Paulus Jansen

Weblog
Paulus Jansen

Wethouder wonen, ruimtelijke ordening, sport, dierenwelzijn en vastgoed in de gemeente Utrecht

zaterdag 1 januari 2000, 16.03 uur – paulus
Categorie: Ideeënbus, energie & klimaat

Ideeënbus Energie/klimaat

LogoKaarsDeugt er iets niet aan het beleid? Moet er iets veranderen aan de wet? Kom hier voor de draad met je idee over: consumentenbescherming tegen de energiebedrijven, energiebesparing, duurzame energie of klimaatbeleid.

25 reacties »

 1. Volgens mij moet er veel meer aandacht komen voor geothermische energie, energie uit de warmte van de kern van de aarde. De initiële investeringen zijn weliswaar hoog, de exploitatiekosten zijn laag. De energie zelf is in onuitputtelijke hoeveelheden aanwezig, nog voor miljoenen jaren. Het is overal op aarde aanwezig, evenveel in het armste land van Afrika als in het rijke Westen. Er is geen milieuprobleem, geen afval probleem, geen CO2 probleem. Het is een volkomen veilige energiebron. Ook het boren van gaten in de aardbodem is op zichzelf niet milieubelastend, al moet je niet “per ongeluk” midden in een groot gas- of olieveld boren. Het nadeel is natuurlijk wel dat het niet geschikt is voor mobiel gebruik, zolang er geen energiedrager gevonden is met een energiedichtheid die in de buurt komt van ongeveer 30 MegaJoule per liter. Ook heeft het gigantische verschuivingen in prijsvorming tot gevolg, niet in de laatste plaats fiscale gevolgen, zonder flankerend beleid. In Nederland is het al tropisch warm in oude mijnschachten in Limburg. Een warmtewisselaar, al dan niet gekoppeld aan een turbine/generator combinatie, zou hier minstens de moeite van een eerste haalbaarheidsstudie waard kunnen zijn.

  Tenslotte nog een aardige link.

  http://www.energiebureaulimburg.nl/aardw.htm

  Bert Neut,
  Enschede

  Reactie door Bert Neut — augustus 2, 2007 @ 1:32 pm

 2. Een alternatieve manier om tijdsversneld PV- zonnepanelen op de Nederlandse daken te krijgen.
  Waarschuwing niet iedereen zal de gebruikte technieken kunnen waarderen. Mischien dat er zachtere wegen zijn. Dat kolencentrales het zwaar gaan krijgen lijkt mij vast te staan.

  http://www.higherlevel.nl/forum/index.php?board=24;action=display;threadid=16444

  Reactie door Victor Luijtjes — september 2, 2007 @ 6:49 pm

 3. Gepolijster en overkoepelend.

  http://CSPxPV.spaces.live.com

  Doel iedereen het zelfde basisplaatje. En een grote groep energie-enthousiasten kent hem.

  De foto’s in space:

  Opstart met CSP gecreeerd CSP. Spiegeltjes met spiegeltjes zegmaar. Via 1, 2, 4, 8, 16 enz. Dan ombouwen en smelters voor HVDC grid gebruiken. Tot zover geen CO2

  PV fabrieken? Kunnen wel gelijk aangesloten worden op CSP. Nagenoeg geen CO2

  Electrisch rijden! 2020 500.000 Hybrides die met accu op net geschakeld staan en pieken afvangen. Actieradius van zo’n 100km.

  Groot energieeiland? waar de zonneenergie/wind energie opgeslagen wordt in donkere windstille perioden.

  Weg centrales. Sahara zorgt voor de basislast. Zonnepanelen en windmolens voor de rest. pieken en dalen vangt hoofdzakelijk het wagenpark op.

  De autoindustrie is zich wild geschrokken nu de lijn naar electrisch is uitgezet en willen allemaal hybrides ontwikkelen. Laat de CSPxPV golf doorgaan.

  Reactie door Victor Luijtjes — oktober 21, 2007 @ 9:05 pm

 4. Commentaar op Victor Luijtjes,

  “Electrisch rijden! 2020 500.000 Hybrides die met accu op net geschakeld staan en pieken afvangen. Actieradius van zo’n 100km.”

  Deze stelling is technisch apert onjuist.

