Paulus Jansen

Weblog
Paulus Jansen

Wethouder wonen, ruimtelijke ordening, sport, dierenwelzijn en vastgoed in de gemeente Utrecht

zaterdag 15 september 2007, 17.33 uur – paulus
Categorie: energie & klimaat, op pad

Vijf mythes over zonnestroom

Afgelopen woensdag was ik bij een bijeenkomst die Holland Solar (producenten PV-zonnepanelen) en ODE (gebruikers van duurzame energie) georganiseerd hadden. Wim Sinke (ECN) maakte daar in een kwartiertje korte metten met vijf mythes over zonnestroom.

zonnecellen

Mythe 1: Zonne-energie is alleen iets voor de Sahara.
Feit is: zonne-energie is de meest gelijkmatig verdeelde duurzame energiebron die we hebben. De ingestraalde zonne-energie in kWh/m2.dag is in de Sahara ongeveer twee keer zo hoog als in Nederland.

Mythe 2: zonnestroom wordt nooit betaalbaar.
Feit is: zonnestroom is in Nederland over ca. tien jaar net zo duur als stroom uit het stopcontact (opwekkosten gelijk aan de consumentenprijs).

Mythe 3: Zonnestroom is en blijft een marginale energiebron.
Feit is: Zonne-energie is de optie met het grootste potentieel van de duurzame energiebronnen en speelt een hoofdrol in energiescenarios voor de langere termijn.

Mythe 4: De energie die nodig is om een zonnestroomsysteem te maken is meer dan het systeem over zijn levensduur oplevert.
Feit is: De energieterugverdientijd van een compleet systeem is op dit moment in Nederland 3 jaar op een levensduur van 30 jaar en wordt verder verkort naar minder dan 1 jaar

Mythe 5: Nederland kan zich permitteren nog even te wachten.
Feiten zijn:
- De transitie naar een duurzame energiehuishouding is een zeer langdurig proces waarmee we nu moeten beginnen (o.a. met markstimulering “op maat”).
- De mondiale race is begonnen en het komende decennium is beslissend voor de rol van het Nederlandse en Europese
bedrijfsleven.

Sinke wees er ook op dat het grote voordeel van zonnestroom is dat deze door de consument zelf opgewekt kan worden. Het vermindert de afhankelijkheid van de energiebedrijven en scheelt een hoop kosten voor de aanleg van dure netwerken. Bovendien is zonne-energie beschikbaar op momenten dat de natuurlijke vraag naar elektriciteit groot is (overdag).

Wat mij betreft gaan we zo snel mogelijk starten met het opnemen van voorschriften in het Bouwbesluit (regels voor de bouw van woningen en andere gebouwen) die het aanbrengen van zonnepanelen aantrekkelijker maken.

7 reacties »

 1. [quote]
  Sinke wees er ook op dat het grote voordeel van zonnestroom is dat deze door de consument zelf opgewekt kan worden. Het vermindert de afhankelijkheid van de energiebedrijven en scheelt een hoop kosten voor de aanleg van dure netwerken. Bovendien is zonne-energie beschikbaar op momenten dat de natuurlijke vraag naar elektriciteit groot is (overdag).
  [/quote]

  Dit niet extra hoeven te investeren in netwerkkosten is een groot voordeel ten opzichte van de nog aan te leggen kolencentrales. Met name de centrale die gepland wordt in de Eemshaven en als eerste op de schopstoel zit, zit duurzame energieprojecten in de zelfde regio in de weg.

  Mede vanuit milieu-bewegingen worden zonnepanelen gezien als het alternatief. Het opstarten van industriele projecten in die richting worden als veel wenselijker gezien als de investering in kolencentrales. Uit eigen simpele berekening waarbij ik het investeringsbedrag in kolencentrales van de energiebedrijven neem als uitgangspunt, en deze naar zonnepaneelfabrieken trek, kom ik op een vergelijkbare levering van zo’n 50.000 kolencentrales( ruw gezegt 1/3 investeringsbedrag t.o.v. mijn berekening op peakoil.nl ) Over 30 jaar(max. geleverde zonnepanelen). Zonneenergie komt wat langzamer opgang als kolen, maar dat trekt heel snel bij en overtreft dan die van de centrale’s in veelvouden!(5 of 50.000 centrales? En dit mogelijk nagenoeg zonder CO2 uitstoot ) Het nadeel van zonnestroom, mindere levering in wintertijd b.v. kan met een wateraccu worden opgelost(soort van stuwmeer waar ook water omhoog gepompt wordt). Tot slot: De extra electriciteit die het op kan gaan leveren kan zeer goed gebruikt worden voor het hybridepark en daarmee ook het alternatief vormen voor biobrandstoffen.

