Paulus Jansen

Weblog
Paulus Jansen

Wethouder wonen, ruimtelijke ordening, sport, dierenwelzijn en vastgoed in de gemeente Utrecht

maandag 15 januari 2007, 22.49 uur – paulus
Categorie: Kamervragen, Utrecht, energie & klimaat, wonen

Gevaarlijke CV installaties

TROS Radar besteedde vandaag aandacht aan de Utrechtse woningcorporatie Mitros, die haar huurders in de wijk Ondiep aan groot gevaar blootstelde door stokoude CV-ketels niet tijdig te vervangen. Bij metingen werden in woningen koolmonoxide-waarden tot 4000 PPM gemeten, terwijl boven 800 PPM de grens is voor een stookverbod.

De uitzending van Radar kan je alsnog online bekijken via hun internetsite, waarop ook meer achtergrondinformatie te vinden is.

Wat mij betreft moet er een APK komen voor oudere CV-ketels, waarbij jaarlijks de koolmonoxide en het ketelrendement gemeten wordt. De meeste ketels van 20 jaar oud zorgen voor een doorsnee huishouden voor zo’n 300 euro extra stookkosten per jaar ten opzichte van een moderne ketel. Ik schat dat alleen al bij woningen van corporaties nog 100.000 CV-ketels staan die ouder dan 15 jaar zijn. Maar ook veel eigen woningbezitters hebben nog een oude ketel zonder te beseffen welke risico’s ze lopen.

Merkwaardig is dat een ruime meerderheid van de Tweede Kamer in december 2004 juist uitsprak dat er géén APK voor gebouwen of gebouwdelen (bv. gasinstallaties) moet komen. Dat zou te bureaucratisch en duur zijn. Destijds waren alleen de SP en GroenLinks voor een APK. Maar na dit incident reken ik erop dat de animo is toegenomen.

Hieronder de schriftelijke vragen die ik hierover vanavond heb ingediend.

Vragen van het lid Jansen (SP) aan de ministers van EZ en VROM over gevaarlijke CV-installaties. 

1.Heeft u kennis genomen van de berichtgeving van TROS Radar d.d. 15 januari 2007 over gevaarlijke CV-installaties? 

2.Is het naar de mening van de minister van EZ acceptabel dat bij CV-installaties waarvoor een servicecontract is afgesloten met een gecertificeerd installatiebedrijf, ca. negen maanden na de laatste servicebeurt CO-waardes gemeten worden tot ver boven de stookverbodgrens van 800 PPM, zonder dat er sprake is van een calamiteit in de installatie dan wel een andere externe oorzaak? 

3.Wat biedt de certificering van een installatiebedrijf de klant in concreto aan extra zekerheid met betrekking tot het product onderhoudscontract CV/combiketel? Wordt bij dergelijke bedrijven bijvoorbeeld steekproefgewijs de kwaliteit van het geleverde werk gecontroleerd? 

4.Staat het aanbieders van servicecontracten vrij om al dan niet metingen van CO-gehalte en ketelrendement in het kader van de periodieke onderhoudsbeurt aan te bieden?Zo ja, bent u bereid om deze metingen omwille van de gezondheid en de portemonnee van de gebruiker/bewoner verplicht te stellen als onderdeel van servicecontracten? 

5.Doet de inspectie VROM enig onderzoek naar de wijze waarop corporaties periodiek onderhoud aan CV-installaties plegen? Is de minister van VROM op de hoogte dat een aantal corporaties de onderhoudsfrequentie –in het verleden jaarlijks- heeft verlaagd? 

6.Hoe kunnen huurders vervanging van verouderde ketels afdwingen? Kan deze procedure vereenvoudigd worden? 

7.Beschikt de minister van VROM over gegevens met betrekking tot het aantal eigen woningbezitters dat een servicecontract heeft afgesloten voor zijn CV-installatie?  