  Het pieken afvangen (peak shaving) slaat op de verbruikerskant, het afvlakken (in de tijd verdelen) van de min of meer “natuurlijke” pieken in het stroomverbruik, zodat de productiecapaciteit niet behoeft te worden gedimensioneerd op piekverbruik, maar meer op een gemiddelde. Dit probeert met o.a. te bereiken met prijsdifferentiatie naar tijdstip. Er bestaan geen (elektriciteits) productiepieken maar juist verbruiks pieken.
  Wel moet de productie hier natuurlijk op worden aangepast. Pieken afvangen moet je dus met electriciteits-productie doen, en niet met electriciteits verbruik.

  Overigens zijn ook centrales in de Sahara niet haalbaar vanwege het vermogensverlies in de (zeer lange) kabels. Het opgenomen vermogen in de kabel als gevolg van electrische weerstand
  neemt kwadratisch toe met de stroom. (I*I*R)
  Bovendien moet de gelijkspanning en -stroom van zonnecellen omgevormd worden tot wisselspanning en -stroom. Dit geeft vermogensverlies. Tevens gaan lange kabels als condensatoren werken, waardoor er een faseverschil tussen stroom en spanning gaat optreden. Hierdoor treedt ook nog eens een (effectief)vermogensverlies op. (P=U*I*cos(fi))
  Tenslotte wordt het ook in de Sahara ’s nachts donker waardoor het hele systeem stilvalt.

  Reactie door Bert Neut — oktober 27, 2007 @ 1:13 pm

 5. Commentaar op Victor Luijtjes,

  “Electrisch rijden! 2020 500.000 Hybrides die met accu op net geschakeld staan en pieken afvangen. Actieradius van zo’n 100km.”

  Deze stelling is technisch apert onjuist.

  Het pieken afvangen (peak shaving) slaat op de verbruikerskant, het afvlakken (in de tijd verdelen) van de min of meer “natuurlijke” pieken in het stroomverbruik, zodat de productiecapaciteit niet behoeft te worden gedimensioneerd op piekverbruik, maar meer op een gemiddelde. Dit probeert met o.a. te bereiken met prijsdifferentiatie naar tijdstip. Er bestaan geen (elektriciteits) productiepieken maar juist verbruiks pieken.
  Wel moet de productie hier natuurlijk op worden aangepast. Pieken afvangen moet je dus met electriciteits-productie doen, en niet met electriciteits verbruik.

  Overigens zijn ook centrales in de Sahara niet haalbaar vanwege het vermogensverlies in de (zeer lange) kabels. Het opgenomen vermogen in de kabel als gevolg van electrische weerstand neemt kwadratisch toe met de stroom. (I*I*R)
  Bovendien moet de gelijkspanning en -stroom van zonnecellen omgevormd worden tot wisselspanning en -stroom. Tevens gaan lange kabels als condensatoren werken, waardoor er een faseverschil tussen stroom en spanning gaat optreden. Hierdoor treedt ook nog eens een (effectief) vermogensverlies op. (P=U*I*cos(fi). Tenslotte, ook in de Sahara wordt het ’s nachts donker, waardoor de energievoorziening stilvalt.

  Reactie door Bert Neut — oktober 27, 2007 @ 1:22 pm

 6. Ik ben het volkomen met Bert Neut eens v.w.b. geothermische electriciteitsopwekking. Ik heb daarover al verschillende instanties aangeschreven, maar reacties ho maar. Waarom wordt er in dit land niets hieraan gedaan? Geen budget voor onderzoek? Kijk eens in andere landen hoe men het daar doet.

  Reactie door Wim Vleeshhouwer — november 7, 2007 @ 3:49 pm

 7. @ Bert Neut

  Windmolens zullen pieken gaan produceren op het net die mooi opgeslagen kunnen worden in de accu’s. CSP kent een accutechniek en daarmee opslag om ook door de nacht heen te komen. Hiernaast zou een energieeiland hier ook niet onaardig zijn om de nacht door te komen. PV leverd op de dag waneer ook de grootste vraag is dus ideaal.

  Oplossing voor het vervoersprobleem vanuit de Sahara heet HVDC netwerk waarmee het transportverlies maar op 15% komt. Goed te doen dus. Deze zou de hoogste beslissingsprioriteit op Europees niveau moeten krijgen, daar nu CSP als kosteneffectief en goed opschaalbare oplossing haalbaar zijn.

