Paulus Jansen

Weblog
Paulus Jansen

Wethouder wonen, ruimtelijke ordening, sport, dierenwelzijn en vastgoed in de gemeente Utrecht

maandag 29 januari 2007, 22.35 uur – paulus
Categorie: Algemeen, Kamervragen, Utrecht

Europees Hof zet streep door koppelverkoop gebiedsontwikkeling

De afgelopen tien jaar is Publiek Private Samenwerking (PPS) een toverwoord geworden voor veel lagere overheden, die geld nodig hadden voor gebiedsontwikkeling. Je wil een nieuw stadion, maar het mag niets kosten? Laat dan de hele handel financieren door een projectontwikkelaar, die je als tegenprestatie toestemming geeft om er een winkelcentrum, kantoortoren of casino naast te bouwen. Dat alles uiteraard onderhands gegund. Maar het Europese hof lijkt hier nu een stokje voor te steken.

Het magazine Europa Decentraal berichtte deze week over het Aroux-arrest (zie: hier), dat grote consequenties lijkt te hebben voor de gunning van projecten die een mix zijn van publieke en private componenten.

Een voorbeeld dat mij nog goed bijstaat uit mijn Utrechtse tijd is de koppelverkoop die de gemeente Utrecht in het stationsgebied heeft toegepast. Daar heeft Corio (eigenaar van Hoog Catharijne) een sleutelpositie voor de ambitieuze ontwikkelingsplannen van de gemeente, die ze heeft uitgebuit om af te dwingen dat Corio het exclusieve eigendomsrecht verwerft op het toekomstige stadsdeel-winkelcentrum in Leidsche Rijn. Destijds heb ik al geprobeerd om de Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMA) deze constructie te laten toetsen, (zie: hier) maar die wilde pas onderzoek doen als daadwerkelijk zou blijken  was dat Corio misbruik maakt van een dominante positie in de grote winkelcentra in en rond de stad Utrecht. Zeg maar een variant op het spreekwoord: als het kalf verdronken is dempt men de put.

Ik heb inmiddels schriftelijke vragen over het Aroux-arrest gesteld aan ministerWinsemius.

Vragen van het lid Jansen (SP) aan de minister van VROM over de aanbestedingsplicht bij projectontwikkeling. 

1. Heeft u kennis genomen van het Aroux-arrest van het Europese Hof?[1] 

2. Wat betekent de uitspraak van het Europese Hof dat “… indien door gemeenten (of andere aanbestedende diensten) met marktpartijen afspraken worden gemaakt over gebiedsontwikkelingsprojecten, een aanbestedingsplicht kan gelden voor het gehele project, ongeacht welk deel van het project bestemd is voor publieke voorzieningen”[2] voor de Nederlandse praktijk, in het bijzonder voor PPS-constructies die zowel betrekking hebben op publieke als private ontwikkelingen? 

3. Is het in het licht van het Aroux-arrest nog houdbaar dat overheden private partijen exclusieve ontwikkelings- en eigendomsrechten toekennen voor commerciële ontwikkelingen, in ruil voor andere concessies, zoals bijvoorbeeld het geval is bij de ontwikkeling van het centrale winkelcentrum voor VINEX-wijk Leidsche Rijn in Utrecht, waar de bouw- en eigendomsrechten onderhands zijn toebedeeld aan een marktpartij die een sleutelpositie heeft in het Utrechtse stationsgebied? 


[1] C220-5, zie www.europadecentraal.nl, bericht d.d. 26 januari 2007.

[2] Bron voor samenvatting uitspraak: Europa Decentraal.

UPDATE d.d. 29apr2009

lees hier de antwoorden d.d. 20 februari 2007: 20070220-antw-0862-vh-aroux-arrest

lees hier de nadere antwoorden d.d. 16 december 2008: 20081216-antw-1353-vh-aroux-arrest

Reageren? »

Reageren?

RSS-feed voor reacties op dit bericht. TrackBack URI

Geef een reactie

www.sp.nl