Paulus Jansen

Weblog
Paulus Jansen

Wethouder wonen, ruimtelijke ordening, sport, dierenwelzijn en vastgoed in de gemeente Utrecht

zondag 23 september 2007, 11.02 uur – paulus
Categorie: energie & klimaat

De Feiten

De algemene beschouwingen van afgelopen week stonden niet alleen in het teken van de HWM (Hard Werkende Mensen) maar ook De Feiten speelden een grote rol. Rutte (VVD): “Dit kabinet verhoogt de lasten met 6,8 miljard euro. Dat zijn de feiten!”. Balkenende: “Deze begroting is een evenwichtig pakket van lastenverzwaring en -verlichting en investeringen in de toekomst. Dat zijn de feiten!”


Tichelaar

PvdA-fractievoorzitter Jacques Tichelaar had wat moeite met de juiste feiten met betrekking tot duurzame energie.

Tichelaar was er erg trots op dat dit kabinet in zijn plan Schoon & Zuinig, de uitwerking van de klimaatdoelstellingen uit het regeerakkoord, in 2020 een aandeel duurzame energie van 16% realiseert: “Hoger dan de milieubeweging, die in zijn plannen niet verder komt dan 12%!” Dat zijn twee onwaarheden in twee zinnen, waar een excuus beter op zijn plaats was geweest.

In het regeerakkoord lag de ambitie voor duurzame energie op 20% in 2020. Dat was zeer ambitieus. Op 5 juni boden de milieuorganisaties en de vakbonden hun klimaatplan Green4Sure aan minister Cramer aan. Zij constateerden dat 20% duurzaam in 2020 niet haalbaar is. In plaats daarvan kwam ze met een alternatief dat uitkomt op 16% duurzaam in 2020. Het tekort ten opzichte van de kabinetsdoelstelling wordt in Green4Sure, dat vooruit kijkt tot 2050, ingelopen in de periode 2020-2030.
Dit was voor PvdA klimaatwoordvoerder Diederik Samsom aanleiding voor een sneer in de richting van de milieubeweging: “dat kunnen wij beter!”

Inmiddels is duidelijk dat het kabinet het helemaal niet beter kan. Zelfs de 16% die Tichelaar claimt voor Schoon & Zuinig is een selectieve samenvatting van De Feiten. Het Energiecentrum Nederland (ECN) heeft op verzoek van de regering het programma Schuin & Zuinig doorgerekend. Zij rapporteerden dat het aandeel duurzame energie in 2020, afhankelijk van de economische ontwikkeling 15-17% (hoge scenario) of 11-13% (lage scenario) zal bedragen.

Kortom: Tichelaar poetste zijn eigen feiten op en verlaagde de prestaties van Green4Sure eigenhandig van 16% naar 12%, om vervolgens tevreden te constateren dat de regering lekker bezig is.

Jacques Tichelaar heeft moeite met de feiten, dat is een feit.

1 reactie »

  1. Ach. Joop Wijn mocht ook vanwege de beruchte “9 procent leugen” de MEP in het openbaar villen op de politieke slachtbank (ondanks orkanen van protesten), op die “gedenkwaardige” 18 augustus 2006 (BLACK FRIDAY ben ik die gaan noemen). Nog wat gehoord van bovenstebeste Joop, lately?

    Balkenende hield bovendien destijds in een van de zoveelste spraakwaterval-en-nix-zeggen-interviews vol dat 9% duurzame ENERGIE zeker en vast gehaald zou worden in 2010, en dat Jopie dus terecht het “ook Gij, Brutus!” slachtmes gehanteerd had. Tja, weet snelle auto liefhebber Balkje veel dat die 9% alleen op het ELEKTRICITEITSdeel sloeg, en dat een aanzienlijk deel van die miezerige 9% (waarvan ECN in het openbaar in Stromen heeft aangegeven dat het behalen daarvan zeer discutabel is) bovendien uit biomassa bijfikken in kolencentrales bestond. Waarvan de herkomst op zijn minst als “discutabel”, en, meer nog, als hoogst dubieus gekwalificeerd mag worden waar het de “duurzaamheidsaspecten” betreft.

    Niets nieuws onder de zon, dus. Over energie wordt regelmatig al of niet bewust de meest ongelofelijke onzin uitgekraamd, en over duurzame energie is dat in Nederland schering en inslag en aan de orde van de dag. Regelmatig wordt “het volk” een rad voor ogen gedraaid en via de achterdeur menig huishoudportemonnee aan windhandel gedwongen uitgekleed…

    Met “duurzaamheid” heeft dit alles byzonder weinig te maken. Met geld alles.

    Reactie door peter segaar — september 26, 2007 @ 11:04 pm

RSS-feed voor reacties op dit bericht.

Geef een reactie

www.sp.nl