  Maar zover is het allemaal nog lang niet. Tot die tijd is het consuminderen, wat zowiezo niet slecht is om te (blijven) doen.

  http://www.greenpeace.nl/news/zonne-energie-groeit-als-kool

  http://forum.peakoil.nl/viewtopic.php?f=9&t=1827&sid=cda5a01afbce16bff59b0270f88dfdda

  http://www.higherlevel.nl/forum/index.php?board=24;action=display;threadid=16444

  Reactie door Victor Luijtjes — september 16, 2007 @ 11:37 am

 2. En wat te denken van waterstroom? Om energie op te wekken uit de stroming van water. Water heeft een enorme kracht op het wad ook door het wisselen van het tij. Zou daar niet iets slims mee gedaan kunnen worden?

  Reactie door Evert Tigchelaar jr — september 16, 2007 @ 4:26 pm

 3. Nog een paar kleine opmerkingen over de berekening van de vergelijking zonnepanelen/ kolencentrales. Allereerst ben ik van het getal uit gegaan waar het nederlandse electriciteitsverbruik van 2005 al af was. Verder heb ik het gevoel dat ik me in drie nullen vergis, maar niemand heeft me tot nu toe uit kunnen leggen waar het hem in zit. Kort:

  Te investeren bedrag is +-5.5 Miljard. dit is +-1/3 van de 16.5 Miljard(zie berekening peakoil). 16.5 Miljard zou 10 1GWpfabrieken opleveren met een afschrijving van 30jr. 10 * 30 = 300GWp wat die fabrieken gaan produceren.
  Ruw genomen is 1/3 hiervan 100GWp * 0.8(+-jaaropbrengst in Nederland) = 80 miljard kWh.
  Dus waarschijnlijk zo’n 80 kolencentrales.

  De materiaalkosten en personeelskosten zijn niet meegenomen. Dit geld echter voor de kolencentrales ook al geeft ik toe dat de kolen en personeelskosten waarschijnlijk goedkoper uitvallen zolang CO2 vrijelijk gedumpt mag worden in de atmosfeer.

  Tot zover. Ik hoop dat de politiek de ongewenstheid van kolencentrales ook inziet en voor ons allen de aangenamere CO2vrije zonnepanelenweg bewandeld.

  Reactie door Victor Luijtjes — september 17, 2007 @ 10:50 am

 4. @2 Evert Tichelaar jr.

  “Zou daar niet iets slims mee gedaan kunnen worden?”

  Tja alleen nu nog de slimmerik vinden.

  Bij een groot verval is er iets te doen (Rance, 13 meter), maar dat is er op het Wad nu ook weer niet.

  Wat wel veelbelovend lijkt is de opwekking via het verschil tussen zoet en zout water, daar wordt stevig over na gedacht hoe dat te realiseren in de afsluitdijk.

  Roelf

  Reactie door R van Bergen — september 17, 2007 @ 11:57 am

 5. @2 Evert, er wordt op dit moment onderzoek gedaan naar mogelijkheden om bij de renovatie van de afsluitdijk ook elektriciteit te gaan opwekken, óf door gebruik van getijdenenergie, óf door gebruik te maken van het spanningsverschil tussen zoet en zout water (de zogename Reversed Electro Dialysis, zie de site van kennisinstituut Wetsus: http://www.wetsus.nl/
  De potentiële opbrengst van elektriciteitsopwekking uit water is overigens wel een of meer ordes kleiner dan bij het gebruik van zonne-energie.

  Reactie door paulus — september 17, 2007 @ 1:54 pm

 6. Mythe 6: Innovatie in de ontwikkeling van de NEDERLANDSE zonnestroommarkt stimuleren kan bevorderd worden door burgers 600 euri in het handje te geven voor de aanschaf van een niet nader te kwalificeren setje zonnepanelen (Schoon en Zuinig, in deze context te lezen als Schoon maar Zuinig).

  Feit is: dat een decent voor jaren vaststaand, per jaar aan degressie onderhevig feed-in tarief voor invoeding van duurzame, decentraal opgewekte elektriciteit, gefinancierd uit een marginale opslag op de variabele kWh prijs voor ALLE elektra afnemers (zonnestroom producenten incluis) een in de keiharde praktijk van alledag bewezen vele malen efficiënter instrument is om de sector vleugels te geven dan 20 procent van de aanschaf van zonnepanelen uit de (politiek gevoelige) Rijksbegroting te financieren…

  http://www.polderpv.nl/nieuws_PVactueel.htm#27sep2007_Cramer_subsidie_analyse

  Reactie door peter segaar — september 27, 2007 @ 9:42 pm

 7. Na wat hulp van een energieenthousiast nu het daadwerkelijke eindcijfer!

  De zonnepanelen die je dan zou produceren is vergelijkbaar met zo’n 30 kolencentrales van 600MW. De eerste vergelijkbare opbrengst tot vijf centrales aan zonnepanelen liggen waarschijnlijk al klaar voordat de centrales er zouden staan.

  Dus waarom zou je je geld investeren in iets wat aan de ene kant de noodzaak of urge tot veranderen wegneem en aan de andere kant financieringsmogelijkheid.

  Be wise, skip wore.

  Reactie door Victor — oktober 25, 2007 @ 6:06 pm

RSS-feed voor reacties op dit bericht. TrackBack URI

Geef een reactie

www.sp.nl