  Reactie door Victor — november 15, 2007 @ 11:11 pm

 8. Reactie op Bert Neut,

  De overtollige energie, b.v. de ongebruikte stroom in de nacht, van centrales, zouden ook gebruikt kunnen worden om waterstof te maken. Ook energieopslag dus.
  Windenergie-eilanden, zoals Greenpeace denkt(50×50km) is ook geen oplossing, zolang er niet een diepgaande studie wordt verricht naar de milieu/klimaateffecten van zo’n eiland. Er worden tenslotte Terrawatts aan energie uit de atmosfeer gehaald, wat nooit zonder gevolgen kan blijven!
  Trouwens, hoe hoog komen die zonnepanelen in de Sahara te staan, kan daar onder condensatie optreden, zodat daar gewassen kunnen groeien?

  Reactie door Wim Vleeshhouwer — november 18, 2007 @ 10:51 pm

 9. reactie op Wim Vleeshhouwer

  Er bestaat niet zoiets als “overtollige” energie of “ongebruikte” stroom. Dat is net zoiets als “ongebruikte” benzine als je de auto een dagje laat staan. Stroom wordt continu opgewekt naar behoefte, en dat is maar goed ook. Alleen bij waterkracht centrales wordt continue energie toegevoegd, waarvan je een deel verloren laat gaan bij minder vraag. Er worden nergens “Terrawatts aan energie” uit de atmosfeer gehaald. Dan zou immers het energieprobleem opgelost zijn! Dan kunnen we de discussie hier sluiten. Alle windmolens in Nederland bij elkaar leveren maximaal 100 MegaWatt, bij voldoende wind.
  Alléén al de (kolen)Amercentrale in Geertruidenberg levert 1350 MegaWatt. Een TerraWatt is 1000x meer als een Megawatt!

  reactie op Victor

  HVDC, High Voltage Direct Current (hoogspannings gelijkstroom).

  Verliezen als gevolg van leidingen (over lange afstanden) worden berekend door het kwadraad van de stroom (I), te vemenigvuldigen met de electrische weerstand (R). Dat is exact hetzelfde voor gelijk- als voor wisselspanning. Gelijkspanning is daarbij zelfs nog in het nadeel omdat er, behalve transformatoren, ook nog omvormers(van gelijk naar wisselspanning en omgekeerd)nodig zijn.
  Kijk maar eens rond bij de afdeling energietechniek bij de faculteit electrotechniek van een technische universiteit. Zonne energie uit de Sahara is daarmee, bij de huidige stand van de techniek, (helaas)volkomen onhaalbaar. Tenzij we in de toekomst ooit een iets zouden kunnen doen met “supergeleiding”. Dat laat onverlet dat natuurlijk voor plaatselijk (kleinschalig)gebruik zonne energie goed bruikbaar is.

  Reactie door Bert Neut — november 24, 2007 @ 3:20 pm

 10. Dag Paulus,

  Tip: kom eens een keertje hier in Nieuwegein praten met de bewoners van de Anne de Vrieshove. Zgn milieuwoningen met zonnepaneeldaken etc. Binnen no time lekte alles. De bewoners hebben 10 jaar geprocedeerd om een nieuw dak te krijgen; krijgen dit nu maar met veel eigen kosten, moesten zelfs een zwijgclausule tekenen.OF het nu milieubesparend is wanneer de constructie binnen een paar jaar al caduc is, het koud in huis is waardoor de verwarming meer aanmoet, er nieuwe daken moeten worden vervaardigd. Lijkt me niet echt goed voor het milieu, deze -zoals ze toen gepromoot werden- unieke Wereld Natuur Fonds Woningen!

  Dan: de bewoners hier schijnen een boeteclausule te hebben wanneer ze teveel energie aanmaken?

  Lijkt me wel een idee om eens met deze mensen te gaan praten.

  Reactie door pmp meese — februari 28, 2008 @ 1:48 pm

 11. Mijn voorstel is om energie deels te rantsoeneren. Dit door elke inwoner van nederland een hoeveelheid energie toe te wijzen welk hij kan beschikken over een lage prijs daarna geld een extra energiebelasting.
  Dit zou dmv een systeem als airmiles bij gehouden kunnen worden dmv energie punten deze worden je jaarlijks toegekent. deze energie punten kan je dus inleveren bij je energie leverancier gas elektriciteit en brandstoffe wo ook benzine. Verbruik je na dat jaar niet de toegewezen punten dan ontvangt men de waarde die dit vertegenwoordigd.
  Gebruikt men groene energie dan behoeft men weinig tot geen punten in te leveren.
  De subsidies op energie beperking en groe winning vervallen. maar wordt eerder rendabel door de hoge energie prijzen.
  De verkwister wordt zo eerder gewezen door de grotere kosten de zuinige verbruiker wordt extra beloond

  Reactie door jaap van der toorn — juni 25, 2008 @ 10:16 am

 12. Een praktische suggestie?
  Ik ben net terug van vakantie uit Duitsland. Daar gaan de stoplichten van rood niet direct naar groen maar eerst via oranje.
  Wat mij opviel is dat je daardoor veel ‘egaler’ kunt rijden.
  Onder het motto ‘alle beetjes helpen’ ?

