Paulus Jansen

Weblog
Paulus Jansen

Wethouder wonen, ruimtelijke ordening, sport, dierenwelzijn en vastgoed in de gemeente Utrecht

woensdag 1 maart 2000, 0.00 uur – paulus
Categorie: dossiers, energie & klimaat

Dossier windenergie

Wind-op-land is op dit moment in Nederland na biomassa -waarvan de duurzaamheidsclaim discutabel is- de meest rendabele vorm van hernieuwbare energie. Naar verwachting zal wind op land vóór 2020 zonder (SDE-)subsidie rendabel zijn. Voor wind op zee wordt het breakeven point naar verwachting vijf tot tien jaar later bereikt.

Windmolen

Over de kosten van elektriciteit die is opgewekt met windturbines doen veel indianenverhalen de ronde. Een vergelijkende studie van ECN/PBL uit september 2008 Kosten van elektriciteitsopwekking geeft voor wind op land een bandbreedte voor de kostprijs van 6,3-9,7 eurocent/kWh en voor wind op zee van 7,5-13,5 eurocent/kWh. Ter vergelijking: een aardgas-STEG-eenheid had op dat moment een kostprijs tussen 4,5-9,7 eurocent, een poederkoolcentrale 5,1-10,1 eurocent en een kerncentrale 3,9-8,1 eurocent.

De Engelse hoogleraar David Mackay publiceerde in 2009 een studie Sustainable Energy – without the hot air naar de opties om de Engelse energievoorziening voor 100% te baseren op vernieuwbare bronnen, op basis van technieken die nu al beschikbaar zijn. Zijn energiemix bestond voor 11% uit wind op land, 8% near shore wind en 18% far shore wind.

Wereldwijd is de nieuwbouw van elektriciteitsproductie op basis van zonne-energie (PV, CSP e.d.) sinds 2013 groter dan die van windparken. In Nederland schijnt de zon minder en waait de wind harder dan het mondiaal gemiddelde, dus zal wind hier nog wel wat langer de meest concurrerende techniek blijven.

De SP is voorstander van een snelle groei van het windvermogen op zee. Over grootschalige wind op land zijn we kritischer, al denken wij dat 6.000MW op land realistisch is, bij een goede ruimtelijke inpassing. Veel meer wordt lastig. Nederland is dichtbevolkt en het is lastig om locaties te vinden die geen overlast veroorzaken voor omwonenden.

Ook horizonvervuiling is een aspect om rekening mee te houden. Wij zijn voorstander van een sterkere ruimtelijke regie van de overheid bij het bepalen van de locaties voor grootschalige wind op land. Het afgelopen decennium werd de ontwikkeling in hoge mate aan “de markt” overgelaten. Bij geschikte locaties denken wij in de eerste plaats aan grootschalige industrieterreinen, zoals de Maasvlakte, en aan lijnopstellingen langs hoofdinfrastructuur, zoals snelwegen en kanalen.

De rechtsbescherming voor omwonenden tegen overlast van windmolens moet wat ons betreft worden verbeterd. Ook zullen de lasten en lusten van wind op land eerlijker verdeeld moeten worden. Directe omwonenden in het buitengebied moeten 100% planschadevergoeding krijgen, zonder eigen risico, alsmede een jaarlijkse compensatie (“gratis stroom”) voor het ongemak. Bewoners, al dan niet in coöperatief verband, moeten standaard participatiemogelijkheden geboden worden. Alleen op die manier kan de scepsis tegen nieuwe projecten worden weggenomen. En op termijn zal de grote groei van wind op zee moeten komen.

Zie ook: dossier zonne-energie
Zie ook: dossier warmte

CHRONOLOGISCH OVERZICHT ARTIKELEN (meest actueel: bovenaan)

11 oktober2013
Vereniging Omwonenden Windparken wil eerlijker verdeling van lusten en lasten

19 maart 2013
Waar blijft realiteitstoets provinciale wind-op-land plannen?

15 maart 2013
De waker, de slaper en de dromer

3 februari 2013
Wynpark Beabuorren

13 november 2012
KIVI NIRIA battle windenergie

2 november 2012
Verhagen: Le Pair en Tol zitten er naast bij bashen wind

5 februari 2012
Back-up of Back-out

6 januari 2012
Minister Financiën vangt per 3MW windturbine netto zes ton per jaar

4 december 2011
Megawindparken in Drentse/Groningse veenkoloniën: mag het een onsje minder zijn?

16 december 2010
externe veiligheid windmolens verbeterd

15 december 2010
Einde aan de anarchie?

17 september 2010
PVV selectief bezorgd over herrie

10 december 2009
Laat algemene rekenkamer megasubsidie voor megawindpark toetsen

26 augustus 2009
Cramer: 9% ernstig gehinderden geen probleem

20 juli 2009
Utrechtse coalitie op de bres voor geluid- en veiligheidseisen windmolens

26 juni 2009
Klap van de molenwiek

27 mei 2009
Ongeval windmolen snel onderzoeken

27 maart 2009
Emmapolder: procedureel foutje …

1 maart 2009
Windmolens Emmapolder: illegaal

29 november 2008
Kleine windmolen rendabeler dan internetrekening Postbank

18 november 2008
Kamer laat omwonenden windparken in de herrie zitten

6 augustus 2008
Onderzoek kleine windmolens

1 juli 2008
Wind op zee: too little, too late

18 juni 2008
Cramer: geluidberekening hoge windmolens deugt niet

26 mei 2008
Gezondheidsschade door windmolens is niet af te kopen

26 februari 2008
Hoge windmolens vangen veel wind

2 reacties »

  1. [...] ENERGIE/KLIMAAT CCS/CO2-afvang en -opslag kernenergie klimaatconferentie Bali klimaatconferentie Kopenhagen privatisering energiebedrijven slimme meter windenergie [...]

    Pingback door Weblog Paulus Jansen » Dossiers: overzicht — december 14, 2009 @ 1:49 pm

  2. 30 november 2008 diende u een motie in met verzoek tot wettelijke regeling laagfrequentgeluid. Hoe staat het daarmee, er is inmiddels een nieuwe regering. Het gaat niet alleen om inPassing windturbines maar ook om overlast door koelinstallaties (compfressoren etc.) geplaatst in supermarkten temidden van woonwijken. Graag uw bericht terug, met groet

    Reactie door r.opperman — maart 10, 2013 @ 6:50 pm

RSS-feed voor reacties op dit bericht. TrackBack URI

Geef een reactie

www.sp.nl