8.Is de minister van VROM bereid om steekproefgewijs een onderzoek te laten uitvoeren naar CO-emissies en ketelrendement bij gebouwen die ouder zijn dan 15 jaar, zodat kan worden vastgesteld of de in Utrecht gemeten waarden incidenteel zijn, dan wel op grote schaal voorkomen?

21 reacties »

 1. Wat goed dat je hier aandacht aan besteed Paulus Jansen! Ik zag dit onderwerp ook op RTV Utrecht en was geschokt op de manier waarop Mitros hiermee omgegaan is. Nu krijgt de buurt wel nieuwe CV ketels, maar daarmee stop je niet het landelijke probleem. Veel succes met deze actie en ik hoop dat deze CV-APK keuring er komt!

  Reactie door Nine Kooiman — januari 16, 2007 @ 8:30 am

 2. Paulus je zit er al aardig bovenop, voor jou geen leerproces in de 2e Kamer, maar er direct op reageren, volgens mij zijn veel onderhoudscontracten een wassen neus, er wordt geld uit de zakken van bewoners geklopt zonder enige garantie op deugdelijkheid van de werkzaamheden, we moeten ons afvragen of dit ook speelt in Nieuwegein.

  Reactie door Herman Mekenkamp — januari 16, 2007 @ 10:45 am

 3. Paulus, ook bij Com.Wonen in Rotterdam wordt geen CO2 meting gedaan bij de controle van de moederhaard en de open geisers. De moederhaarden zijn tamelijk oud. Ik weet ook niet wat het rendement is. Vermoed minder dan 80%, hoewel Com.Wonen en Mercurius (de specialist) zeggen dat het rendement hoger is dan 80%. Deze woningen zijn niet geïsoleerd, hebben geen spouwmuur en enkel glas van 3 mm dun. Ik denk inderdaad dat de controles landelijk moeten zijn! Met sanctiemogelijkheden tegen verhuurders en gecertificeerde onderhoudsbedrijven als die niet overgaan tot het plaatsen van betere apparatuur. En kunnen oude boilers misschien erbij gezet worden? Vreten stroom!

  Reactie door L.M. Lembeck — januari 16, 2007 @ 3:07 pm

 4. Het zijn niet alleen CV installaties!
  Ook (trap)liften die in huizen zijn geïnstalleerd worden niet meer geïnspecteerd.
  Deze trapliften zijn in woningen geinstalleerd vanwege een handicap van de bewoner.Ook wij hebben zo´n traplift. Al een half jaar geleden heeft het installatiebedrijf van deze traplift een brief geschreven aan de gemeente Enschede dat deze traplift technisch versleten is (vast gelopen lagers) De lift is 20 jaar oud. Al jaren wordt (uit bezuinigingen) geen periodiek onderhoud meer gepleegd. Het is nu nog wachten tot door metaalmoeheid er ergens in Nederland een ongeval plaatsvindt met zo´n installatie.

  Reactie door Bert — januari 16, 2007 @ 3:57 pm

 5. Wat prima en fijn dat u over dit onderwerp vragen stelt en wat een inhoudelijk perfecte en duidelijk normerende vragen. Er is een woud aan regelgeving en op keurmerk gelijkende namen, maar als het erop aankomt blijkt dat er weinig recht te behalen/verhalen is.

  De realiteit van huurwoningen is diep maar dan ook dieptriest. Zowel in De Bilt als in Zeist heb ik eenvrouwsakties gevoerd tegen de huurbazen na acceptatie van de woning.
  Met name over veiligheid, bewoonbaarheid, voorlichting en recht op huurgenot, zeker in relatie met de huurprijs. Ik heb niets aan een verwarmingsradiator in de douchecel waar ik niet bij kan omdat hij te hoog hangt. Een bijvulkraan voor de cv. zat buitenshuis boven het stopcontact voor de verwarming. Een cv-ketel was via een kroonsteentje tussen twee draadjes aan het stopcontact aangesloten, verweerd isolatiebandje eromheen en dat hangt dan boven de spoelbak van het aanrecht. Dit wilden ze vervangen door een te kort snoertje, ongelooflijk! Als de wind fout staat waait de rook regelrecht andermans woonruimte binnen. Zo kan ik nog wel even doorgaan over asbest en houtworm, doe ik niet. Dit soort tekortkomingen heb ik bij meerdere types oudere woningen gezien. En ik zou ik niet zijn, indien ik niet op hoge poten bv. het VNI zou bellen. Janken met de pet op dus, het is een Vereniging van Installateurs, dat is wat het is. Geen erkend keurmerk, geen garantie, slechts een brancheorganisatie.