  Hugo

  Reactie door Hugo Pragt — juli 24, 2008 @ 11:25 am

 13. Ik werk op een kantoor waar overal de hele dag licht brand. Ik denk dat door het installeren van zogenaamde “passieve verlichting” in kantoren (lighttubes) een grote hoeveelheid energie bespaard kan worden. Veel plekken in kantoren zijn geschikt om lighttubes en/of dakkoepels te plaatsen. Het stimuleert de bouwsector en het energieverbruik wordt sterk verminderd. Het is een low-tech oplossing die direct kan worden uitgevoerd.

  Reactie door Eddy Spreeuwers — januari 22, 2009 @ 11:41 am

 14. Ik ben een aantal jaren geleden bij de stormvloedkering in Zeeland geweest. Er is mij bijgebleven dat het water daar met zo’n enorme kracht tussen pilonen doorstroomd dat ik er bijna bang van werd. Is daar geen energie uit op te wekken?

  Reactie door Eddy Spreeuwers — januari 22, 2009 @ 11:48 am

 15. Het wordt tijd dat de subsidieregeling SDE eens op de schop genomen wordt!

  Reactie door Zonnepanelen — maart 15, 2009 @ 11:56 pm

 16. Geachte Heren,
  Ik ben van plan een huis te kopen in zuid Spanje.
  Een tiental meter van het huis staat een hoogspannings piloon.
  Kan dat mijn gezondheid schaden?

  met vriendelijke groeten

  J.Lambo

  Reactie door Joseph Lambo — februari 10, 2010 @ 12:32 pm

 17. 100 km in de randstad

  eelctoraal was het interessant om de maximum snelheid te verhogen
  verkerstecnisch en millieu en economisch niet.
  In de randstad zijn files het probleem.

  Bij een constante maximum snelheid over de gehele randstad en groene hart:

  neemt ophoping van verkeer af —-minder filevorming
  lagere CO2 uitstoot. lagere kosten
  Vrachtwagens kunnen beter invoegen—– minder file vorming
  Minder kosten in verband met geluidshinder verkeer.
  Minder ongelukken door gelijkmatige snelheid—- minder files

  De gemiddelde doorstroom tijd zal nauwelijks verminderen door deze maatregel

  Het zou mooi zijn als die 100 km in werkelijk gehaald kan worden over grote delen van de dag en nacht Dat is niet eens het geval

  Reactie door J Beets — maart 28, 2012 @ 10:19 am

 18. De maximum snelheid voor vrachtwagens verhogen naar 90 km
  Vrachtwagens zijn technisch dermate verbeterd dat dat kan

  maximumsnelheid in de randstad structureel verlagen naar 90

  Dit zet nog meer zoden aan de dijk voor het verkeer milieu en economie

  Reactie door J Beets — maart 28, 2012 @ 10:34 am

 19. Geo Thermische energie en getijde energie zijn weinig benut in Nederland.

  In de stormvloed keringen zou inderdaad energie opgewekt moeten en kunnen worden worden. een dergelijke ontwikkeling zou vanuit de overheid aangestuurd moeten worden.

  Weer getijden in het IJsselmeer toestaan zou ook enorme energieopwekker zijn. Eenzelfde vloedkering in de afsluitdam bouwen. Met waterkrachtgeneratoren.
  Investeren. De overheid heeft geen geld ondanks de verkopen ven energie bedrijven. Waar is het gebleven en wat is er mee gebeurd?

  Iets anders een noodwetje. Gouden handrukken en oprotpremies boven 100.oo0 euro in nederland verbieden. Of gewoon 72% belasting heffen op dergelijke transacties.

