Paulus Jansen

Weblog
Paulus Jansen

Wethouder wonen, ruimtelijke ordening, sport, dierenwelzijn en vastgoed in de gemeente Utrecht

woensdag 1 maart 2000, 10.11 uur – paulus
Categorie: dossiers, energie & klimaat

dossier warmte

Het gemiddelde elektriciteitsverbruik in Nederland ligt in de orde van 20 Gigawatt: 20.000.000.000 Watt. De elektriciteitscentrales die al deze stroom produceren zetten gemiddeld maar de helft van de opgewekte warmte in elektriciteit om. De andere helft verdwijnt als koelwater de rivier of de zee in, of wordt geloosd via koeltorens. Voor de Nederlandse industrie geldt hetzelfde: de benutting van de gebruikte warmte bij productieprocessen ligt vaak ver onder de 50%.


met de warmte die nu in de Europoort/Botlek de plomp en de lucht in gaat kan je alle Nederlandse woningen en andere gebouwen verwarmen

Als je de energievoorziening wil verduurzamen is een van de belangrijkste strategieën het verhogen van de benuttingsgraad van de totale energieketen. Dat kan door het primaire proces efficiënter te maken, maar ook door restwarmte uit de elektriciteitsproductie, de industrie en de afvalverbranders te benutten voor laagtemperatuur toepassingen: gebouwverwarming, kassen, in de toekomst wellicht ook algenkweek.

De SP is groot voorstander van het versnellen van deze ontwikkeling. De belangrijkste instrumenten om dat te bereiken zijn normering en financiële prikkels. Een voorbeeld van normering is het stellen eisen aan de benutting van restwarmte in de omgevingsvergunning van een bedrijf. Voorbeelden van financiële prikkels zijn een (goed werkend…) emissiehandelssysteem voor broeikasgassen of directe heffingen op de lozing van warmte.

Een andere manier om fossiele brandstoffen te besparen is de inzet van duurzame warmte uit geothermie, zonneboilers en passieve zonne-energie voor de verwarming van gebouwen. Ook daarover kan je alles lezen in het Dossier Warmte.

Meer lezen over dit onderwerp?
Warmtenetwerk
Platform Geothermie

CHRONOLOGISCH OVERZICHT ARTIKELEN
(meest recent: bovenaan)

20 februari 2014
verzameldebat energie

16 februari 2014
Slimme inzet warmtepompen optimaliseert inzet duurzame stroom

28 januari 2014
Kamp: stop tariefsverhogingen stadsverwarming

21 januari 2014
Reddingsplan Aldel goed voor industrie, werkgelegenheid en milieu

26 november 2013
lage temperatuur warmtapwater: potentieel voor twee miljard kuub gasbesparing

11 november 2013
warmteterugwinner douchewater geperfectioneerd

8 november 2013
Schultz: koper- en zilverionisatie voor legionellabestrijding alleen in probleemsituaties

3 juni 2013
Inbreng wijziging elektriciteitswet, gaswet, warmtewet

31 januari 2013
Behandeling Warmtewet na tien jaar afgerond

16 juli 2012
Reststromen suikerfabriek nuttige grondstof voor agrofoodsector

15 juli 2012
Oosterdok zelfvoorzienend energie-eiland

9 april 2012
werkbezoek Twence en AkzoNobel

25 januari 2012
Warmtenetwerken en Warmtewet

20 januari 2012
slimme zonweringen kunnen energieverbruik gebouwen tot 25% verminderen

29 juli 2011
Stad van de zon

31 januari 2011
Energiek platteland

4 december 2010
Citaat van de dag

26 oktober 2010
Tweede kerncentrale Borssele: dom, dom, dom!

11 oktober 2010
compacte warmteopslag verhoogd rentabiliteit zonnecollectoren

4 oktober 2010
Keramische industrie: kan het (nog) duurzamer?

2 oktober 2010
Stadsverwarming Purmerend heeft het lek boven water

2 augustus 2010
werkbezoek NUON/Eemshaven

1 augustus 2010
werkbezoek Chemiepark Delfzijl

12 juli 2010
“gratis” energie uit de grond

1 juli 2010
Warmtewet: nog steeds dood papier

25 mei 2010
Kolentax

3 april 2010
De Zink

6 februari 2009
stadsverwarmingscentrale publiek bezit

26 juni 2008
Warmtewet nadert finish

9 juni 2007
BAM promoot passiefhuis

9 mei 2007
Glastuinbouw transformeert van energieverspiller naar energieleverancier

8 mei 2007
Stadsver(w)arming

25 april 2007
Rekenkamer zeer kritisch over kosten stadsverwarming

24 april 2007
Toptechnologie voor de autoindustrie

Reageren? »

Reageren?

RSS-feed voor reacties op dit bericht. TrackBack URI

Geef een reactie

www.sp.nl