  Wat betreft het VROM: dat kunnen we voorlopig wel vergeten, dat daar iets goed geregeld is. Dat heeft op Schiphol 11 doden gekost. Er zijn nog recentelijk cellencomplexen ontruimd omdat ze onveilig zijn. Toch worden volgens ditzelfde bouwconcept nieuwe eenheden gebouwd, zowel cellen als scholen. En wie controleert dat dan of er deze keer geen fouten bij de bouw gemaakt worden? En wat u en ik weten is hoe groot de macht van bouw- en wapenkapitaal is, en daar kunnen we de energiemaatschappijen wel aan toevoegen inmiddels.

  Komende tijd zal er stevig aan de invulling van ISO, ARBO e.d. in relatie met VGWM gewerkt moeten worden. Er is een groot, heel groot verschil tussen het versimpelen van procedures en het naar beneden schroeven of afschaffen van kwaliteitsgarantie. Het ogenschijnlijke resultaat is hetzelfde “makkelijker” maar de uitwerking op lange termijn is echt anders, dat komt nu dan ook hoe langer hoe meer aan het licht.

  Het huurrecht en het huurgenot kunnen dan een nieuwe milieu en mensvriendelijke invulling krijgen, meer waarborg en kwaliteit tegen een reëlere dus lagere prijs.

  Reactie door Paula St. — januari 16, 2007 @ 3:58 pm

 6. dit is een topje van een hele groteijsberg er gebeuren veel meer dingendie niet naar buiten mogen er moet meer controle komen bijvoorbeeld gasleidingen die op het betonliggen zonder een hulst dit gaat schuren dus na langetijd boem waterliedingen waar teveellegionelle zitten niets zeggen we gaan wel spoelen enz enz

  Reactie door dekker — januari 16, 2007 @ 4:22 pm

 7. Raar dat dit gebeurd. Jaarlijks wordt hier de keten gecheckt. Maar wij hebben een eigen woning een verplichte APK voor de ketel is niet zo gek. De prolemen zouden niet op de huurder afgeschoven moeten worden. Een ketel heeft onderhoud nodig dat is zeker, maar als er bij afkeuring geen gevolgen zijn is het een leeg iets.

  Reactie door Harry Sangers — januari 16, 2007 @ 8:30 pm

 8. De ketel wordt hier in Zeist jaarlijks onderhouden, branders gereinigd. Of er veel gemeten wordt vraag ik mij af. Aan schoorsteenonderhoud wordt niets gedaan.

  Bij deze huurhuizen wordt niet ingespeeld op zaken, pas als er iets echt stuk is, doet de Seyster Veste iets. Zo moest ik het oude pleisterwerk zelf maar afkappen, dan werd wel gestuct. Dan weet ik nog wat mijn rechten als huurder zijn en sta daar ook op.

  Bij de duurdere huurhuizen hierachter daarentegen hebben ze vorig jaar de muurtjes van de voortuintjes gevoegd. Daar sta ik dan toch van te kijken, dat daar wel geld voor is.

