Paulus Jansen

Weblog
Paulus Jansen

Wethouder wonen, ruimtelijke ordening, sport, dierenwelzijn en vastgoed in de gemeente Utrecht

vrijdag 28 september 2007, 9.39 uur – paulus
Categorie: Kamervragen, wonen

Subprime hypotheken winnen marktaandeel in Nederland

In de Verenigde Staten woedt er al bijna een jaar een financiele crisis, nadat veel hypotheekbanken leningen -vaak met variabele rente- verstrekt hadden aan huizenkopers die daar eigenlijk niet de draagkracht voor hadden. Bij een zuchtje tegenwind kwamen zij in de problemen en ontstond er een soort Domino Day.

DominoDay

Inmiddels heeft ook Europa last van de Amerikaanse hypotheek-crisis, doordat Amerikaanse hypotheekbanken hun riskante hypothekenportefeuille deels doorverkocht hadden aan Europese beleggers. Mijn collega Ewout Irrgang stelde daar in augustus jl. al vragen over aan minister Bos.

Maar is nog een tweede ontwikkeling. De verkoop van subprime hypotheken begint ook in Nederland aan te trekken. Terwijl hier in het verleden strenge eisen gesteld werden aan de financiële draagkracht van de hypotheeknemer, leggen bedrijven als Sparck de lat een stuk lager. Uiteraard in ruil voor een hogere rente.
De NRC Next had gisteren een goede analyse van deze ontwikkeling.

Wat mij betreft wordt zo snel mogelijk paal en perk gesteld aan de riskante hypotheken: riskant voor onze economie, maar vooral riskant voor degene die met deze geldwolven van de financiële markten in zee gaat.

Vragen van de leden Jansen en Irrgang (SP) aan de minister van Financiën over niet-standaard hypotheken.

1.
Heeft u kennis genomen van het artikel “De risicohypotheek komt eraan…, … want huizen zijn te duur” (NRC Next, 27 september 2007) en herinnert u zich uw antwoorden op eerdere schriftelijke vragen van het lid Irrgang (Tweede Kamer, Aanhangsel bij de Handelingen 2006-2007 nr.2502) over subprime hypotheken?

2.
Hoe verhoudt de uitspraak van de commercieel directeur van Sparck, die op een termijn van vier jaar een marktaandeel van 5 tot 10% verwacht voor de niet-standaard hypotheken, zich tot uw antwoord dat de Nederlandse markt voor dergelijke hypotheken klein is en een jaarlijkse groei van 10% weinig effect heeft op het marktaandeel?

3.
Was uw antwoord “In Nederland kiezen de meeste consumenten er de laatste tijd voor om hun hypothecaire leningenrente voor langere tijd vast te zetten.” een inschatting of gebaseerd op concrete gegevens uit de sector? Zo ja, hoe hoog is op dit moment het aandeel niet-standaard hypotheken met een variabele rente?

4.
Was uw antwoord: “In dit verband is relevant dat de aanbieders van non-conforming hypothecaire leningen hun klanten geen tophypothecaire lening aanbieden, bovendien is er vaak een eigen inleg nodig” gebaseerd op bindende regelgeving, of was dit een momentopname van de feitelijke situatie per augustus 2008? In het laatste geval: bent u bereid om deze bijkomende voorwaarden in regelgeving op te nemen?

5.
Was uw antwoord: “Mensen met serieuzere betalingsproblemen, en dus een slechtere BKR-notering hebben, komen bij deze aanbieders niet in aanmerking voor hypothecaire leningen” gebaseerd op bindende regelgeving, of was dit een momentopname van de feitelijke situatie per augustus 2008? In het laatste geval: bent u bereid om deze bijkomende voorwaarde in regelgeving op te nemen?

6.
Is het relatieve aantal huisuitzettingen wegens wanbetaling bij eigenwoningbezitters met niet-standaard hypotheken in Nederland, net als in Groot-Brittanië, veel hoger dan het gemiddelde over alle hypotheeknemers?

Reageren? »

Reageren?

RSS-feed voor reacties op dit bericht.

Geef een reactie

www.sp.nl