Paulus Jansen

Weblog
Paulus Jansen

Wethouder wonen, ruimtelijke ordening, sport, dierenwelzijn en vastgoed in de gemeente Utrecht

donderdag 24 mei 2007, 15.50 uur – paulus
Categorie: Kamervragen, wonen

Verloten huurwoningen zwaktebod II

Twee weken geleden schreef ik al over het voornemen van twee corporaties in Eindhoven om per 1 september a.s. al hun vrijkomende woningen via loting te gaan toewijzen.

Loterij

Vandaag verscheen er een alarmerend artikel in Trouw, waaruit duidelijk wordt dat steeds meer corporaties overstappen op dit systeem.

Vandaag heb ik daarover schriftelijke vragen gesteld aan minister Vogelaar.

De vragen:

Vragen van het lid Jansen (SP) aan de minister van Wonen, Wijken en Integratie over het verloten van woningen door corporaties.

1. Hebt u kennis genomen van het artikel “Woningen verloten als oneerlijk wondermiddel”?

2. Zullen met dit nieuwe woningverdelingsysteem niet vooral de snelle en handige woningzoekenden profiteren, temeer omdat mensen binnen 48 uur via internet moeten reageren?

3. Hoe rijmt dit met het uitgangspunt dat schaarse sociale huurwoningen op objectieve criteria (urgentie, inkomen, gezinssamenstelling, leeftijd, enz…) toegewezen worden?

4. Wat vindt u van het feit dat dit systeem bij steeds meer corporaties, in vele verschillende varianten, wordt ingevoerd?

5. Is er onderzoek gedaan naar de effecten van een lotingsysteem op de regie in de woonruimteverdeling (gelijke kansen voor woningzoekenden, evenwichtige wijkopbouw e.d.)?

6. Zo ja, wat zijn de resultaten van dit onderzoek?

7. Hoe strookt dit met uw aanpak van de aandachtswijken?

8. Acht u het noodzakelijk om maatregelen te nemen om de negatieve effecten van dit systeem op een eerlijke en noodzakelijke woonruimteverdeling te beperken?

9. Onderschrijft u de in het artikel gemaakte opmerking door een directeur van Vestia dat wonen “een eerste levensbehoefte” is?

9. Acht u het acceptabel dat een eerste levensbehoefte op basis van loting wordt verdeeld?

10. Zo ja, kunnen we in de toekomst lotingen verwachten bij dotterbehandelingen of in de jeugdzorg?

11. Kan het in het artikel genoemde probleem dat woningzoekenden “wachten op hun droompaleis” en daartoe meerdere malen woningen weigeren niet simpel worden opgelost door in het toewijzingssysteem een puntenboete in te bouwen bij herhaald weigeren van woningen?

1 reactie »

  1. Het is jammer dat ik dit hier voor het eerst lees dat meerdere corporaties ook beginnen met de verloting. (ik heb geen abonnement op Trouw)Is er geen manier om dit als item op Nova,Netwerk of Een vandaag te krijgen.Het is belangrijk genoeg om mee aan de weg te timmeren!

    Reactie door Anny koenders — mei 24, 2007 @ 4:20 pm

RSS-feed voor reacties op dit bericht.

Geef een reactie

www.sp.nl