  Reactie door Paula St. — januari 16, 2007 @ 9:24 pm

 9. Het zou eens goed zijn als er eens naar de cooperaties word gekeken het worden groot investreerders van de huur die eiegenlijk bij de sociale huuders horen en ze bemoeien zich met de gemeenteraad en allerlei zaken die niks te maken hebben met het verhuren van woningen en als je dan kijkt de boiler wordt pas venieuwd als hij in de brand vliegt kachels worden veel te laat vervangen terwijl je recht hebt op een betere na 11 / 12 jaar en zo maar door ook worden er zaken in rekening gebracht die de huur als maar opdrijven huismeester die er niet zijn en als tie er wel is maakt hij schoon terwijlje dan weer voorschoonmaken ook een aparte rekening komt waarom dan? ect ect

  Reactie door g.kornaat — januari 16, 2007 @ 10:39 pm

 10. Beste Paulus Jansen,

  Als bouwkundige en SP-lid voel ik wel enige affiniteit met dit onderwerp. Het is goed dat dit aan de kaak wordt gesteld, mogelijk met enige daadkracht.

  Ik heb wel nog enige punten toe te voegen hieraan.

  Ten eerste: de uitvoerbaarheid. Zoals blijkt uit het onderzoek van Bos & Lommerplein, is er een gebrek aan goed opgeleid personeel bij dienst bouw & woning toezicht (BWT). Dus hoe zal dit probleem moeten worden aangepakt? Moet dit worden aangepakt door verzekeraars? Het laatste geldt gelijk dat de APK-keuring aan private partijen is gegund zoals bijvoorbeeld aannemers, architecten en adviesbureaus.

  Ten tweede: De bouwkundige staat van veel gebouwen laat ook te wensen over. Is het niet, na de mogelijkheid te hebben onderzocht naar zo’n APK-keuring, mogelijk om de APK-keuring voor de complete woning te laten gelden. Vanuit mijn stage, 2 jaar geleden, in de renovatie; ben ik soms twijfelachtige bouwkundige constructies tegengekomen!

  Zorg trouwens niet dat de huurders en starters de dupe worden van de APK-keurmerken.. zoals bij ongeveer iedere PVDA, CDA, VVD regering etc. moeten de huurders, starters en de gewone man de rekening betalen. Woningcorporaties, ontwikkelaars en makelaars mogen best wel eens verantwoordelijker worden Ze verdienen ten slotte ook veel geld!

  Reactie door Adriaan Jurriens — januari 16, 2007 @ 10:59 pm

 11. Hoi Paulus,
  Kijk hiervoor eens bij infomil.nl onder het Besluit Emissie Eisen Stookinstallaties B.
  Op zich klopt je verhaal, maar door deze al bestaande regelgeving uit te breiden voor de kleinere installaties, breng je vrij snel duidelijkheid.
  Groetjes, Urban.

  Reactie door Urban — januari 17, 2007 @ 8:25 pm

 12. http://www.arconell.nl/gevaarlijkecvketels/

  De stichting gasveiligheid en risicobeperking ( zie website)kan u helpen bij uw problemen.Zij geven juridisch advies en zijn zelf afkomstig uit het “vak”. Zelf heb ik in de koolmonoxide moeten wonen.Veel steun gehad van deze stichting en veel geleerd. Op mijn weblog veel interessante links en artikelen.Wilt u uw recht of uw (en van uw omgeving) halen dan belandt u in een wereld waarin verantwoordelijkheden genegeerd worden (gemeente), instanties die het werk niet aankunnen,en bedrijven die slecht werk afleveren. Ook de bekende! alles moet immers betaald worden .In Europees verband is in 1997 besloten dat alles aangepast moest worden, alleen Nederland deed hier niet aan mee.Achteloze kopers kopen gerust een huis met een verouderde installatie .Vernieuwen en onderhoud kost geld en dan moet je ook net een goed bedrijf treffen .Die zijn er ook maar helaas kun je dat niet van te voren toetsen . De kreet:”erkend”is niet gebaseerd op wetgeving en net zoiets als de kreet “keurslager”.Wat niet betekend dat zo`n bedrijf slecht werk zou leveren. Pak het zelf aan en kom in actie. dan komt u er achter hoe de vorken in de stelen zitten.Er gaat een wereld voor u open.