  Reactie door J Beets — april 1, 2012 @ 7:09 pm

 20. Pijlerdam Noordhollan Texel
  N 250 DenHelder de Burg

  Een brugverbinding tussen Texel en Noordholland
  door gedeeltelijke dam en een pijler brug aan te laf in de zeedoorgang tussen texel en noordholland onstaat een sterke getijdestroming zoals ook bij de pijlerdam is waar temen.

  hier kan getijde energie opgewekt worden.
  Jammer van de veerdienst Texel Den helder.

  De pijlelerdam in Zeeland is langer. Energie is geld

  Reactie door J Beets — april 1, 2012 @ 8:48 pm

 21. In nederland is ruimte voor investering in getijde en water energieopwekking.
  Universiteit twente heeft ook al een studie gedaan die deze mogelijkheid aangaf,

  Gedeeltelijk weer getijde toestaan in het ijselmeer via de lrentssluisen is zo’n manier, Een verval van het waterpijl vier keer per dag van 50 cm tot 100 cm levert een behoorlijke hoeveelheid energie op. Deze energieopwekking zal altijd gekoppeld moeten zijn aan een regelbare gascentrale. De energieopwekking is niet constant. Heeft zijn pieken met de getijde wisseling. De overheid zal hier in motetten investeren een energiemaatschappij die een gascentrale bouwt zal altijd de maximale bedrijfstijd en maximale winst nastreven

  Reactie door J Beets — april 4, 2012 @ 10:31 pm

 22. zou de sp mogelijk kunnen maken dat elke nederlander recht heeft op een financiering om zelf energie op te wekken met zonnepanelen en daar geen enorme romslomp van regels voor terug verdienen en betaltingen ect gewoon pv installatie op je dak en goedkope finaciering en overschot als extra voor je pensioen

  Reactie door albert van zanten — mei 25, 2012 @ 6:17 am

 23. viagra online without prescriptionviagra 150 mg , http://ordercheapviagranow.com/#rdbvx order cheap viagra

  Reactie door Toibreproot — april 10, 2013 @ 4:43 am

 24. Gratis 16 Ampere stroom voor iedereen!
  N.a.v. het voorstel in Griekenland om arme mensen weer aan te sluiten op het stroomnet, bedacht ik het volgende: gratis stroom voor iedereen!
  Nu we van De Rekenkamer (KRO, 25-2-2011) weten dat stroom “200 keer over de kop gaat” en Griekenland wellicht de weg vrijmaakt om tegen de zogenaamde liberalisering in (zogenaamd, want het is helemaal niet vrij) armen weer aan te sluiten op het stroomnet, is de tijd rijp om elk huishouden in Europa aan te sluiten op één gratis 16-Ampere-groep. De voordelen zijn enorm:
  - 16 Ampere is genoeg voor een zuinig huishouden dat de stroomafname een beetje spreid (’s nachts de was draaien & auto opladen);
  - als je méér wilt, moet je extra groepen huren en op die groepen zitten wel verbruiksmeters;
  - realisatie is gemakkelijk en goedkoop want is slechts een electrische maatregel;
  - zo worden mensen zich er pas van bewust hoeveel een apparaat verbruikt, want je wil niet steeds dat de stoppen doorslaan als je zuinig wil leven met maar één groep.

  Door meer spreiding van de afname over het etmaal worden centrales minder belast. Goed voor het milieu, want het gaat immers om hoeveel er wordt opgewekt, niet hoeveel er wordt afgenomen.
  Op deze manier heeft iedereen altijd een basishoeveelheid stroom. Dat komt ook de nationale veiligheid ten goede. Het stroomnet is de belangrijkste infrastructuur (tegenwoordig en in de toekomst belangrijker dan snelwegen): stel je de chaos eens voor als de stroom voor langere tijd uitvalt.
  Arjan Hofstee.

  Reactie door Arjan Hofstee — februari 9, 2015 @ 2:11 pm

 25. Door tennet de stroommasten verhogen laagfrequentiegeluid doet zo’n pijn aan je hoofd dus ga door hiermee dan maakt dit iedereen dit mee u ook meneer jansen je wilt niet weten wat je doormaakt deze helse pijnen van de stroom doe er wat aan en stop hiermee. spreek ook namens 50.000 lotgenoten!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!En 700 mensen dier er al niet meer zijn maar wat kan u dat schelen u heeft het niet

  Reactie door yvonne — juli 29, 2016 @ 12:34 pm

RSS-feed voor reacties op dit bericht.

Geef een reactie

www.sp.nl