Paulus Jansen

Weblog
Paulus Jansen

Wethouder wonen, ruimtelijke ordening, sport, dierenwelzijn en vastgoed in de gemeente Utrecht

woensdag 1 maart 2000, 12.03 uur – paulus
Categorie: dossiers, milieu

Dossier geluid(overlast)

Geluidoverlast is een van de grootste milieu- en leefbaarheidsproblemen, volgens de Nederlandse Stichting Geluidhinder zal het binnen tien jaar zelfs leefbaarheidsprobleem nr.1 zijn. De belangrijkste reden daarvoor is de groei van het verkeer, waardoor over grote delen van Nederland een “geluidsdeken” ligt, met pieken in de nabijheid van drukke snelwegen en spoorlijnen. Een tweede reden is de hoge bevolkings- en bebouwingsdichtheid, waardoor relatief veel mensen in de nabijheid van zware geluidbronnen wonen. Ook woongeluid zal in wijken met een hoge bebouwingsdichtheid eerder een probleem vormen dan in meer extensief bebouwde gebieden.

De SP heeft in de loop van de jaren heel wat lokale acties tegen geluidsoverlast opgezet of ondersteund. Over de herrie van Schiphol en de militaire vliegvelden, inclusief de Duitse basis Geilenkirchen vlak over de grens bij Heerlen. Over de herrie van wegen, zoals in mijn eigen wijk Lunetten in Utrecht. Of van spoorlijnen, zoals de IJssellijn die “gepromoveerd” dreigt te worden tot verlengstuk van de Betuweroute. Ook zetten we ons in voor betere geluidisolatie van woningen en stillere voertuigen (bronbeleid).

Interessante sites met betrekking tot geluid(overlast) zijn:
Balans voor de Leefomgeving (PLB)
Nederlandse Stichting Geluidhinder
Geluidsnet
webtijdschrift Geluidnieuws

ARTIKELEN IN CHRONOLOGISCHE VOLGORDE (meest recent: bovenaan)

17 juli 2013
Belang leefomgeving nog steeds onderfgeschikt aan wensen verkeerslobby

4 juli 2013
Overlast politiehelicopters kan wel wat minder

27 mei 2013
Omwonenden Schiphol: wel de lasten, niet de lusten.

25 april 2013
geluidmetingen HSL gepubliceerd

11 februari 2013
Mansveld bezig met trillingshinder langs het spoor

26 januari 2013
Mansveld wil bronbeleid spoormaterieel aanscherpen. Maar hoe?

14 december 2012
Borne: nodeloze herrie goederentreinen in kaart gebracht

13 november 2012
Mansveld: we komen toezegging geluidoverlast HSL-Zuid na

22 oktober 2012
HSL-Zuid + A16 doorbreken de geluidsbarriere

4 oktober 2012
Wet beperkingengebied buitenlandse luchthaven

7 september 2012
“SP overstemt andere politieke partijen”

4 juni 2012
Rust roest niet (opinieartikel Geluidnieuws)

30 maart 2012
ROC-ers scoren met E-scooter

23 maart 2012
Motie steekt stokje voor gegoochel met geluidsnormen AWACS

6 maart 2012
Mooi: geluideisen worden onderdeel APK-keuring auto’s

29 februari 2012
debat leefomgeving

9 februari 2012
Hillen vertelt sprookjes, maar alleen VVD en CDA geloven ze nog

28 januari 2012
Waar is de Swung?

25 januari 2012
35%? jAZEKER: 35%!

20 december 2011
moties geluidhinder rijkswegen/spoorlijnen Swung-I

1 november 2011
stemmingen Bouwbesluit: megasucces SP

20 juni 2011
Jansen versus De Boer: geluidsoverlast

27 juni 2011
Debat Swung-I (geluidhinder auto- en spoorwegen)

29 juni 2010
Succes: er komt een wettelijke norm voor trillingshinder spoor

16 januari 2010
Dekselse demonstraties groot succes

12 januari 2010
Bewoners Lunetten woest over extra stank en herrie

20 juli 2009
Utrechtse coalitie op de bres voor geluid- en veiligheidseisen windmolens

13 juni 2008
Cramer: geluidberekening hoge windmolens deugt niet

3 reacties »

 1. En dan hebben wij het nog niet gehad over geluiden die niet altijd door iedereen te horen zijn. Zoals diepe bromgeluiden die liggen tussen 20 en 32 hz. Waarschijnlijk komen deze geluiden van zeer grote ventilatoren met grote uitlaat pijpen, het ergste is als er meerdere naast elkaar staan dan krijg je een orgel zonder een waarneembaar hoorbaar geluid. Mensen die voor deze diepe bromgeluiden gevoelig zijn worden hiervan horendol.

  Reactie door Brom geluid — december 27, 2011 @ 12:32 pm

 2. Beste Paulus,

  Als je vraagt wat je in de TK aan geluidsoverlast kunt doen, wil ik je graag wijzen op de Omgevingswet in wording. Op zich is het vind ik geen slecht idee om een wet te formuleren met als doel (onder meer) om te komen tot snellere, meer integrale besluiten. Maar het doel moet niet alleen versnelling van besluitvorming zijn, maar vooral een kwaliteitsimpuls.
  In Hoofdstuk 2 komen normen te staan die een goede kwaliteit van de leefomgeving moeten vastleggen, waaronder geluidsnormen. In andere hoofdstukken echter worden (onder andere) diverse instrumenten geïntroduceerd, waardoor bestuurders flexibel met die normen kunnen omgaan.
  De SP doet er goed aan heel alert te zijn op de inhoud van deze wet, eind van het jaar, en vooral ook de daaraan te verbinden amvb’s!
  A.s maandag zullen wij beiden de Masterclass.in Nieuwkoop bijwonen. Misschien kunnen we het hier dan even over hebben.

  Jacqueline Mineur

  Reactie door Jacqueline Mineur — oktober 18, 2012 @ 10:54 am

 3. U vergeet de overlast van de overkill aan house of andere festivals in Utrecht.
  En ja, een overheid die 130 km/h. toelaat op de A2 terwijl geen normaal mens klaagde over 100 werkt ook niet mee.

  Reactie door Steven Brand — juli 17, 2013 @ 1:08 pm

RSS-feed voor reacties op dit bericht. TrackBack URI

Geef een reactie

www.sp.nl