  Reactie door Richel — januari 18, 2007 @ 2:44 pm

 13. Ik ben wel tevreden over de kamervragen. Laten we vooral zo doorgaan!

  Reactie door Adriaan — januari 18, 2007 @ 8:27 pm

 14. In mijn huurwoning zit een CV-ketel uit 1987!
  De periodieke controle wordt om de 18 maanden uitgevoerd. Wat er gecontroleerd en gemeten wordt, weet ik niet. De controle duurt niet meer dan 20 minuten. Ik heb een erg hoge gasrekening en dat met de huidige gasprijzen. De woningstichting is van plan dit jaar de ketel te vervangen. Ik hoop dat dit deze winter nog gebeurt in verband met het warmstoken van mijn huis.

  Reactie door Willem — januari 19, 2007 @ 8:31 pm

 15. Dit verhaal sluit mooi aan het volgende onderwerp.

  Schrappen Vestigingswet mag niet leiden tot meer onveiligheid
  17-01-2007 • SP-Kamerlid Sharon Gesthuizen heeft de Minister van Economische Zaken vandaag om opheldering gevraagd over de voorgenomen intrekking van de Vestigingswet 1954. Wanneer deze wet wordt ingetrokken kan iedereen bijvoorbeeld zomaar elektricien worden, ook wanneer je nog nooit een stopcontact uit elkaar hebt gehaald.

  De oorzaak van deze situatie is dat jaren geleden allerlij ontwikkelingen zijn geweest als voorbeeld ,het keuren van waterinstallaties , gasinstallaties en elektra installaties , dat werd gedaan door de plaatselijke energie en waterleiding bedrijven door inspecteurs die alle installaties onder controle hadden en er bij problemen de eigenaar werd gesommeerd de klachten op te lossen en bij het niet nakomen hiervan werden harde maatregelen genomen zoals afsluiten van installatie of het laten herstellen door derde waardoor de bewoner niet werd getroffen en de eigenaar`werd aangemaand om de rekening te betalen, sinds het vervallen van deze controles is het 1 grote rotzooi geworden en hebben de huisjes melkers waaronder ook enkele woningbouw verenigingen vrij spel en word er maar`wat afgeknoeit want ik als installateur erkend water , gas, cv en loodgieters bedrijf maak helaas te veel van die gevaarlijke situties mee waar ik helaas nergens me tercht kan.

  En wat betreft een APK voor Cv installaties is dat een mooi projekt om veel werklozen mannen , jongens en meisjes zoals vrouwen aan een baan te helpen incl. een opleiding voor deze werkzaamheden.

  In de installatie branche is een groot gebrek aan goed opgeleide personen die dit werk kunnen doen.

  J.Weijers
  Installateur met 42 jaar ervaring dus ik weet waar ik het over heb.

