Paulus Jansen

Weblog
Paulus Jansen

Wethouder wonen, ruimtelijke ordening, sport, dierenwelzijn en vastgoed in de gemeente Utrecht

dinsdag 18 januari 2000, 16.12 uur – paulus
Categorie: Ideeënbus, water

Ideeënbus Water

LogoWaterdruppelKom hier met je suggesties voor zaken die ik in de Kamer aan de orde kan stellen over de drinkwaterbedrijven, de bescherming tegen hoog water, de waterschappen, het rioolbeheer van de gemeenten en de verbetering van de waterkwaliteit.

8 reacties »

 1. Ouderen en samen wonen. Laat deze mensen samen wonen met behoud van uitkering, dan komen er huizen vrij en hoeft er ook minder zorgtoeslag en huursubsudie te worden uitgekeerd,ook zijn er minder controle ambtenaren nodig , dit geld tevens voor alle uitkeringen

  Reactie door H.J.Hardon — juli 27, 2007 @ 11:07 am

 2. Hoewel ik niet begrijp wat deze suggestie met water te maken heeft -dat zal wel een vergissing zijn- heeft Hardon wel een punt. Nu worden ouderen in veel gevallen gestraft als ze gaan samenwonen, ook als daarmee maatschappelijk kosten bespaard worden. Dat is niet logisch.

  Reactie door paulus — augustus 2, 2007 @ 6:20 pm

 3. men moet eens ophouden met het feit dat we droge voeten willen houden in nederland. door dit slechte water beleid, is nederland aan het zinken. dusdanig dat er nu al 115.000 mensen met funderingsproblemen zijn. en wordt zelfs getallen genoemd, door de sp zelf, dat het 4 miljoen mensen worden.

  dat kost miljarden. nu wordt dat op de huiseigenaren afgewenteld. reparatie kost zo’n 100.000,00 euro per huis. dus reken maar uit.

  en als je het niet kan betalen dan ga je de schuldsanering in, dat kost nog meer.

  Reactie door henk — december 10, 2007 @ 2:22 pm

 4. Ik ben voorstander van een uitgebreide kustverbreding van 3 km zoals voorgesteld door baggeraar Van Oord en ingenieursburo Royal Haskoning. Met dit plan zijn we prima beschermd tegen de zeespiegelstijging en verkrijgen we veel extra ruimte juist op plekken waar het ruimtegebrek groot is voor woningen en bollenteelt; ook wordt de verzilting van de bodem een halt toegeroepen. Dit project kan kostenneutraal zijn als een gedeelte voor woningen en kantoren wordt ingericht. Verder vind ik dat er opnieuw een discussie moet komen over de aanleg van de markerwaard. Het tekort aan goede landbouwgrond wordt wereldwijd steeds groter, in Nederland moeten boeren wijken voor de natuurontwikkeling en woningbouw, en er moeten in de randstad de komende decennia 500.000 huizen gebouwd worden (met name de regio’s Amsterdam en Utrecht kampen met een groot ruimtegebrek). Een markerwaard (die goedkoop is aan te leggen) zou niet alleen voor deze zaken nuttig zijn, maar ook voor natuurontwikkeling en recreatieruimte. Graag zou ik zien dat deze projecten in de aandacht komen van de kamer.

  Reactie door Wilco Scholman — februari 3, 2009 @ 7:20 pm

 5. @4 Wilco, voor de kustverdediging is een extra strook zand van ca. 100 meter breed voldoende. Zie http://paulusjansen.sp.nl/weblog/2009/04/12/op-bezoek-in-noord-holland-zwakke-schakels/.
  Meer kan natuurlijk ook, als dat economisch rendabel is en ecologisch verantwoord. Als ik de kostprijs van kust verbreding zie lijkt me gebruik voor bollenteelt uitgesloten. En gebruik voor woningbouw lijkt me op de meeste plekken ook niet zo voor de hand te liggen, omdat je dan de bewoners van de nieuwe veiligheidszone opzadelt met een risico.

