Paulus Jansen

Weblog
Paulus Jansen

Wethouder wonen, ruimtelijke ordening, sport, dierenwelzijn en vastgoed in de gemeente Utrecht

donderdag 12 juli 2007, 13.10 uur – paulus
Categorie: Kamervragen, energie & klimaat

Prijsvergelijkers mogen stiekem provisie beuren

De internetsites die prijzen van energieaanbieders vergelijken hoeven bezoekers niet te melden indien zij provisie ontvangen voor “doorklikkers” die zich aanmelden als klant bij een bedrijf. Minister Van der Hoeven (EZ) vindt het voldoende als de NMa jaarlijks een oogje in het zeil houdt.

VastVoordeel
Wie profiteert er van voordelige aanbiedingen van energiecontracten?

Ik stelde onlangs hierover vragen naar aanleiding van een kritisch artikel in het Financieel Dagblad. De antwoorden maken opnieuw duidelijk dat Van der Hoeven weinig initiatief toont om de consumentenbescherming te verbeteren, ook in markten -zoals de energiemarkt- die zeer slecht functioneren.

Antwoorden op de vragen van het lid Jansen (SP) over internetsites voor vergelijking van energieprijzen, de dato 26 juni 2007, nummer 2060719280

1. Hebt u kennisgenomen van het artikel “Veel geld voor een hoge plek op de lijstjes” (Financieel Dagblad, 22 juni 2007) en de kritiek die hierin geleverd wordt op het recente onderzoek van NMa-DTe naar prijsvergelijkingsites? (Energieprijsvergelijkers in 2007, DTe, juni 2007).
Ja.

2. Wat is uw reactie op de kritiek dat de onafhankelijkheid van prijsvergelijkers twijfelachtig is, doordat zij provisie ontvangen voor het aanleveren van nieuwe klanten bij de bedrijven die zij op hun internetsite vergelijken?

Ik hecht grote waarde aan de onafhankelijkheid van prijsvergelijkers. De Directie Toezicht Energie van de NMa heeft in haar recente onderzoek “Energieprijsvergelijkers in 2007, DTe, juni 2007” opgemerkt dat een financiële afhankelijkheid de objectiviteit van een vergelijkingssite niet hoeft aan te tasten. De NMa controleert de onafhankelijkheid van prijsvergelijkers onder andere door de correctheid en volledigheid van deze sites te onderzoeken. De vergelijkingssites scoorden op deze aspecten in het recente onderzoek goed, zodat er geen reden is om aan te nemen dat de onafhankelijkheid door het ontvangen van een provisie in het geding komt.

3. Deelt u de mening dat een provisierelatie, waarbij de opbrengst voor de prijsvergelijker per energiebedrijf, wellicht zelfs per product kan verschillen, een sterke prikkel is om de bezoeker te sturen in de richting van de -voor de prijsvergelijker- meest lucratieve aanbieding? Zo ja, hebt u wettelijke mogelijkheden om prijsvergelijkers te verplichten om bij hun doorklikbutton naar energieleveranciers aan te geven of hier sprake is van een provisierelatie dan wel op hun voorpagina prominent te vermelden “Deze prijsvergelijkingsite wordt mede betaald door de provisies van energiebedrijven”?

Ik deel deze mening niet. Prijsvergelijkers hebben op de aspecten volledigheid en correctheid in het onderzoek van de NMa een goede beoordeling gekregen. Ik concludeer uit deze beoordeling dat de door u genoemde prikkel die van de provisierelatie uitgaat, niet sterk genoeg is om de volledigheid en de correctheid negatief te beïnvloeden.

Dankzij de tucht van de markt blijken zowel energieleveranciers als vergelijkingssites elkaar te controleren en elkaar aan te spreken op inconsistenties. Hiernaast is gebleken dat de energieprijsvergelijkingsites die in de onderzoeken van de NMa uit voorgaande jaren slecht presteerden, hun activiteiten gestaakt hebben. Dit suggereert dat de publicatie van de onderzoeken van de NMa een prikkel is om onder andere op de aspecten correctheid en volledigheid goed te presteren.

4. Deelt u de terughoudende conclusie van NMa-DTe over het niet altijd vermelden of er bij een aanbieding sprake is van een speciaal actietarief? Waarom wordt het duidelijk vermelden van “actietarief” in voorkomende gevallen niet verplicht gesteld?

De NMa stelt duidelijk dat energieprijsvergelijkers bij een aanbieding moeten vermelden dat het een actietarief is. Dit schrijft de NMa op bladzijde 7 van de onderzoeksrapportage:

“De NMa vindt het daarom van belang dat duidelijk wordt weergegeven dat het tarief een actietarief betreft. Bovendien moeten eventueel aanvullende voorwaarden duidelijk worden vermeld (bijv. alleen geldig bij afname van gas én elektriciteit). De NMa is van mening dat deze informatievoorziening in het algemeen beter kan.
Tot slot wordt opgemerkt dat het van belang is dat prijsvergelijkingsites zorgvuldig omgaan met het vermelden van actietarieven. In ieder geval moet het beleid van de vergelijkingssites hierin richting leveranciers non-discriminatoir zijn.”

Ik deel de conclusie van de NMa. Deze conclusie is naar mijn mening overigens niet terughoudend. Op dit moment zie ik geen noodzaak tot extra wetgeving omtrent het duidelijk vermelden van actietarieven in aanvulling op hetgeen al geregeld is in het kader van het zogenoemde elektronisch vermogensrechtelijk rechtsverkeer in het Burgerlijk Wetboek (met name de artikelen 3:15d en 3:15e) en de consumentenbescherming op grond van (met name artikel 8.2) van de Wet handhaving consumentenbescherming.

(w.g.) Maria J.A. van der Hoeven

Reageren? »

Reageren?

RSS-feed voor reacties op dit bericht.

Geef een reactie

www.sp.nl