  Reactie door j.weijers — januari 20, 2007 @ 9:12 pm

 16. Hallo Paulus,

  Ik ben zelf installateur, en ik heb me laten bijscholen voor het verrichten van veiligheidskeuringen van woningen. Daarom heeft dit onderwerp al een tijd lang mijn belangstelling en ik ben blij dat het opnieuw op de agenda komt in de politiek.
  Zoals je zelf al aangaf heeft de tweede kamer enkele jaren geleden de APK voor woningen weggestemt. De installateurs zouden om werk verlegen zitten en op deze manier een mooie markt creeeren, en het volk op kosten jagen.
  In de installatiebranche is hard gewerkt aan een veiligheidskeuring die universeel wordt uitgevoerd. Deze is uitgebreid omschreven in NTA 8025, en bijbehorende praktijkgids. Inmiddels zijn er al een aantal installateurs opgeleid tot keurmeester voor het vrijwillig keuren van woningen, en er zijn zeker wel een aantal woningcorporaties die deze keuring laten uitvoeren, en handelen naar aanleiding van de bevindingen van de keurmeester. Zie ook; (http://www2.nen.nl/nen/servlet/dispatcher.Dispatcher?id=232189), en hier kan je ook nog verder doorklkken.
  Zolang deze keuring geen wettelijke status krijgt, (zoals bij auto,s), zullen lang niet alle woningen gekeurd worden.
  De keuring volgens NTA 8025 beperkt zich niet tot alleen de cv-ketel, maar omvat gastechnische, elektrische, ventilatie, warm, en koudwater, en voorzieningen en installaties.
  In de praktijk worden gevaarlijke situaties aangetroffen die veroorzaakt worden door ouderdom, ondeskundig doehetzelven, of oneigelijk gebruik van de voorzieningen.
  Zoals gezegd is de keuring vrijwillig, en zelfs als ik bij een keuring een levensgevaarlijke situatie aantref, heb ik als installateur geen enkele bevoegdheid om dwingend te handelen. (bijvoorbeeld een deel van de installatie buiten gebruik stellen)
  Succes met je actie in de kamer!
  groeten, Ton Merkx

  Reactie door Ton Merkx — januari 23, 2007 @ 11:13 pm

 17. Ik lees alle informatie hierboven en vraag me het volgende af.
  Ik zou graag een toelichting geven op http://www.scios.nl en zoek steun om dit overeind te houden (zie Staatsblad mei 2006). Als er nog milieu-interesse is in Nederland.

  Met vr. groet,
  Cees Somers

  Reactie door cees somers — mei 1, 2007 @ 8:04 am

 18. Ik kan me voorstellen dat huurders beschermd moeten worden tegen zuinige huisbazen en dat daar de keuring verplicht wordt.
  Maar verder hoeft de betutteling niet te gaan. Huiseigenaren-bewoners moeten zelf maar weten welk risico ze willen lopen, of ze zelf hun apparatuur onderhouden of zoiets.
  Waar houdt de bevoogding op? Moet ik straks ook mijn huishoudtrapje, de grasmachine en de fiets laten keuren?

  Reactie door Bart — januari 4, 2008 @ 3:43 pm

 19. Zeker fijn dat u hier aandacht aan besteed! Heb van de winter ook last gehad met m’n cv ketel, ding was nog maar amper 5 jaar oud! Heel vervelend. Heb gelukkig nu een goede aan kunnen schaffen na het lezen van het volgende artikel: http://www.cvketel-weetjes.nl/artikelen/vergelijken/beste-cv-ketel-2010.html. Misschien dat iemand anders er ook nog iets aan heeft! Veel succes met de kou..

  Reactie door Margo — januari 31, 2011 @ 11:24 am

 20. Goed en interessant artikel. Zoiets nieuws kopen blijft lastig en een keuze voor 12-15 jaar. Voor zeer veel informatie kun je zeker hier kijken http://www.hoe-koop-ik.nl/cv-ketel/vergelijken
  Zeer behulpzaam!

  Reactie door Franzien — november 8, 2011 @ 2:10 pm

 21. De CV ketel die door firma Breman is geïnstalleerd bleek ondeskundig te zijn geïnstalleerd. Koolmonoxideprobleem dus en de kap was na enige maanden al volledig gesmolten. Zo kwamen we er achter namelijk. Firma Breman heeft het wel hersteld, maar vertelde dat er onder cv monteurs, ook bij hun eigen bedrijf, veel dakdekkers in dienst zijn die eigenlijk niet gecertificeerd zijn en op die wat manier extra inkomsten derven. Blijkbaar accepteert de firma Breman dat hun personeel ondeskundig is ondanks dat ze verder op de websites voor doen komen dat alles gekwalificeerd is..
  Zorgwekkend dus dat het wettelijk gezien mag dat er prutsers rondlopen bij dergelijke bedrijven.

  Reactie door Mirjam Hondius — december 22, 2015 @ 1:53 pm

RSS-feed voor reacties op dit bericht.

Geef een reactie

www.sp.nl