutraal, laat staan CO2 “arm”. Lees het inmiddels al bijna historische artikel “Een andere hockeystick. Kernenergie en het broeikaseffect” (Energie+ 27(5)/sep. 2007: 28-31, van de door de politiek al jaren volstrekt onterecht genegeerde, doch briljante mega-cijferaar Jan Willem Storm van Leeuwen die het zweet in de bilnaad van de atoomlobby weet te krijgen door zijn zeer gedegen onderzoek en zijn onvermijdelijke en onontkoombare conclusie: kernenergie loopt binnen een halve eeuw snoeihard in de CO2 val doordat steeds armere ertsen ontgonnen moeten worden die monumentale, m.b.v. fossiele energie te “ontginnen” hoeveelheden grond zal gaan kosten.

  Veel – vaak zeer technische, doch noodzakelijke – info vindt u op zijn al meermalen gereviseerde site, het genoemde artikel is daar weer een update van:

  http://www.stormsmith.nl

  En verder is kernenergie BESLIST geen “transitieoptie”, want zodra zo’n ding daar staat, die bovendien ook nog eens een extreem centralistische elektravoorziening aan ons DICTEERT die ons goud geld extra gaat kosten (denk aan netverliezen, die ook ik als decentrale zonnestroom producent onterecht moet ophoesten!), domineert zo’n ding het elektralandschap voor vele decennia, waarin geen “plaats” meer zal zijn voor zogenaamd “duurdere” decentrale opwekking, en dat is juist waar we steeds meer naar toe zullen moeten. Een windturbinepark breek je na een jaar of twintig af, en dan kunnen de windturbines elders in de wereld nog een tweede leven nuttig duurzaam werk verrichten na revisie. Een set zonnepanelen demonteer je als je verhuist, en binnen een dag produceer je weer een belangrijk deel van je eigen elektriciteit, zeker als je een bewust, laag energetisch huishouden voert. Een (afgeschreven) kerncentrale? Decennialang een maatschappelijke peperdure, te beveiligen pain in the ass die de wijde omgeving ook nog eens aan de veelbesproken ECHTE marktdevaluatie “helpt” en maatschappelijk aanvaardbaar hergebruik van de bodem/lokatie tot het hoofdpijndossier van de arme, betrokken gemeenteambtenaren zal maken…

  Kernenergie is absoluut geen “must”. Het hoort in het museum voor achterhaalde, archaïsche energietechnologie thuis.

  Reactie door peter segaar — oktober 6, 2007 @ 10:06 pm

 3. Hallo Peter Segaar. Bedankt voor uw referentie naar het artikel in “Energie+”. Staat dat artikel “Kernenergie en het broeikaseffect” ergens online? Ik heb in elk geval de andere site gebookmarkt (het is voor mij geen probleem dat het erg technisch is, ik heb natuurkunde gestudeerd). Ik weet dat kernenergie niet CO2-neutraal is omdat er bij de winning en het transport CO2 vrijkomt, maar ik ben niet op de hoogte van de exacte omvang hiervan. Deze hangt natuurlijk af van verschillende factoren, maar misschien ben ik indirect toch door de kernenergie-lobby beïnvloed. Als het inderdaad geen CO2-winst oplevert t.o.v. gascentrales, is dat reden om mijn mening bij te stellen. Wat de “transitie” betreft: een kerncentrale plaats je inderdaad niet voor 20, maar voor 100 jaar. Maar om volledig op duurzame energie over te schakelen – zowel voor elektriciteit als voor andere toepassingen van energie – is denk ik ook wel zoveel tijd nodig. Duitsland is na twintig jaar hard eraan werken aan 12% duurzame elektriciteitsopwekking, maar met andere energievormen nog nergens; mocht kernfusie in de komende decennia economisch mogelijk blijken, dan duurt het ook nog wel honderd jaar voor dat een significant deel van de energie levert. Maar als de netto CO2-uitstoot van kernsplijtingsenergie inderdaad net zo hoog of hoger is als die van gascentrales, dan maakt dat allemaal niet uit, want dan draagt kernenergie inderdaad niets bij aan de vermindering van de menselijke bijdrage aan het versterkte broeikaseffect. In elk geval bedankt voor de referenties, ik zal er naar kijken. Groet, Gerrit Holl.

  Reactie door Gerrit Holl — oktober 7, 2007 @ 6:59 pm

RSS-feed voor reacties op dit bericht.

Geef een reactie

www.sp.nl