  Reactie door paulus — april 12, 2009 @ 7:25 pm

 6. Dank voor de reactie, die ik nu pas ontdek (er is geen mailalert actief kennelijk). Een zeewaartse uitbreiding van 100 meter is voor de korte termijn misschien voldoende, als alleen het aspect van kustbescherming in acht wordt genomen, voor de langere termijn is dit zeker niet voldoende; bovendien getuigt het van weinig ambitie en houdt het geen rekening met de toekomstige ontwikkelingen van de randstad. Het ruimtegebrek en economisch belang van de randstad wordt alleen maar groter in de toekomst; de behoefte aan ruimte voor natuur en recreatie neemt daarmee evenredig toe. De deltacommissie noemde al een kustverbreding van maximaal 1 kilometer als optie voor de toekomst. Het rijk is al bezig met een onderzoek naar de voor- en nadelen van zo’n uitbreiding van de kust begreep ik. Graag zou ik zien dat een nog forsere kustuitbreiding zoals het plan van Van Oord en Haskoning voorstelde wordt meegenomen in de afwegingen, zoals de ecologische gevolgen en de effecten op de zeestromingen voor de kust en hiermee samenhangende onderhoudswerkzaamheden om zo’n nieuwe kustlijn in stand te houden. Wanneer bij zo’n kustverbreding op beperkte schaal ruimteontwikkeling gerealiseerd wordt die aansluit bij al bestaande wijken en uiteindelijk nog meer dan een kilometer van het toekomstige strand verwijderd is om het plan economisch rendabel te maken, zie ik niet direct een nieuw veiligheidsrisico ontstaan; op veel plekken langs de kust is momenteel al veel dichter tegen de zee aangebouwd. Je herstelt ook de kustlijn die we eeuwen terug hadden en zorgt voor een betere aansluiting van de kustlijn op de nieuwe maasvlakte.
  Ook zie ik graag dat de toekomst van het markermeer weer onder de aandacht komt. Een gedeeltelijke inrichting voor natuurontwikkeling, recreatie en wellicht landbouw zou het gebied ten goede komen, naast de buitendijkse woningbouwplannen bij Lelystad en vooral Almere die wellicht nog wat uitgebreid moeten worden om aan de behoefte aan woningen te kunnen voorzien.

  Reactie door Wilco Scholman — september 1, 2009 @ 11:21 pm

 7. De Deltacommissie stelt 4 scenario’s voor rond Rotterdam en de Drechtsteden. De huidige situatie is dat R een vrije toegang tot zee heeft via de NWW en om de zoutindringing te voorkomen gaat alle rivierwater ook via de NWW naar buiten. De Maaslandkering beschermt tegen een hoge zee. Problemen 1) de faalkans 1:100, 2) vaker dicht en toegang R geblokkeeerd en 3) wat bij hoog rivierwater.

  Een voorstel is sluizen in de NWW en hoger op een beweegbare dam om het rivierwater via het HV af te voeren.

  Het sluizen voorstel wordt iets te makkelijk afgedaan heb ik het gevoel. Het heeft veel meer potentie dan simpel dicht.

  De 2 sluizen kunnen normaal open staan. Ze kunnen een beweegbare drempel hebben om zoutindringing te verminderen. Bij weinig water kan er 1 dicht. En de afvoer via HV geeft ook natuurmogelijkheden.

  Reactie door Pieter — januari 22, 2013 @ 12:06 pm

 8. Een idee om zeespiegelstijging wereldwijd tegen te gaan en/of een zeespiegeldaling te bewerkstelligen moet mundiaal aangepakt worden.
  Allereerst wereldwijd het in kaart brengen van gebieden die onder de zeespiegel liggen en vervolgens de boel vol laten lopen.

  P.S. In Nederland kunnen we inpolderen en sinds kort ook ontpolderen.( lees Hedwigepolder).

  Reactie door Hans Gilde — januari 28, 2013 @ 10:51 pm

RSS-feed voor reacties op dit bericht.

Geef een reactie

www.sp.nl